SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Adventskalender SchoolvoorCoaching - 18 december

Drama- & Winnaarsdriehoek

De dynamiek rondom geven en ontvangen. Voor coaches en begeleiders is bewustzijn hierop onmisbaar. Want voor je het weet, hou je elkaar gevangen in een disfunctioneel patroon.

De drama- & winnaarsdriehoek geven inzicht in deze dynamiek. Met extra winst - want bij bewustwording op dit thema, is profijt in je privéleven onvermijdelijk! ;-)

Hulp Geven & Ontvangen

Bij het geven en ontvangen van hulp gaat het ergens (onbewust) over macht en machteloosheid. Wanneer iemand afhankelijk is van iemand anders, en deze afhankelijkheid voor beide partijen goed is, is er niets aan de hand. Maar het is een fragiel evenwicht.

Wanneer je onbewust bent op dit thema, loop je de kans een “rol” aan te nemen uit de dramadriehoek. En met het verschijnen van één van de rollen, ligt een van de andere - als reactie - al gauw op de loer. Kort gezegd handel je in de drama-driehoek op een manier die uiteindelijk niet dienend is. Niet voor jou, en niet voor de ander.

We lichten de rollen hieronder toe.

De Redder

 • Kern:
  Handelen om de ander te helpen. (Om zichzelf goed te kunnen voelen.) 
 • De Redder opereert vanuit de ego-positie van Ouder. 
 • De impliciete boodschap is hier:
  “’Ik weet wat goed is voor jou.” 
 • Miskenning / Misvatting:
  “De ander kan onmogelijk zijn eigen problemen oplossen.”
    

Het Slachtoffer

 • Kern:
  Niet handelen. (Niet kunnen, niet willen, niet durven.) 
 • Het Slachtoffer opereert vanuit de ego-positie van Kind.
  “Ik ben niet oké, jij bent wel oké.” 
 • De impliciete boodschap is hier:
  “Jij weet wat goed voor mij is en ik ben van jouw hulp afhankelijk.”

 • Miskenning / Misvatting:
  “Ik heb niet het eigen vermogen op problemen op te lossen.”

De Aanklager

 • Kern:
  Handelen uit eigenbelang. (Om zichzelf goed te kunnen voelen.) 
 • De Aanklager opereert vanuit de ego-positie van Ouder. 
 • De impliciete boodschap is hier:
  “Jij doet het niet goed (en ik wel).”

 • Miskenning / Misvatting:
  “De ander deugt niet.”
  “Ik kan me pas goed voelen als de ander zal boeten.”
   

Actie Reactie

Eenmaal gevangen in de dramadriehoek, reageren rollen vaak op elkaar. (De redder “helpt” bijvoorbeeld het slachtoffer, waardoor het slachtoffer blijft hangen in het idee problemen niet zelf op te kunnen lossen.) Dit leidt ertoe dat twee partijen elkaar lang kunnen vasthouden in de ingenomen rol.

Overigens wordt vaak, afhankelijk van de context, van rol gewisseld. Zo kan dezelfde persoon zich in een vriendschap opstellen als Redder, als zoon de Aanklager zijn en zich op de werkvloer gedragen als Slachtoffer van de besluiten van de organisatie.

Hoe kom je eruit?

Wanneer er sprake lijkt te zijn van dramadriehoek-dynamiek, kan met behulp van de winnaarsdriehoek de situatie worden bekeken. De volgende stap is dan het vergroten van het eigenaarschap.

 • Meer weten?
  Stay tuned voor de winnaarsdriehoek!