Leergang Coachend Leiderschap

Klik hier voor de dataFacturering / betaling:

1. De facturen voor opleidingen worden 6 weken voor aanvang van de opleiding verstuurd.
2. Alle door SchoolvoorCoaching opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.


Verzend gegevens