Home > Opleidingen > Coaching > Coaching voor Professionals
Coaching voor Professionals

Coaching voor Professionals

(9,5 op Springest)
Diepgaande opleiding tot professioneel, gecertificeerd coach. Leer hoe je jezelf inzet als instrument voor krachtige interventies - als vak of in je vak.
17 dagen
max. 12 deelnemers
vanaf 7.650 excl. btw
13 sep 2024 - 27 jun 2025

Beschrijving

In deze opleiding tot gecertificeerd coach leer je hoe je een ander wezenlijk in beweging brengt. Met een schat aan coachtechnieken loop je de deur uit, maar boven alles leer je hoe jij zélf steeds weer het belangrijkste coachinstrument bent. Jouw professionele ontwikkeling tot coach gaat hierbij hand in hand met bewustwording op persoonlijke thema’s, triggers en automatismen. Dit staat ten dienste van jouw impact als begeleider. Immers, een coachgesprek rijkt zo ver als het bewustzijn van de coach zelf.

Coach worden bij School voor Coaching betekent dus: tien maanden lang coachen en gecoacht worden! Voor iedereen die professioneel wil leren coachen – als zelfstandig coach of binnen een huidige functie. Resultaatgericht en verbonden met hoofd, hart en lijf.

Over de opleiding

In de leergang Coaching voor Professionals ontdek je hoe je een ander resultaatgericht begeleidt naar ontwikkeling. Na afloop weet je jouw coachvaardigheden bewust te hanteren, met lef en vertrouwen. Het doen van effectieve interventies wordt hiermee een tweede natuur.

Onze werkvormen rusten op het systeemdenken, lichaamsbewustzijn en het Jungiaanse gedachtegoed: drie krachtige methodes om bewust te maken wat nog onbewust is. (En dus licht te schijnen op blokkades, belemmeringen én nieuwe mogelijkheden!)

Het groepsproces maakt deze coachopleiding compleet. Want onder begeleiding van een vaste, senior leergangcoach wordt de interactie in de groep benut als regelrecht coachmateriaal.

Zo tilt de groep jouw ontwikkeling naar een hoger, geïntegreerd niveau. En ervaar je elke opleidingsdag aan den lijve hoe je coacht in het hier en nu.

Met het voltooien van de opleiding is er een coach geboren in mij. Het persoonlijke proces was hierbij een groot cadeau, veel groter nog dan ik verwachtte.

– Peter Jongejans

Wat brengt de leergang Coaching voor Professionals jou?

Na afloop van de opleiding kan je werken met elke coachee of gesprekspartner. Omdat je steeds weer in staat bent aan te sluiten op wat er (niet) gebeurt in het hier en nu: bij de coachee, bij jezelf als coach en in de interactie tussen jullie beiden.

In onze erkende opleiding maak je een reis langs coachtechnieken, theorie en een diep bewustzijn van jezelf. Dit bewustzijn vormt de basis van jouw interventies en zorgt ervoor dat je altijd, overal krachtig kan begeleiden. Alle coachmodellen die we je meegeven, vormen hierdoor een aanvulling op het allerbelangrijkste: jouw diepgewortelde kunde.

De opleiding rust hierbij op drie pijlers:

1. Bewust maken wat onbewust is

Zoals je aan de slag gaat met je eigen on(der)bewuste invloeden, leer je die ook boven tafel krijgen bij een coachee. Triggers, automatismen, onbewuste persoonlijke neigingen, projecties, beschermingsmechanismen en verlangens: allemaal beïnvloeden ze ons gedrag diepgaand. Hier bewustzijn op creëren maakt een wereld van verschil. Als coach word je er vrijer, meer zuiver en gigantisch veel effectiever door. En ook coachees vinden hun bewegingsvrijheid terug.

In aanvulling op het werken met onbewuste delen ontdek je hoe je associatieve, Jungiaanse technieken kan inzetten om zicht te krijgen op wat nog onbewust sluimert. Denk hierbij denken aan het werken met beeldend materiaal, muziek of begeleide visualisaties.

Door te werken met beeldend materiaal, of beeldende oefeningen, communiceer je als het ware direct met het onbewuste. Het gaat voorbij de censuur en voor je het weet ben je geraakt.

Dit fenomeen is zeer bruikbaar in het coachen. Omdat antwoorden niet zijn te vinden op de plek waar je gewend bent te zoeken.

– Ans Tros, inspirator en oprichter van School voor Coaching

2. Lichaamsintelligentie

Het vergroten van je lichaamsbewustzijn stelt je in staat om waar te nemen met hoofd, hart en lijf. Zo raak je als coach bedreven in het interveniëren op vier niveaus: rationeel, emotioneel, fysiek en soms zelfs energetisch. Omdat je hierin leert aansluiten bij wat er (nodig) is, verdwijnt jouw neiging tot hard werken. En weet je het eigenaarschap bij de coachee te houden.

In de opleiding benutten we doorlopend de signalen van het lichaam binnen het coachen. Daarnaast word je als groep een gehele dag exclusief begeleid door een expert op het gebied van lichaamsbewustzijn. Dit geeft een enorme verdieping. Want zonder het lichaam te kennen en voelen, benut je niet je volledige potentieel als begeleider.

3. Het systeemdenken

Ook leer je in deze opleiding vanuit het systeemdenken kijken hoe systemen zich gedragen. En ontdek je hoe ze onbewust de neiging hebben zichzelf steeds weer in stand te houden. Daarmee zoom je uit naar de invloed van de grotere context op de coachvraag.

Je verkent hierbij de geïnternaliseerde patronen van de coachee zelf. (Het gedrag van het eigen systeem.) En je leert kijken naar het gedrag van de systemen “buiten” de coachee. Beter gezegd: de systemen waar de coachee onderdeel van uitmaakt en onherroepelijk door wordt beïnvloed. Bijvoorbeeld diens werkplek, team of gezin van herkomst.

Zo verken je als professional de context van de coachee en diens coachvraag. Hiermee voorkom je dat je enkel inzoomt op symptomen en zoom je als coach ook uit naar grotere systemen en interactiepatronen. Want niets of niemand staat alleen. Wie dit ten volste begrijpt, leert een geheel nieuw licht schijnen op wat er werkelijk speelt.

Na afronding van de leergang Coaching voor Professionals:

 • Heb je het lef en vertrouwen ontwikkeld om impact te maken als coach.
 • Kun je aansluiten bij elke coachee of gesprekspartner.
 • Weet je precies hoe je jezelf kunt inzetten als instrument om bij te dragen aan duurzame verandering en resultaten.
 • Kun je informatie uit de onderstroom helder waarnemen en benutten.
 • Weet je het eigenaarschap bij de ander te houden.
 • Ben je in staat interventies op een professionele wijze te verantwoorden en te reflecteren op het coachproces vanuit het competentieprofiel van StiR.
 • Heb je kennis van verschillende theoretische modellen en analyses – en de vaardigheden om deze modellen effectief in te zetten.

Zeer waardevol proces waarin je jezelf opnieuw leert kennen en ontdekt hoe je jouw kwaliteiten als coach vrij kunt inzetten.

Jolanda Bloemers

Is deze opleiding voor jou?

Wil jij professioneel leren coachen, als vak of in je vak? Dan is deze opleiding voor jou.

De leergang Coaching voor Professionals is ideaal voor o.a. organisatieadviseurs, trainers, docenten, hr-adviseurs, projectmanagers en leidinggevenden die hun coachvaardigheden binnen hun huidige werk willen verdiepen en verbreden. En natuurlijk voor iedereen die de droom heeft als zelfstandig coach aan de slag te gaan.

Je hebt een werk- en denkvermogen op minimaal hbo-niveau en bent bereid op een diep niveau te kijken naar eigen patronen.

Blokvariant of dagvariant?

Deze opleiding is te volgen in twee varianten.

De blokvariant van deze leergang bestaat uit één startdag, gevolgd door vier blokken van drie aaneengesloten dagen met een dag- en avondprogramma. Waarna je afsluit met twee losstaande afrondingsdagen.

In de dagvariant van deze opleiding doorloop je ditzelfde programma, maar heb je elke twee weken één losse opleidingsdag (van 09:30 tot 17:15 uur).

Certificeren

Na een succesvolle afronding van deze leergang kun je je laten registreren als Erkend Coach bij StiR en als registercoach bij LVSC.

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich na het volgen van deze leergang herregistreren bij Schoolleidersregister PO. De herregistratiewaarde is 100%.

Opzet opleiding

De leergang Coaching voor Professionals beslaat in totaal 38 dagdelen in een periode van ongeveer tien maanden.

 • Startdag
 • Dagvariant: tweedaags blok met avondprogramma + 12 losstaande dagen

  Blokvariant: vier blokken van 3 aaneengesloten dagen met dag- en avondprogramma
 • Twee afrondingsdagen
 • Individueel eindgesprek

Programma

Het programma van de leergang zie er als volgt uit:

Startdag

Tijdens deze eerste opleidingsdag leer je niet alleen de andere deelnemers, maar ook jezelf beter kennen. Door middel van een eerste oefening, verken je de normen en waarden van(uit) jouw systeem van herkomst. Je maakt hier een eerste start in het bewust worden van je eigen patronen, gedrag, projecties en (overlevings- of defensie)mechanismen. En het effect ervan op anderen.

Blok 1: Van doen naar zijn

Voortbordurend op je ontdekkingen tijdens de startdag duik je tijdens blok 1 dieper in je eigen ijsberg (dat wat onder de oppervlakte een grote invloed heeft). Je oefent in deze fase met het toepassen van de succesfactoren van coaching. En je leert over achtergronden en mechanismen die de ontwikkeling van mensen bevorderen of belemmeren.

In deze fase ga je aan de slag met het herkennen van en omgaan met: weerstand, motivatie en drijfveren. En leer je werken met verbale en non-verbale signalen in coaching. Ook word je je bewust van je eigen automatismen en schaduwkanten, en het effect daarvan op jouw coachstijl.

Dit is de fase waarin je transformationeel leert coachen met hoofd, hart en lijf: met jouzelf als jouw belangrijkste coachinstrument.

In deze fase leer je o.a. werken met:

 • Transactionele Analyse
 • De drama- en winnaarsdriehoek
 • Overdracht en tegenoverdracht

Blok 2: Doen en zijn in de context: systeemdenken

Waar je in blok 1 jouw ijsberg uitgebreid onderzocht hebt, ga je in blok 2 naar die van de ander kijken. Je duikt tijdens deze fase in de wondere wereld van de onderstroom: daar waar jouw ijsberg en die van de ander met elkaar communiceren.

Je krijgt een scala aan interventiemodellen en technieken aangereikt om jouw coachee in beweging te brengen en past deze direct toe tijdens de coachgesprekken die je met elkaar voert.

Ook leer je situaties te analyseren en gedrags- en denkpatronen van de coachee in kaart te brengen in relatie tot het gewenste resultaat. Dit is de fase waarin je leert waarnemen en interveniëren vanuit het systeemdenken.

In deze fase leer je o.a. werken met:

 • Het systeemdenken
 • De Functionele Analyse
 • Diverse interventiemodellen
 • Lichaamsgericht coachen

Blok 3: Coachen in de dynamiek van de groep

In blok 3 ga je vanuit het systeemdenken aan de slag met team- en groepsdynamiek. Het uitgangspunt hierbij is om jezelf als coach verder te ontwikkelen. Want door de projecties van een groep worden je eigen thema’s uitvergroot.

Je oefent tijdens deze fase met diverse teamsituaties en ontdekt hoe jouw opvattingen over groepsenergie en conflicten van invloed zijn op je interventies.

Door te experimenteren met de verschillende rollen binnen een team ervaar je de spanning van respectievelijk het individu, het team en de leidinggevende tegenover de (gewenste) resultaten binnen een organisatie.

Ook leer je de interactiepatronen herkennen die een systeem in stand houden of juist in beweging kunnen brengen

In deze fase leer je o.a. werken met:

 • De ontwikkelingsfasen van teams (M1-M4)
 • Conflicthantering
 • Projecties – en het terugnemen ervan

Blok 4: Zingeving door coaching

In blok 4 zet je de puntjes op de ‘i’ van jouw leerproces. Je leert de kracht van je persoonlijke coachstijl effectief in te zetten en kijkt vooruit naar jouw toekomst als coach.

In deze laatste fase van de opleiding maak je verbinding met jouw plek in het grotere geheel. Jouw eigen identiteit en zingevingsvraagstukken staan hierin centraal.

Daarnaast onderzoek je hoe rouw en hechting een rol spelen in jouw coaching. En wordt hierbij ruimte gegeven aan lastige en complexere vraagstukken die je tegenkomt in je trajecten.

In deze fase leer je o.a. werken met:

 • De Cirkel van Ervaring
 • Jungiaanse/associatieve technieken
 • Hechtings- en rouwcirkel

Afrondingsdagen + eindgesprek

De afrondingsdagen staan in het teken van het samensmelten van theorie en praktijk. En het integreren van de aangereikte instrumenten in jouw persoonlijke coachstijl. Tijdens deze dagen presenteer je het resultaat van jouw ontwikkelproces en geef je elkaar feedback op elkaars leerdoelen.

Tijdens het eindgesprek reflecteer je samen met de leergangcoach op jouw ontwikkelproces en geeft jouw leergangcoach persoonlijke feedback op het bereikte resultaat en je verdere ontwikkeling als coach.

Graag een toelichting op het programma?

Download hier de brochure

Studiebelasting

Deze opleiding tot gecertificeerd coach is goed te combineren met een (voltijd)baan. Houd er wel rekening mee dat je naast de opleidingsdagen ook tijd nodig hebt voor:

 • Het lezen van minimaal 3 boeken
 • Het schrijven van 5 reflectieverslagen
 • Het samenkomen met je intervisiegroep (minimaal vier keer)
 • Het uitvoeren van (minimaal) twee coachtrajecten
 • Het schrijven van je eindwerkstuk, waarin je reflecteert op je ontwikkeling en het begeleiden van de coachtrajecten


De leergang Coaching voor Professionals kan een diepgaande persoonlijke en professionele ontwikkeling teweegbrengen. We raden je daarom aan om genoeg tijd en ruimte vrij te maken voor alle onderdelen van deze opleiding, zodat je dit proces optimaal kan benutten. 

Werkwijze

Professioneel en resultaatgericht coachen begint bij het (h)erkennen van eigen patronen, overtuigingen en belemmeringen. Deze bewustwording is onmisbaar is wanneer je anderen effectief wil begeleiden. Het bewustzijn op je eigen patronen vergroten, is dan ook een essentieel onderdeel van de leergang Coaching voor Professionals.

Naast de vanzelfsprekende theoretische kennis, maak je het coachvak pas werkelijk eigen door zelf te ervaren. Je maakt bij ons dus veel vlieguren, zodat je vertrouwd raakt met het voeren van wezenlijke, en soms spannende, gesprekken. Hierdoor ontwikkel je de moed om naar de spanning toe te bewegen en interventies te doen die de kern raken.

De combinatie van kennis, kunde en een diepgeworteld vertrouwen in jezelf creëert een stevig fundament voor jouw vakmanschap als coach.

Dit stevige fundament zorgt ervoor dat je een expert wordt in waarnemend handelen: door je bewust te zijn van jouw waarnemingen, speel je jezelf vrij om als observator de situatie te overzien. Vanuit die positie ben je in staat om effectief en doortastend te begeleiden in het hier-en-nu.

Leren coachen en gecoacht worden gaan tijdens de opleiding hand in hand. Hiervoor wordt volop gebruikgemaakt van het leerproces in de groep.

Carlijn Hoogeveen

Carlijn Hoogeveen

Vrije geest met veel levensenergie. Scherp oog en nieuwsgierig naar de mens.

Bekijk profiel
Emil Muller

Emil Muller

Altijd nieuwsgierig en op zoek naar iets nieuws en groei. Oprecht en eerlijk. Benoemt wat hij ziet en creëert vertrouwen door verbinding.

Bekijk profiel
Gideon Stijns

Gideon Stijns

Altijd de rust zelve, komt pas in actie op het juiste moment, en is dan best direct, met respect én een vleugje humor.

Bekijk profiel
Isabelle Klaasse Bos

Isabelle Klaasse Bos

Doortastend en stevig in waarheid en geheim.

Bekijk profiel
Jikkemien Schutte

Jikkemien Schutte

Verbindend, warm en confronterend op liefdevolle wijze. Enthousiast, nieuwsgierig. Zich altijd verwonderend over de magie van het leven.

Bekijk profiel
Minke Justus

Minke Justus

Gebruikt haar scholing, intuïtie en levenservaring om op een diepere laag aan te sluiten bij de ander. Krijgt vaak terug iemand echt te zien. Weet spot on te benoemen waar een vraagstuk in de kern over gaat.

Bekijk profiel
Leergang

Coaching voor Professionals

Variant: Dag

Losse dagen

Leergang

Coaching voor Professionals

Variant: Blok

3-daagse blokken

Webinar

Coaching voor Professionals

Leergang

Coaching voor Professionals

Variant: Dag

Losse dagen

Webinar

Coaching voor Professionals

Leergang

Coaching voor Professionals

Variant: Dag

Losse dagen

Leergang

Coaching voor Professionals

Variant: Blok

3-daagse blokken

 • De kosten voor de dagvariant van deze leergang bedragen € 7.650,- exclusief btw, inclusief studiemateriaal en lunch.
 • De kosten voor de blokvariant van deze leergang bedragen € 8.775,- exclusief btw, inclusief studiemateriaal, lunch, diner en overnachting.

Liever een btw-vrije factuur?

Dat kan! Bij je inschrijving kun je aangeven dat je een btw-vrije factuur wil ontvangen.

9.5/10
Mei 2023
De leergang heeft enorm veel impact op jezelf en het leert echt jezelf te begrijpen als instrument in het coachen. Ik ben veel bewuster van alles wat ik voel, of dat van mij is, of dat iets is dat geprojecteerd wordt, en of en hoe ik dit ter sprake ben (als ondersteuning van het coaching). Ik kan mezelf rustig maken en naar het hier en nu brengen en daarin neem ik de coachees ook mee. De trainer was heel scherp in haar interventies die tegelijkertijd met veel tact/liefdevol werden gedaan.
Klant Teamlead
Lynn Brummelhuis
10/10
Februari 2023
Door eerst met jezelf aan de slag te gaan en de diepgang op te zoeken volgt als vanzelf het werken in een groep en projecties die daar optreden. Uiteindelijk komt alles samen in het laatste blok en mag je oefenen en gaan staan als professioneel coach. Door de interactie met de groep ben ik achter mijn eigen patronen gekomen die ervoor zorgden dat ik meestal niet voor mijzelf koos. Ik heb daar mogen oefenen om voor mijzelf op te komen en mijn eigen keuzes te maken in plaats van de ander voorop te zetten Trainer Carlijn sloot goed aan bij de behoeften van de groep en het individu. Ze was in staat op een open, directe manier iedereen bij de les te houden. Haar vrije houding en lef om alles bespreekbaar te maken heeft de diepgang gegeven die nodig was.
Carola van Dorp
Trainer, Interim, Coach

Meer weten? Volg het webinar!

Maak online kennis met één van de leergangcoaches en stel al je vragen tijdens dit interactieve webinar.
04 sep 2024

Hulp bij jouw keuze?

Persoonlijk advies of vragen over de opleiding? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!