SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Certificering

Je leergang bij SchoolvoorCoaching succesvol afgerond? Laat je certificeren als Erkend Coach of Erkend Teamcoach.

Promoot je vakmanschap als (team)coach

Laat je registreren bij StiR en/of LVSC

SchoolvoorCoaching kiest voor transparantie in vakmanschap. Daarom werken we met het competentieprofiel van StiR en het narratief van de coach van LVSC. Zo kun je je professionaliteit onderbouwen en laten zien dat je je blijft ontwikkelen als coach of teamcoach.

Professioneel coachen is een vak. Als je bekwaam, resultaatgericht en vanuit een heldere visie wilt leren coachen, vraagt dat een gedegen theoretisch fundament. Maar, je kunt alleen leren coachen door (ook) veel praktijkervaring op te doen. Deelnemers verwerven deze praktijkervaring tijdens de leergangen, door intensief te oefenen met elkaar en proefcliënten, op basis van de coachcompetenties. Op deze manier kunnen zij hun vakmanschap in het coachvak zien groeien en onderbouwen. Professionele coaches onderscheiden zich doordat zij kunnen reflecteren op hun eigen aanpak en interventies weten te plegen vanuit zowel theorie, als praktijk en zelfkennis.

Wat houdt een certificering als coach of teamcoach bij StiR of LVSC in?

StiR -  Sinds 2008 is de Leergang Coaching voor Professionals erkend door StiR (Stichting Registratie) en kun je je hier laten registreren als Erkend Coach. Sinds 2014 geldt dat ook voor de Leergang Teamcoaching. Mensen die deze leergang vanaf 2012 succesvol hebben afgerond kunnen zich bij StiR laten registreren als Erkend Teamcoach. Je registratie als Erkend Coach bij StiR is vijf jaar geldig. Meer informatie over aanmelden voor registratie van Erkend Coach of Erkend Teamcoach bij StiR vind je hier.

LVSC -  Sinds juli 2019 kun je je ook laten registreren als Registercoach of -teamcoach bij LVSC. Dit geldt voor iedereen die in of na 2013 een leergang met certificaat heeft afgerond. Bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) zijn ruim 2.000 gekwalificeerde en ervaren coaches en supervisoren aangesloten.
Aanmelden als Registercoach of -teamcoachbij LVSC kan hier

Waarom kiest SchoolvoorCoaching voor deze keurmerken? 

De StiR-competenties en het LVSC-narratief van de coach vormen de leidraad in het leerproces van onze cursisten en borgen de ontwikkeling naar een stevig fundament voor (team)coaching.

SchoolvoorCoaching werkt samen met StiR en LVSC, omdat deze keurmerken aansluiten op onze visie op coaching - persoonlijke groei wordt gekoppeld aan het verwerven van vakmanschap. StiR en LVSC bieden keurmerken waarbij je coachcompetenties in de praktijk moet kunnen aantonen. Je rondt de leergang dus pas af met een certificaat, als je aantoont dat je de coachcompetenties beheerst.

Andere certificeringen, zoals ICF en EMCC/NOBCO, stellen meer (theoretische) eisen
aan instituten m.b.t. de wijze waarop opleidingsinhoud en programma zijn ingericht. Er moet zoveel uur besteed worden aan onderwerp X en zoveel aan domein Y. Het portfolio dat je opbouwt, is meer gericht op de (theoretische) input. Dit zou voor ons betekenen dat we onze leergangen moeten ombouwen en veranderen naar een meer cognitieve en theoretische aanpak. Deelnemers moeten ook veel meer verplichte literatuur lezen. Wij geloven niet dat je (beter) leert coachen door meer te lezen.

StiR en LVSC zijn meer gericht op de output. Bij SchoolvoorCoaching laten we mensen veel oefenen en elkaar feedback geven op ieders talent en effectiviteit als coach. Het onbewuste, het lichaamsbewustzijn en het systeemdenken vormen de basis. Kan een persoon (teams) coachen en laten zien dat hij of zij de coachcompetenties in samenhang inzet om resultaten te behalen?

Wij kiezen ervoor om geen aanpassingen te doen op onze leergangen, die hun effectiviteit sinds 1997 hebben bewezen.

Kom naar een kosteloze kennismakingsworkshop om onze aanpak te ervaren.