Leergang Teamcoaching
4 sterren - gebaseerd op 22 reacties
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Lees meer in ons privacy statement. Akkoord

Leergang Teamcoaching

Doorgrond de geheimen en systemische wetten van teams en organisaties

Opleidingsinformatie

 • 38 dagdelen
 • € 8.994,00 (excl. btw, incl. verblijfkosten en studiemateriaal)
 • 12 deelnemers


Samenwerking in teams is fascinerend. Maar hoe komt het dat teamprocessen vaak stagneren? Er ontstaat even een beweging, maar na verloop van tijd komt het oude, ongewenste gedrag gewoon weer terug. 

Dit verschijnsel heet homeostase. Voor een verandering met blijvende resultaten en hernieuwde teamspirit is het nodig de onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren van het team bespreekbaar te maken. Want die zogenaamde onderstroom beïnvloedt het functioneren veel meer dan het team voor mogelijk houdt... Als teamcoach leer je die zoektocht begeleiden en laat je teamleden daadwerkelijk stappen zetten in onderlinge samenwerking.

Per februari 2014 is deze opleiding St!R-erkend. Na afronding van deze leergang kun je je daarom laten registreren als Erkend Teamcoach! Tevens is deze opleiding NOBCO-erkend met 114 PE-uren.

BTW-vrij aan deze opleiding deelnemen? Lees hier over de mogelijkheden.

Trainingskosten: €6.997,00
Verblijfskosten:  €1.997,00
'Deze opleiding raakt je diep. Je kunt pas een team coachen wanneer je jezelf kunt coachen.'
Anne Kamphuis (52 jaar) - Zelfstandig professional

Bij coaching op zelfsturing en teamsamenwerking (in bijvoorbeeld agile- en leanprojecten) maak je als teamcoach het verschil dankzij diepgaand inzicht in jezelf. Dit inzicht stelt je in staat jezelf als instrument in te zetten tijdens het coachtraject. Zo creëer je in het werken met teams ruimte en vrijheid om te spelen met technieken van onder en boven de waterlijn. Je leert soepel langs de hele ijsberg bewegen om weer bij gedrag boven de waterlijn uit te komen. De effecten van gedrag en opvattingen binnen teams en op teamprocessen worden voorspelbaar. Je ontwikkelt lef, en het vermogen om als teamcoach je grenzen te verleggen en teams met complexe problematiek te begeleiden.


Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor (organisatie- en agile) coaches, trainers, leidinggevenden, projectmanagers en organisatieadviseurs die met groepen werken. Je wilt ook zelf gecoacht worden in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling tot teamcoach. Je beschikt over voldoende veerkracht en balans om deze intensieve leergang te volgen. Je bent in staat functioneel feedback te geven, vragen en ontvangen. Je werk- en denkvermogen zijn op hbo- of w.o.-niveau.

Om een goed beeld van de samenstelling van de groep en de achtergrond van de deelnemers te krijgen, maakt een (telefonisch) intakegesprek deel uit van de leergang. Dat gesprek wordt kort na de aanmelding gepland.

Schoolleiders primair onderwijs

Schoolleiders die geregistreerd zijn als R(A)DO dienen zich iedere vier jaar opnieuw te laten registreren. Hiervoor werken ze gedurende die vier jaar aan hun professionalisering aan de hand van een aantal door het SchoolleidersregisterPO vastgestelde professionaliseringsthema's. De leergang Coaching voor Professionals is als formeel aanbod opgenomen in het register onder het professionaliseringsthema 'Persoonlijk Leiderschap'. 

Na afronding van deze leergang ben je in staat:

in de aanloop naar een teamcoachtraject:
 • al in de intakefase je coachvaardigheden in te zetten om tot de 'echte' vraagstelling te komen;
 • gedegen analyses te maken van en met teams binnen de context van een organisatie;
 • doelen c.q. leerbehoeften met het team en opdrachtgever te laten formuleren;
tijdens het teamcoachtraject:
 • op een verantwoorde wijze interventies te doen die bijdragen aan een gezond en vitaal team;
 • je grenzen en mogelijkheden aan te geven, zodat je op een professionele wijze teams kunt begeleiden en coachen naar zelfstandigheid en zelfsturing;
 • teams te leren reflecteren op gezamenlijk handelen;
 • met teams in verschillende ontwikkelstadia te werken met behulp van het aangereikt instrumentarium en het team tot actie laten komen;
 • te werken op basis van verschillende theoretische modellen en analyses vanuit de groepsdynamica, zoals perspectiefwisseling en eigenaarschap;
gedurende de afronding van een teamcoachtraject:
 • te bewerkstelligen dat het team in staat is zonder teamcoach het leerproces te continueren.
Door jouw interventies als teamcoach leert een team:
 • gezamenlijk doelen te formuleren, afspraken over taken te maken en daarnaar te handelen;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over inhoud, procedure, proces en gevoel;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over teaminteractie en relaties buiten het team in relatie tot de gezamenlijke doelen;
 • bewust te zijn van de relatiedoelstelling, hier-en-nu-interactie en werkcontext en kan het - waar nodig - zijn gedrag aanpassen;
 • perspectiefwisseling toe te passen om de relatie tussen team en werkcontext te optimaliseren;
 • eigen resultaten te evalueren in relatie tot de organisatiedoelen;
 • gezamenlijk eigenaarschap te nemen over beroepsmatig handelen en de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
 • te reflecteren op eigen handelen;
 • zich te ontwikkelen naar zelfsturing. 
Aan het eind van de leergang ontvang je een SvC-certificaat als:
 • je gedurende het hele programma aanwezig bent geweest;
 • jouw werkstuk, reflectieverslagen, video-assessment en presentatie door de leergangcoach als voldoende zijn beoordeeld.

Met het certificaat kun je vervolgens de procedure in gang zetten om jezelf als erkend teamcoach te laten registreren bij St!R.

Je ondergaat als groep de verschillende fasen van teamontwikkeling, waardoor je de theorie direct zelf ervaart. Daarom werken we met een groep in een vaste samenstelling. Je leert interventies plegen op de dynamiek van de opleidingsgroep en oefent voortdurend in subgroepen. Theoretische modellen, ervaringen en reflectie wisselen elkaar af. Sommige programmaonderdelen van de leergang worden verzorgd door gastdocenten. 

Tijdens de leergang begeleid je een team in een veranderingstraject. In de keuze van het team dat je coacht ben je vrij. Het mag een team zijn binnen je eigen organisatie, maar ook daarbuiten. Van belang is dat je in ieder geval niet als leidinggevende of anderszins deel uitmaakt van het team. Met het teamcoachtraject start je na het tweede blok. Daarover maak je een videoverslag waarin de competenties van de teamcoach volgens het profiel van St!R duidelijk naar voren komen. Na elk blok schrijf je een reflectieverslag. Hierin reflecteer je op jouw ontwikkeling tot teamcoach. 

Verder heb je tijd nodig voor literatuurstudie en sluit je de leergang af met een werkstuk en een video-assessment dat beoordeeld wordt door de leergangcoach.

Leren coachen en gecoacht worden gaan tijdens de leergang hand in hand. Daarvoor wordt volop gebruik gemaakt van het leerproces in de groep. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de groep qua samenstelling zoveel mogelijk dezelfde blijft. Vrijstelling voor bepaalde programma-onderdelen is daarom niet mogelijk.

De leergang Teamcoaching beslaat in totaal 38 dagdelen over een periode van ongeveer tien maanden, verdeeld over:

 • een workshopdag over je rol als teamcoach vanuit het systeemdenken;
 • vier blokken van drie aaneengesloten dagen met een avondprogramma;
 • twee vervolgdagen.
KENNISMAKINGSDAG - DE GEHEIMEN VAN HET INDIVIDU: HET LEVENSSCRIPT

Een team is een spiegel van jou en jouw behoeftes. Voor welk appèl ben jij gevoelig? Je brengt het landschap van jezelf en van de groep in kaart. Wat zijn de effecten van jouw persoonlijke levensscript? Vanuit het systeemdenken onderzoek je wat de invloed is geweest van je plek in het gezin. Wat betekent zichtbaarheid voor jou? Hoe sta jij tegenover conflicten? Je ontdekt jouw schaduwkanten en voorkeursstijl in contacten en in teams.


Programma blokken

Doel

Je verkent jouw waarden en normen, zodat je je bewust bent van de effecten daarvan op anderen. Je onderzoekt thema's als zichtbaarheid, plek en ruimte innemen. Je leert patronen herkennen en benoemen. Het groepsscript komt aan de orde, ofwel de groepsnorm die altijd onbewust ontstaat. Er wordt een start gemaakt met het coachen van teams op patronen en het groepsscript. Waar sta jij in je ontwikkeling als teamcoach, welke stijl hanteer jij en welke vaardigheden heb jij al in huis?

Inhoud
 • Het persoonlijke levensscript (jouw eigen ijsberg)
 • Overeenkomsten tussen het persoonlijke levensscript en het groepsscript
 • De theorie van teamontwikkeling, de verschillende teamfasen
 • Onderscheid leiderschap/lidmaatschap
 • Interventies en strategieën
 • Projectie en (tegen)overdracht
 • Communicatiepatronen in teams
Doel

De effecten van emoties en relaties in teams zijn bepalend voor de dynamiek. Je leert parallelle processen doorzien, en de (onbewuste) patronen die gedrag beïnvloeden. Je coacht teams aan de hand van systeeminterventies. Je doet ervaring op met het werken rondom aansluiting en verschil maken (SGT). Je leert een goede analyse maken met het daarbij behorende plan van aanpak voor het begeleiden van een team.

Inhoud
 • Opstellen van een functionele analyse en plan van aanpak voor de teambegeleiding
 • Systeemdenken en systeeminterventies
 • Systeem Gericht Trainen (SGT)
 • De stem van het systeem
 • De dynamieken van eigenaarschap en slachtofferschap binnen een team
Doel

Hoe kijk je met verschillende brillen naar teams binnen de context van een organisatie? In dit blok leer je werken met de onderstroom in een team. Je gaat daarin interveniëren om verhoudingen te herstellen en een nieuwe start te maken. Je ontdekt en herkent de grenzen van teamcoaching als instrument.

Inhoud
 • De rol van emoties
 • Omgaan met frustraties en conflicten binnen een team
 • Dialoog
 • Regressieve teams: een team in onbalans

Doel

Verhelderen van eigen bezieling als teamcoach. Wie ben jij en wat is jouw bijdrage aan team, organisatie, maatschappij vanuit jouw eigen drijfveren. In dit blok onderzoek en ervaar je de aanvulling van systemisch werken en opstellingen op de begeleiding van teams. Van eigenbelang naar organisatiebelang, van los zand naar verbinding, van demotivatie naar inspiratie.

Inhoud

 • Ethiek: trouw zijn aan jezelf
 • Leiderschap
 • Implementatie en afronding
 • Systemisch fenomenologisch kijken
 • Overgangsrituelen
 • Beweging gaande houden

De deelnemers geven zelf invulling aan de twee vervolgdagen in de vorm van presentaties over de door hen verzorgde teamcoachtrajecten. De dagen staan in het teken van de integratie van theorie en praktijk.

Video-assessment

De leergang sluit je af met een video-assessment op basis van een opname waarin jij in je rol als teamcoach in interactie met het team te zien bent. Je ontvangt een persoonlijke terugkoppeling op het videoverslag dat je tijdens de leergang hebt gemaakt.

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de leergang Teamcoaching bedraagt 460 uur. Een specificatie van hiervan vind je hier:

 

Contacturen ca. 150 uren in de Leergang

Uitvoerend ca. 75 uren voor:

 • leerteams/intervisie (min. 4 dagdelen)
 • één à twee teamcoachtrajecten

Literatuurstudie ca. 135 uren voor:

 • Drie verplichte boeken
 • (Digitaal) opleidingsmateriaal SchoolvoorCoaching

Reflectie en toetsing ca. 98 uren voor:

 • voorbereidingsopdracht blokken
 • vier reflectieverslagen
 • functionele analyse toetsing
 • werkstuk
 • video-assessment

Tijdens de leergang worden leerteams gevormd. In je leerteam kom je na elk blok minimaal één dagdeel bij elkaar om te oefenen en casuïstiek te bespreken. De data voor deze bijeenkomsten bepaal je in overleg met je leerteamgenoten.


Beschikbaarheid & Locaties

Start: juni 2018
van 08-06-2018 t/m 15-03-2019
Klik hier voor de data en locaties
Gestart
Start: september 2018
van 11-09-2018 t/m 20-05-2019
Klik hier voor de data en locaties
Vol
Start: november 2018
van 14-11-2018 t/m 02-10-2019
Klik hier voor de data en locaties
Bijna vol >>
Start: november 2018
van 14-11-2018 t/m 01-10-2019
Klik hier voor de data en locaties
Aanmelden >>
Start: februari 2019
van 13-02-2019 t/m 31-10-2019
Klik hier voor de data en locaties
Aanmelden >>