SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Adventskalender SchoolvoorCoaching - 11 december

Als leidinggevende én als coach heb je verschillende aandachtsgebieden. Daarom moet je de petten van leider, manager en coach alle drie kunnen opzetten. Het is belangrijk te weten welke pet je op hebt, zodat jouw acties daarmee in overeenstemming zijn.

Leiderspet

De drager van de leiderspet heeft een externe, toekomstgerichte focus. De leider formuleert (samen met zijn of haar team) een visie op de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers - en draagt deze visie vervolgens uit.

Iemand met een leiderspet op is prikkelend, visionair en vooruitstrevend. De valkuil van deze pet is het verliezen van het contact met de dagelijkse werkelijkheid.

Een coach met een leiderspet stelt heldere, concrete einddoelen vast: wat wil de gecoachte bereiken.

Managerspet

De drager van de managerspet richt zich op het heden en de interne processen. Vaak draait het in deze rol om versnellen, realiseren en het uitvoeren van beleid.

Iemand met een managerspet op is oplossend, concreet en actiegericht. De valkuil is dat de manager het contact met de visie van de organisatie verliest. De manager is dan bezig met alsmaar brandjes blussen en het managen van overvolle agenda’s.

Als coach draag je de managerspet wanneer je de voortgang van de gecoachte beoordeelt: welke ontwikkeling is er gaande? En welke resultaten zijn er behaald - in relatie tot de gestelde doelen?Coachpet

Met de coachpet op slaat de leidinggevende een brug tussen de competenties waarover medewerkers nu beschikken en de competenties die nodig zijn om de organisatiedoelen te behalen. Daarvoor moet nieuw gedrag worden ontwikkeld en stil worden gestaan bij nieuwe zingeving.

De aanpak van de coach kenmerkt zich door een onderzoekende houding, vertragen en soms verwarring zaaien. Zijn of haar valkuil is bezig zijn met het proces zonder het te verbinden aan concreet resultaat (een ontwikkelvraag).

De coach stuurt een medewerker niet aan -dat doet de manager- maar stimuleert zijn of haar bewustwording. Het gaat dan om bewustwording van de organisatie - en van de eigen ontwikkeling in de betreffende context.

De coach is resultaatgericht, maar niet resultaatverantwoordelijk.

Coachend Leiderschap

Coachend leiderschap legt op prachtige wijze de link tussen het dagelijkse managen en de grotere visie van een leider of organisatie. Je maakt hiermee als leider verbinding tussen heden en toekomst, realiteit en wens.

Wanneer je dit leiderschap weet te combineren met effectiever (en niet harder) werken, heb je goud in handen.


- - -

  • Meer weten?
    Kijk dan eens bij onze leergang Coachend Leiderschap.
    In deze opleiding ontdek én doorleef je hoe je praktisch en bezield impact maakt.
  • Of plan vrijblijvend een adviesgesprek in met een van onze collega's.
  • Elke dag tot kerst een reminder ontvangen van deze adventskalender?
    Abonneren kan hier.