SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/Interview Ilja Beudel - IMC Weekendschool TeamcoachingOn(der)bewusteSysteemdenkenLichaamsintelligentieWaarnemend Handelen

Interview Ilja Beudel - IMC Weekendschool

Interview met Ilja Beudel

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

"Als je op het communicatieproces gaat sturen, kost het pubers even tijd om te wennen. Maar het werkt wel!" Ilja Beudel is manager bij het Future for Life Institute, het alumninetwerk van IMC Weekendschool. Met IMC Weekendschool was ik als gastdocent in aanraking gekomen, dus zo ben ik hier uiteindelijk terecht gekomen als teamleider." Ze managet er zowel professionals als pubers. Om die twee totaal verschillende karren met kikkers te trekken zijn teamcoachvaardigheden geen overbodige luxe. - Door Caroline Linssen

IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs in sociaaleconomische achterstandsbuurten. De doelgroep bestaat uit kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Maar eigenlijk kun je het veel beter zo uitleggen: de weekendschool is een grote, bonte bak vol met kansen voor jongeren die ze het hardst nodig hebben. Kansen om hun talenten te ontdekken, te groeien en geïnspireerd te raken door de lessen van professionals uit allerlei beroepen. En kansen om hun dromen te ontdekken en waar te maken.

Ilja Beudel is manager bij het Future for Life Institute, het alumninetwerk van IMC Weekendschool. Onder begeleiding van weekendschoolmedewerkers organiseren de oud-leerlingen zelf activiteiten en een platform om met elkaar, de docenten en sponsors uit het bedrijfsleven live en online in contact te blijven. Zo ontwikkelen ze vaardigheden die anders niet aangesproken worden, zoals vergaderen, plannen en presentaties geven.

Vertel eens wat over je werk bij Future for Life.

"In elke van de negen vestigingen in grote steden verspreid over het land zit een medewerker die alumni van Future for Life begeleidt. Daarnaast zijn er nog enkele landelijke medewerkers. Ik geef leiding aan dat team. Verder begeleid ik de tien mensen in de alumniraad van Future for Life. Mijn teamgenoten zijn betaalde professionals. Die kun je aanspreken op wat je van ze verwacht en dan doen ze het ook. De alumniraad is een verzameling pubers die bezig is met leren en uitproberen. Ze zijn grilliger, onberekenbaarder. Ik geef ze gevraagd en ongevraagd advies, maar verder moet je ze vooral de kans geven om vaardigheden te ontwikkelen en fouten te maken."

Hoe ben je in de training Teamchoachtechnieken terechtgekomen?

"Ook voor onszelf zoeken we uitdagingen om onze talenten te blijven ontwikkelen, maar daar hebben we geen geld voor. SchoolvoorCoaching heeft ons gesponsord, waardoor ik in mei mee kon doen aan de driedaagse training Teamcoachtechnieken. Ik voelde me er wel een beetje een vreemde eend in de bijt! De deelnemers waren wat ingehouden, er zat niet zoveel spontaniteit in. Dat vond ik af en toe wel lastig want dat ben ik niet gewend. Pubers zijn zo'n andere doelgroep: die zijn ofwel waanzinnig enthousiast, ofwel je bent ze kwijt omdat ze helemaal van de radar verdwijnen. Ik vond het wel mooi dat je gaandeweg in die drie dagen meer ontdekt achter die eerste indrukken die je hebt van mensen. En dat dat zo verschrikkelijk verrassend, mooi of verdrietig kan zijn."

Wat was jouw aha-erlebnis?

"De wolkjes! Je wordt daardoor heel alert op wat je in eerste instantie denkt of voelt. Als je je van die wolkjes bewust bent en kunt benoemen wat er speelt, kun je vaak een rake interventie doen. Vaak laat je de wolkjes voorbij gaan omdat je met inhoud bezig moet. Maar juist die gedachten, gevoelens of observaties zijn heel waardevol en helpen je verder, als team en ook op de inhoud.

Het is heerlijk als je dat een keer durft benoemen, en dat je dan bevestigd krijgt dat het raak is! Het bevestigt mij ook in wie ik ben, en dat ik blijkbaar goede ideeën heb. Een goede interventie zit vaak heel dicht bij jezelf. Door te zeggen 'ik voel dit of dat' zet je vaak al een beweging in gang."

Waar ben je tegenaan gelopen in jezelf?

"Bij pubers heb ik de neiging om de situatie te willen beheersen. Dan word je chagrijnig en boos, of je gaat zelf heel hard werken. Ik heb geleerd om meer afstand te nemen van de inhoud en te sturen op het communicatieproces. Ik liet me nogal eens in de discussie meeslepen. Dan had ik het hoogste woord en was heel hard aan het werk. Nu weet ik dat ik achterover moet leunen en me er niet mee hoef te bemoeien. Je moet wel geduld hebben en het niet overnemen omdat ze het niet doen in jouw tempo en op jouw manier. Ook al weet je niet zeker of het dan wel goed komt..."

Heeft dat al effect op je pubers?

"Ja, ze merken wel dat de dingen niet zo soepel meer lopen als toen ik het nog van ze overnam! Dat is dan even zo, tot iemand het weer oppakt. Als je meer op het proces gaat sturen, kost het hun even tijd om dat te ondervinden. Maar het werkt wel! Afgelopen vrijdag hadden we de radendag van alle vestigingen. De alumni hebben het programma gemaakt en ingevuld, spelletjes bedacht en een powerpointpresentatie gemaakt. Zij stonden zelf voor de groep, voelden zich verantwoordelijk voor de sfeer en hielden de toespraken. Ik hoefde lang niet zo hard te werken, en zij waren heel tevreden over hoe de dag was verlopen."

En op je team van Future for Life-medewerkers?

"Nou, eigenlijk ben ik erachter gekomen dat dat nog helemaal geen team is! Ze voelen zich niet verbonden met elkaar en ook niet verantwoordelijk voor het geheel. Bij de vergaderingen waren de landelijke medewerkers heel erg aan het zenden naar de lokale teamleden. Om te beginnen zijn er nu buddy's die elkaar helpen. Ook heb ik ze gevraagd wat ze vonden van de bijeenkomsten, en de boel helemaal opengegooid. We vergaderen nu vaker maar korter. Naast de lopende zaken dragen de teamleden zelf onderwerpen aan om uit te diepen. We doen trainingen over zaken waar we allemaal tegenaan lopen, zoals communicatie met jongeren. Het wordt nu wel iets duidelijker een team dat zich meer verbonden voelt met elkaar, met het landelijke deel en met mij."

Heb jij ook nieuwe kansen ontdekt?

"Ik had al eens individuele coaching gedaan, maar teamcoaching vind ik spannender, dynamischer. Moeilijk ook, maar heel uitdagend. Ik ben nog niet klaar met mijn teams, dus wil er nog wel meer over leren. Het past ook beter bij me dan individueel coachen, en ik word er in ieder geval vrolijker van! Ik ben heel blij dat SchoolvoorCoaching me die kans heeft geboden. Nou kan ik oud-leerlingen weer beter helpen 'ja' te blijven zeggen, en hen prikkelen om kansen te grijpen als ze worden aangeboden."

Meer informatie

www.imcweekendschool.nl/

www.futureforlife.nl

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Leergang Teamcoaching
Leergang Teamcoaching

Hét fundament voor jouw vakmanschap als teamcoach

  • Start: 05 juni 2024
  • 15 dagen + avondprogramma
  • 12 deelnemer(s)
  • 8775,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Dagtraining Teamcoaching en Groepsdynamiek
Losse dagen
Dagtraining Teamcoaching en Groepsdynamiek

Krijg grip op de groepsdynamiek en maak je rol in teams effectiever | Dagvariant

  • Start: 03 juni 2024
  • 4 losstaande dagen (8 dagdelen)
  • 12 deelnemer(s)
  • 1805,-