Home/Inspiratie/De rijkdom van verschillen - Harriët OrdelmanBoekentipTeamcoaching SysteemdenkenEigenaarschapOnderstroom

De rijkdom van verschillen - Harriët Ordelman

Leer Coaching van teams naar gelijkwaardigheid, verbinding, vertrouwen en eigenaarschap.

Zelfsturing als manier van werken in zorg & welzijn groeit en bloeit. De behoefte aan verbinding, invloed en zeggenschap neemt overal toe. De noodzaak eveneens, want op de werkvloer ontstaan de problemen én bevinden zich de oplossingen.

Ordelman ontdekte als organisatiecoach hoe het Rijnlands denken en handelen in organisaties een werkbaar kader schept om verbinding te kunnen ervaren in de samenwerking met collega’s en klanten. Dit helpt mensen om actief eigenaarschap te nemen voor hun werk.

Ze bezocht diverse organisaties om hun ervaringen te verzamelen. Het resultaat is een prachtig vormgegeven en praktisch boekje waarin het Rijnlands denken aangevuld is met de belangrijkste begrippen en coachinterventies voor teams. Vanuit herkenbare praktijkvoorbeelden, zowel voor medewerkers als coaches, wordt er een link gelegd met korte theoretische kaders, aangevuld met vragen, interventies en enkele checklists. Verhelderend is ook de wijze waarop de ‘ijsberg’ wordt behandeld. Op persoonlijk niveau (wat iemand denkt, maar niet zegt), maar ook op teamniveau. Ordelman licht hier de begrippen ‘bovenstroom’ en ‘onderstroom’ toe in relatie tot de fase waarin een team zich bevindt.

Door deze spiegels uit de praktijk kan dit boek bijdragen aan het bespreekbaar maken van de onderstroom én de verschillen. Wanneer je de rijkdom van de verschillen ontdekt en leert waarderen, ontstaan er nieuwe verbindingen en meer plezier in teams.

Bestel het boek hier.

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Leergang Teamcoaching
Leergang Teamcoaching

Doorgrond de geheimen en systemische wetten van teams en organisaties

  • Start: 18 november 2020
  • 38 dagdelen
  • 12 deelnemer(s)
  • 8994,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Systemische structuuropstellingen
Workshop Systemische structuuropstellingen

Maak kennis met een onontdekte bron van oplossingen

  • Start: 02 december 2020
  • 2 dagdelen (09.30 tot 17.00)
  • 10 deelnemer(s)
  • 297,-