SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Adventskalender SchoolvoorCoaching - 7 december

Is doen wat je gevraagd wordt ook het meest dienend?

Een belangrijke vraag in het leven - én bij het maken van afspraken met een opdrachtgever. Wij bieden je graag een systemische kijk op contracteren. Zo kun je herkennen of je in het contact met opdrachtgevers op de magische plek, de aangeboden plek of de dienende plek staat.

De magische plek

Als mens kent ieder van ons een magische plek. Dit is de plek waar jij je persoonlijk op je gemak en vertrouwd voelt. Waarom? Omdat deze plek nauw verbonden is met je gezin van herkomst, en jouw eigen plek en ‘functie’ daarin.

Doordat je in je leven veel tijd hebt doorgebracht op de magische plek, ben je er heel bekend mee. Zo bekend dat dit gedrag ook in het latere leven makkelijk inzetbaar blijft. Ook veel van je kwaliteiten heb je vanuit de magische plek ontwikkeld.

(De term ‘magisch’ wordt gebruikt omdat het in essentie voortkomt uit de kind-illusie dat je op deze plek heel kon maken wat niet heel was -of nog ontbrak- binnen het gezin. Zo groei je op met bepaald gedrag, dat als veilig en normaal gaat voelen.)

De aangeboden plek

De plek die een opdrachtgever je aanbiedt heet in systemische bewoordingen de aangeboden plek. Opdrachtgevers voelen meestal haarfijn aan wat jij voor de organisatie kunt betekenen - en vaak word je dan ook uitgenodigd om vanuit je magische plek te handelen. Toch betekent het accepteren van de aangeboden plek niet automatisch dat je hiermee de organisatie het beste dient.

De dienende plek

Werken vanuit de dienende plek (de plek waar je de organisatie wél het beste dienst) betekent dan ook in veel gevallen: iets anders doen dat wat jou in eerste instantie gevraagd wordt als opdrachtnemer.

Je intervenieert op de dienende plek niet alleen in de bovenstroom van de vraag, maar ook in de onderstroom. Het expliciet bespreekbaar maken van de onderstroom is natuurlijk een stuk spannender dan gewoon doen wat je gevraagd wordt. Vanuit een systemisch perspectief is dit echter vaak wel een juiste keuze.

Op de dienende plek beantwoord je de vraag van de opdrachtgever dus vanuit een ander perspectief. Uiteraard haak je wel aan bij de oorspronkelijke vraag, maar je maakt het speelveld van de vraag als het ware groter. Dit doe je door vragen te stellen die naar de onderstroom leiden. Je herkadert hiermee de vraag van de opdrachtgever.

-
 
Wil je hier meer over weten, neem dan eens een kijkje bij onze workshop Contracteren vanuit Systemisch Perspectief. Je ontdekt er je eigen overdrachtspatronen in het contact en contract met je opdrachtgevers. En wat er nodig is om jouw kwaliteiten zodanig in te zetten dat ze dienend zijn voor de autonomie en groei van de organisatie._ _ _
  • Reageren op dit artikel?
    Dat kan hier.