Home > Over School voor Coaching > Visie op coaching

Visie op coaching

Bij School voor Coaching geloven we dat jij zélf het belangrijkste instrument bent om beweging te brengen. Of dit nu is in de rol van coach, teamcoach of leidinggevende: de kracht van jouw interventies rijkt nooit voorbij jouw eigen kunde, bewustzijn en kwaliteit van aanwezigheid. Coachtechnieken, modellen en werkvormen kunnen daarom een waardevolle aanvulling zijn op jouw meesterschap, maar geen vervanging.

Onze pijlers

Om kundig, bewust en kwalitatief te (leren) begeleiden,
werken we bij School voor Coaching vanuit drie krachtige pijlers:


We lichten ze hieronder toe.

Het on(der)bewuste

Zodra we ons bewust zijn van de diepe aannames, automatismen, triggers en projecties die we meedragen als mens, zijn we beter in staat om te onderscheiden wat van ons is en wat van de ander. Bewust zijn van deze on(der)bewuste invloeden, is een van de belangrijkste vaardigheden om een ander effectief te kunnen coachen. Het stelt ons als begeleider in staat om aan te sluiten bij wat er werkelijk (gaande) is, in plaats van ons te laten leiden door de ruis van onze eigen, onbewuste patronen. Bij de coachee leidt deze bewustwording tot zicht op de eigen blokkades, belemmeringen en verlangens.

Lichaamswijsheid

Het vergroten van onze lichaamswijsheid stelt ons in staat hoofd, hart en lijf met elkaar te verbinden. Dit maakt ons tot het krachtigste coachinstrument dat er is. Ons lichaam is hierbij in staat om haarfijn aan te voelen wat er gaande is in de onderstroom. Een plotselinge spanning in onze buik, een brok in onze keel of een plotselinge verandering in houding: allemaal zeer waardevolle informatie voor ons als coach over het systeem van individu, team of organisatie. Door af te stemmen op deze concrete input van je lichaam, beschikken we over een krachtige informatiebron waaruit we kunnen putten om mens en team duurzaam in beweging te krijgen.

Systeemdenken

Het systeemdenken stelt ons in staat uit te zoomen naar de context van een coachvraag en te verkennen hoe interactiepatronen resultaten en gedrag beïnvloeden. Want niets of niemand staat alleen op zichzelf. Leren doorzien hoe systemen zich gedragen, levert vaak meer op dan blijven focussen op het abstractere waarom. Bovendien hebben systemen onbewust de neiging zichzelf in stand te houden. (Want hoe onhandig ook, vaak heeft het huidige systeem een functie en is het de beste oplossing tot nu toe.) Hiermee leren werken en zien hoe afzonderlijke delen continu invloed op elkaar uitoefenen, is een game changer. Als teamcoach, maar ook als individueel coach en leidinggevende. Door ten diepste te begrijpen dat alles met elkaar samenhangt, krijgen we diepe interactie- en gedragspatronen boven tafel. En daar zit de hefboom voor beweging.

Benieuwd naar meer?

Neem dan een kijkje bij al onze opleidingen.