Leergang Teamcoaching
4 sterren - gebaseerd op 24 reacties
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Lees meer in ons privacy statement. Akkoord

Leergang Teamcoaching

Doorgrond de geheimen en systemische wetten van teams en organisaties

Opleidingsinformatie

 • 38 dagdelen
 • € 8.994,00 (excl. btw, incl. verblijfkosten en studiemateriaal)
 • 12 deelnemers
Samenwerking in teams is fascinerend. Maar hoe komt het dat teamprocessen vaak stagneren? Er ontstaat even een beweging, maar na verloop van tijd komt het oude, ongewenste gedrag gewoon weer terug. 

Dit verschijnsel heet homeostase. Voor een verandering met blijvende resultaten en hernieuwde teamspirit is het nodig de onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren van het team bespreekbaar te maken. Want die zogenaamde onderstroom beïnvloedt het functioneren veel meer dan het team voor mogelijk houdt. Als teamcoach leer je die zoektocht te begeleiden en laat je teamleden daadwerkelijk stappen zetten in de onderlinge samenwerking.

Tijdens deze opleiding leer je onder andere op een verantwoorde wijze interventies te doen die bijdragen aan een gezond en vitaal team. Ook ontdek je hoe je effectief grenzen en mogelijkheden aan kunt geven, zodat je op een professionele wijze teams kunt begeleiden en coachen naar zelfstandigheid en zelfsturing. Na deze leergang ben je in staat teams te leren reflecteren op gezamenlijk handelen, beschik je over kennis van verschillende theoretische modellen en analyses vanuit de groepsdynamica en de vaardigheden deze modellen en analyses toe te passen.

Per februari 2014 is deze opleiding StiR-erkend. Dat betekent dat je na deze opleiding in staat bent interventies op een professionele wijze te verantwoorden en te reflecteren op het teamcoachingsproces vanuit het competentieprofiel van StiR. Na succesvolle afronding van deze leergang kun je je daarom laten registreren als Erkend Teamcoach. Tevens is deze opleiding erkend door de NOBCO met 114 PE-uren.

VOORDEELPAKKET
| Volg je binnen een jaar voorafgaand aan de Leergang de Workshop ReflAction, dan wordt 150 euro in mindering gebracht op de opleidingskosten. |


BTW-vrij aan deze opleiding deelnemen? Lees hier over de mogelijkheden.

Trainingskosten:    €6.997,00 (excl. btw)
Verblijfskosten:      €1.997,00 (excl. btw)
Totale investering: €8.994,00 (excl. btw, incl. verblijfkosten en studiemateriaal)
'Deze opleiding raakt je diep. Je kunt pas een team coachen wanneer je jezelf kunt coachen.'
Anne Kamphuis - Zelfstandig professional

Deze leergang is bedoeld voor (organisatie- en agile)coaches, trainers, leidinggevenden, projectmanagers en organisatieadviseurs die met groepen werken. Je wilt ook zelf gecoacht worden in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling tot teamcoach. Je beschikt over voldoende veerkracht en balans om deze intensieve leergang te volgen. Je bent in staat functioneel feedback te geven, vragen en ontvangen. Je hebt een werk- en denkvermogen op hbo- of wo-niveau.

Om een goed beeld van de samenstelling van de groep en de achtergrond van de deelnemers te krijgen, maakt een telefonisch intakegesprek deel uit van de leergang. Dat gesprek wordt kort na de aanmelding gepland.

Schoolleiders primair onderwijs

Schoolleiders die geregistreerd zijn als R(A)DO dienen zich iedere vier jaar opnieuw te laten registreren. De leergang Teamcoaching is als formeel aanbod opgenomen in het SchoolleidersregisterPO bij het professionaliseringsthema 'Persoonlijk Leiderschap'. 


Na afronding van deze leergang ben je in staat:

in de aanloop naar een teamcoachtraject

 • al in de intakefase je coachvaardigheden in te zetten om tot de 'echte' vraagstelling te komen;
 • gedegen analyses te maken van en met teams binnen de context van een organisatie;
 • doelen c.q. leerbehoeften met het team en opdrachtgever te laten formuleren;

tijdens het teamcoachtraject

 • op een verantwoorde wijze interventies te doen die bijdragen aan een gezond en vitaal team;
 • je grenzen en mogelijkheden aan te geven, zodat je op een professionele wijze teams kunt begeleiden en coachen naar zelfstandigheid, eigenaarschap en zelfsturing;
 • teams te leren reflecteren op gezamenlijk handelen;
 • met teams in verschillende ontwikkelstadia te werken met behulp van het aangereikte instrumentarium en het team tot actie te laten komen;
 • te werken op basis van verschillende theoretische modellen en analyses vanuit de groepsdynamica, zoals perspectiefwisseling en eigenaarschap;

gedurende de afronding van een teamcoachtraject

 • te bewerkstelligen dat het team in staat is zonder teamcoach het leerproces te continueren.

Door jouw interventies als teamcoach leert een team:

 • gezamenlijk doelen te formuleren, afspraken over taken te maken en daarnaar te handelen;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over inhoud, procedure, proces en gevoel;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over teaminteractie en relaties buiten het team in relatie tot de gezamenlijke doelen;
 • bewust te zijn van de relatiedoelstelling, hier-en-nu-interactie en werkcontext, en kan het team - waar nodig - zijn gedrag aanpassen;
 • perspectiefwisseling toe te passen om de relatie tussen team en werkcontext te optimaliseren;
 • eigen resultaten te evalueren in relatie tot de organisatiedoelen;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over beroepsmatig handelen en de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
 • te reflecteren op eigen handelen;
 • zich te ontwikkelen naar zelfsturing. 

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van SchoolvoorCoaching als:

 • je gedurende het hele programma aanwezig bent geweest;
 • jouw werkstuk, reflectieverslagen, video-assessment en presentatie door de leergangcoach als voldoende zijn beoordeeld.

Met het certificaat kun je vervolgens de procedure in gang zetten om jezelf als Erkend Teamcoach te laten registreren bij StiR.

Bij coaching op zelfsturing en teamsamenwerking (in bijvoorbeeld agile- en leanprojecten) maak je als teamcoach het verschil dankzij diepgaand inzicht in jezelf en in de werking van de onderstroom. Deze inzichten stellen je in staat jezelf als instrument in te zetten tijdens het coachtraject. Zo creëer je in het werken met teams ruimte en vrijheid om te spelen met technieken van onder en boven de waterlijn. De effecten van gedrag en opvattingen binnen teams en op teamprocessen worden voorspelbaar. Je ontwikkelt lef, en het vermogen om als teamcoach je grenzen te verleggen en teams met complexe problematiek te begeleiden.

Je ondergaat als groep de verschillende fasen van teamontwikkeling waardoor je de theorie direct zelf ervaart. Daarom werken we met een groep in een vaste samenstelling. Je leert interventies plegen op de dynamiek van de opleidingsgroep en oefent voortdurend in subgroepen. Theoretische modellen, ervaringen en reflectie wisselen elkaar af. Sommige programmaonderdelen van de leergang worden verzorgd door gastdocenten. 

Tijdens de leergang begeleid je een team in een veranderingstraject. In de keuze van het team dat je coacht ben je vrij. Het mag een team zijn binnen je eigen organisatie, maar ook daarbuiten. Van belang is dat je in ieder geval niet als leidinggevende of anderszins deel uitmaakt van het team. Met het teamcoachtraject start je na het tweede blok. Daarover maak je een videoverslag waarin jouw competenties als teamcoach volgens het profiel van StiR duidelijk naar voren komen. Na elk blok schrijf je een reflectieverslag; hierin reflecteer je op jouw ontwikkeling tot teamcoach. 

Verder heb je tijd nodig voor literatuurstudie en sluit je de leergang af met een werkstuk en een video-assessment dat beoordeeld wordt door de leergangcoach.

Leren coachen en gecoacht worden gaan tijdens de leergang hand in hand. Daarvoor wordt volop gebruikgemaakt van het leerproces in de groep. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de groep qua samenstelling stabiel blijft. Vrijstelling voor bepaalde programmaonderdelen is daarom niet mogelijk.

De leergang Teamcoaching beslaat in totaal 38 dagdelen over een periode van ongeveer tien maanden, verdeeld over:

 • een workshopdag over je rol als teamcoach vanuit het systeemdenken;
 • vier blokken van drie aaneengesloten dagen met een avondprogramma;
 • twee vervolgdagen.

WORKSHOPDAG - DE GEHEIMEN VAN HET INDIVIDU: HET LEVENSSCRIPT

Een team is een spiegel van jou en jouw behoeftes. Voor welk appèl ben jij gevoelig? Je brengt het landschap van jezelf en van de groep in kaart. Wat zijn de effecten van jouw persoonlijke levensscript? Vanuit het systeemdenken onderzoek je wat de invloed is geweest van jouw plek in het gezin. Wat betekent zichtbaarheid voor jou? Hoe sta jij tegenover conflicten? Je ontdekt jouw schaduwkanten en voorkeursstijl in contacten en teams.


Programma blokken

Doel

Je verkent jouw waarden en normen, zodat je je bewust bent van de effecten daarvan op anderen. Je onderzoekt thema's als zichtbaarheid, plek en ruimte innemen. Je leert patronen herkennen en benoemen. Het groepsscript komt aan de orde, ofwel de groepsnorm die altijd onbewust ontstaat. Er wordt een start gemaakt met het coachen van teams op patronen en het groepsscript. Waar sta jij in je ontwikkeling als teamcoach, welke stijl hanteer je en welke vaardigheden heb je al in huis?

Inhoud

 • Het persoonlijke levensscript (jouw eigen ijsberg).
 • Overeenkomsten tussen het persoonlijke levensscript en het groepsscript.
 • De theorie van teamontwikkeling - de verschillende teamfasen.
 • Onderscheid leiderschap/lidmaatschap.
 • Interventies en strategieën.
 • Projectie en (tegen)overdracht.
 • Communicatiepatronen in teams.

Doel

De effecten van emoties en relaties in teams zijn bepalend voor de dynamiek. Je leert parallelle processen doorzien, net als de (onbewuste) patronen die gedrag beïnvloeden. Je coacht teams aan de hand van systeeminterventies. Je doet ervaring op met het werken rondom aansluiting en verschil maken (SGT). Je leert een goede analyse maken met het daarbij behorende plan van aanpak voor het begeleiden van een team.

Inhoud

 • Opstellen van een functionele analyse en plan van aanpak voor de teambegeleiding.
 • Systeemdenken en systeeminterventies.
 • Systeem Gericht Trainen (SGT).
 • De stem van het systeem.
 • De dynamieken van eigenaarschap en slachtofferschap binnen een team.

Doel

Hoe kijk je met verschillende brillen naar teams binnen de context van een organisatie? In dit blok leer je werken met de onderstroom in een team. Je gaat daarin interveniëren om verhoudingen te herstellen en een nieuwe start te maken. Je ontdekt en herkent de grenzen van teamcoaching als instrument.

Inhoud

 • De rol van emoties.
 • Omgaan met frustraties en conflicten binnen een team.
 • Dialoog.
 • Regressieve teams: een team in onbalans.

Doel

Het verhelderen van de eigen bezieling als teamcoach. Wie ben jij en wat is jouw bijdrage aan het team, de organisatie en/of de maatschappij vanuit jouw eigen drijfveren? In dit blok onderzoek en ervaar je de aanvulling van systemisch werken en opstellingen op de begeleiding van teams. Van eigenbelang naar organisatiebelang, van los zand naar verbinding, van demotivatie naar inspiratie.

Inhoud

 • Ethiek: trouw zijn aan jezelf.
 • Leiderschap.
 • Implementatie en afronding.
 • Systemisch fenomenologisch kijken.
 • Overgangsrituelen.
 • Beweging gaande houden.

De deelnemers geven zelf invulling aan de twee vervolgdagen in de vorm van presentaties over de door hen verzorgde teamcoachtrajecten. De dagen staan in het teken van de integratie van theorie en praktijk.

Video-assessment

De leergang sluit je af met een video-assessment – in deze opname ben jij in je rol als teamcoach te zien in interactie met het team. Je ontvangt een persoonlijke terugkoppeling op het videoverslag dat je tijdens de leergang hebt gemaakt.

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de leergang Teamcoaching bedraagt 460 uur. Een specificatie hiervan:

Contacturen ca. 150 uur in de leergang

Uitvoerend ca. 75 uur voor:

 • leerteams/intervisie (min. vier dagdelen),
 • een à twee teamcoachtrajecten.

Literatuurstudie ca. 135 uur voor:

 • drie verplichte boeken
 • en (digitaal) opleidingsmateriaal van SchoolvoorCoaching.

Reflectie en toetsing ca. 98 uur voor:

 • voorbereidingsopdracht voor de blokken,
 • vier reflectieverslagen,
 • toetsing Functionele Analyse,
 • werkstuk
 • en een video-assessment

Tijdens de leergang worden leerteams gevormd. In je leerteam kom je na elk blok minimaal één dagdeel bij elkaar om te oefenen en casuïstiek te bespreken. De data voor deze bijeenkomsten bepaal je in overleg met je leerteamgenoten.


Beschikbaarheid & Locaties

Start: februari 2019
van 13-02-2019 t/m 31-10-2019
Klik hier voor de data en locaties
Gestart
Start: april 2019
van 10-04-2019 t/m 14-01-2020
Klik hier voor de data en locaties
 Bijna vol >>
Start: juni 2019
van 24-06-2019 t/m 25-03-2020
Klik hier voor de data en locaties
 Aanmelden >>