SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/The Biggest Little FarmTeamcoachingSysteemdenken

The Biggest Little Farm

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

In de bijzondere documentaire The biggest little farm maak je kennis met een Amerikaans echtpaar dat besluit ecologisch te gaan boeren op een landgoed van 80 ha waarvan de grond volledig is uitgeput. De grond is bij aanvang volledig uitgeput, maar met een goede adviseur lukt het hen om weer leven in de grond te krijgen. Voor elk probleem dat deze boeren oplossen, ontdekken ze al snel een nieuw probleem. Ratten die de wortels van fruitbomen opeten, spreeuwen die van elke perzik een hapje nemen of coyotes die de kippen slachten. Gelukkig ontdekken ze dat de natuur voor elk probleem zelf oplossingen biedt. De belangrijkste lessen: geduld hebben, de natuurlijke vijanden van de dieren verwelkomen (of introduceren) en dankbaarheid tonen voor wat er is.

Het begrip homeostase, vrij vertaald als een evenwicht in een systeem, wordt in deze film concreet zichtbaar. Elk systeem en elk mens is onderhevig aan een dynamisch evenwicht. Niets blijft hetzelfde en elke verandering in jezelf of de context doet een beroep op het ontdekken en aanvaarden van een nieuw evenwicht.

Meer info: https://thebiggestlittlefarm.nl/ SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Leergang Teamcoaching
Leergang Teamcoaching

Opleiding tot gecertificeerd teamcoach

  • Start: 16 september 2024
  • 15 dagen + avondprogramma
  • 12 deelnemer(s)
  • 8775,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Dagtraining Teamcoaching en Groepsdynamiek
Losse dagen
Dagtraining Teamcoaching en Groepsdynamiek

Krijg grip op de groepsdynamiek en maak je rol in teams effectiever | Dagvariant

  • Start: 07 oktober 2024
  • 4 losstaande dagen (8 dagdelen)
  • 12 deelnemer(s)
  • 1805,-