Home > Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die School voor Coaching aan haar website besteedt, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie over producten, diensten, en dergelijke gepubliceerd is of wordt. De redactie is deels afhankelijk van externe bronnen, en hoewel ze deze zo veel mogelijk verifieert kan er onbedoeld een onzorgvuldig- en/of onjuistheid optreden.

De redactie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een technische storing) om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is ze niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die met behulp van de site verkregen is. Bezoekers, members en niet-members, mogen de op de site weergegeven informatie niet openbaar maken en/of verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, zonder vooraf verkregen toestemming van School voor Coaching.