Home/Opleidingen/Leergang Coachend Leiderschap Coachend Leiderschap

Leergang Coachend Leiderschap

Meer bereiken door naast manager, ook leider en coach te zijn

 • 11 dagen + 2 coachgesprekken (28 dagdelen)
 • 12 deelnemers
 • Start: 08 februari 2023
 • 7055,-excl. btw
 • Je coacht je team op commitment en eigenaarschap op de teamdoelen, samenwerkingscompetenties en het benutten van elkaars talenten én verschillen.
 • Je sluit in je stijl van  coachend leidinggeven aan bij wat je medewerkers nodig hebben per situatie.
 • Je doorziet de dynamiek van een team waardoor je minder hard hoeft te werken. 
Reviews
Er waren echt momenten van openbaring waarin ik zag dat situaties echt heel anders benaderd konden worden dan ik tot dat moment deed.
Augustus 2021
Anoniem
-
Ik kan veel meer met elkaar in verband brengen. Mijn perspectief ten opzichte van leidinggeven is veranderd en ik kan nu kiezen tussen coachen, instrueren en managen.
Juni 2019
Jelle van den Berg
-
“Wauw” ... hoe hoog kan het rendement van een opleiding zijn? Nou blijkbaar heel hoog!
Juli 2018
Marko Gaasbeek
Teamleider in het Voorgezet onderwijs
In deze opleiding heb ik meer geleerd over mezelf, de ander en daar een betere verbinding tussen gelegd.
Januari 2018
Iepe Roosjen
Directeur/Bestuurder
Deze opleiding gaat duidelijk verder dan het standaardblok over coaching in een managementcursus.
Juli 2016
Peter van der Vleuten
Global Director Engineering
Doelgroep

Je geeft als manager hiërarchisch leiding aan meerdere medewerkers of een managementteam, zowel individueel als in teamverband, en hebt daar enkele jaren ervaring mee. Je wilt nu je persoonlijk leiderschap en coachrol in je functie als manager versterken en beter leren situationeel leiding te geven. Het één-op-één aansturen en coachen van mensen gaat je vrij goed af, maar kan nog verdieping gebruiken. Je hebt de bereidheid om jezelf als instrument in te zetten en daarop te reflecteren, zowel individueel als op je rol in de groep. Je hebt een werk- en denkvermogen op hbo- of wo-niveau.

Werkwijze & Programma

De Leergang Coachend Leiderschap beslaat in totaal 28 dagdelen over een periode van ongeveer negen maanden.


Het programma van deze 28 dagdelen bestaat uit:

 • een één-op-één-coachgesprek met jouw leergangcoach/trainer
 • een losse startdag met trainer en groep
 • vier meerdaagse blokken met avondprogramma
 • een voortgangsgesprek met jouw leergangcoach/trainer
 • een finishing-touchdag

Daarnaast heb je tijd nodig voor leerteambijeenkomsten, toepassingsopdrachten (zoals een presentatie tijdens het eerste blok en de voorbereiding van een 'bezielingsavond' tijdens het vierde blok), het schrijven van reflectieverslagen en literatuurstudie.

Onderaan deze pagina vind je een volledig overzicht van alle programmaonderdelen die in deze opleiding aan bod komen.


Werkwijze
In deze leergang hanteren we een verhouding van 30% theorie en 70% praktijk. Onze psychologie van coachend leiderschap is gebaseerd op Jung, systeemdenken en het ‘Fysieke Ik’. Daarnaast komen onderwerpen als stress en de werking van het brein aan bod. Door middel van het bestuderen van het logboek, enkele praktijkopdrachten en de twee bijgeleverde boeken vertaal je deze inzichten naar je dagelijks werk.

Door de praktische eenvoud van de technieken, het inbrengen van eigen casuïstiek en reflectie op je eigen handelen kun je de inzichten en ervaringen uit deze leergang direct toepassen in je werk. Dankzij het teamleren met andere managers kun je met gelijkgestemden sparren over praktijksituaties en van ‘binnenuit’ ervaren wat zelfsturende teams, scrum en andere teamontwikkelingen écht succesvol maken.

Tijdens de leergang wordt volop gebruikgemaakt van het leerproces in de groep. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de groep qua samenstelling stabiel blijft. Vrijstelling voor programmaonderdelen is daarom niet mogelijk.


De intake
Tijdens de intake sta je samen met de leergangcoach stil bij je diepere leervragen en of en hoe deze passen bij de leergang. Wat betekent leidinggeven voor jou? Wat zijn je drijfveren? Wat gaat coachen jou opleveren? Iedereen wil minder sturen, beter luisteren en meer werkplezier. Wat heb jij nodig in je ontwikkeling om dit na te streven?


Literatuur


 

Boektitel: Verdraaide organisaties                          Boektitel: Je eigen managementcoach
Auteur:
Wouter 't Hart                                                  Auteur: Manu Busschots
Uitgeverij:
Boom                                                             Uitgeverij: Mainpress B.V.

Programmaonderdelen

In de startworkshop maak je kennis met de andere deelnemers en sta je stil bij de voorwaarden voor persoonlijke groei. Wat kom je halen en brengen? Welke patronen komen telkens weer terug in je handelen? En wat is je wens? Wat heb jij nodig om te leren? Wat hebben de mensen in de groep van elkaar nodig? Wat vraagt de context?

Dit blok bestaat uit drie opeenvolgende dagen met avondprogramma.

In dit blok staat jouw persoonlijk leiderschap centraal. Wat heb jij te ontwikkelen om daadwerkelijk aanwezig te kunnen zijn? Wanneer kies je voor managen, coachen of leiden? In hoeverre doe je dit moeiteloos en ben je echt zichtbaar, en wanneer zet je een masker op? Ben jij echt situationeel aan het leidinggeven, op basis van wat het doel en/of de ander vereist, of zit je weleens vast in je ongeduld of blinde vlekken? Jij als mens staat centraal en je verzamelt een hoop inzichten door middel van oefening en feedback van je mededeelnemers.

Wanneer brengt samenwerking het beste in je naar boven en wanneer gebeurt er juist het tegenovergestelde? Dit verken je tijdens een gastworkshop. Je onderzoekt of en hoe het jou lukt om onder spanning echt te blijven samenwerken. Wat zijn daarbij je onbewuste patronen en automatismen?

In dit blok leg je de basis voor individuele- en teamcoaching, zoals het leren formuleren van een werkbare coachvraag en hoe je non-verbale signalen daarin betrekt.

Dit blok bestaat uit twee opeenvolgende dagen met avondprogramma.

Je bekwaamt je tijdens dit blok in individuele coaching. Je oefent daarbij met name een aantal coachvormen die helpen om slachtofferschap om te buigen naar eigenaarschap en motivatie. De invloed van gevoelens en gedachten zoals ‘zo ben ik nu eenmaal’ komt expliciet ter sprake en je krijgt handvatten om daarop te coachen.

Je leert de hier-en-nu-situatie te gebruiken om het ontbrekende gedrag te verduidelijken. Wat kun je beter wel of juist niet doen om het nemen van de eigen verantwoordelijkheid bij je medewerker te versterken?

Voortgangsgesprek

Na dit blok krijg je een voortgangsgesprek met je leergangcoach. Dat helpt om ‘op koers’ te blijven. Welke stappen heb je al gezet in je persoonlijk en coachend leiderschap? Welke (nieuwe) uitdagingen kom je daarin tegen en wat heb je nodig om het maximale uit de leergang te halen?

Dit blok bestaat uit twee opeenvolgende dagen met avondprogramma.

Hoe krijg je voor elkaar dat een team of afdeling als geheel meer verantwoordelijkheid neemt? Een team dat bij vergaderingen elkaar telkens onderbreekt of regelmatig een ‘ik-boodschap’ dumpt, haalt niet alles eruit wat erin zit - net zo min als een team waarin de meerderheid zijn mond houdt. Hoe voorkom je dat je politieman speelt of aan een dood paard gaat trekken? 

Door teamcoaching leren jouw teamleden elkaar aan te spreken op de inhoud van het werk en de daarvoor benodigde afstemming. Resultaten worden dan gemakkelijker en in een goede werksfeer behaald. 

In het parallelle leerproces van de leerganggroep leer je de competenties van teamcoach en teamlid en word je je bewust van jouw aandeel in persoonlijk en coachend leiderschap.

Dit blok bestaat uit twee opeenvolgende dagen met avondprogramma.

Je werkt al veel meer vanuit persoonlijk leiderschap en beschikt over een coachende grondhouding. Al die vergaarde kennis en kunde heb je nu nodig voor de verdieping in teamcoaching. Je leert weerstand en lastige emoties in teams snel(ler) herkennen en leert daar effectief mee om te gaan. 

Soms zijn de antwoorden er niet in één interventie of sessie: heb jij het geduld en leiderschap om een leerproces in te richten met je team? Je leert schakelen tussen de inhoud, het proces en de procedure.

De integratie in dit blok betekent ook dat je de verbinding legt tussen je eigen bezieling en drijfveren als manager en dat wat je team en de organisatie nodig heeft.

Tijdens presentaties en oefeningen laten de deelnemers elkaar zien hoe ze als coachend leider anderen in beweging krijgen. Gedurende de dag is er ruimte voor reflectie en feedback.
Startdata
 • Coachgesprekken - SchoolvoorCoaching Utrecht
  donderdag
  06 okt 2022
  vrijdag
  07 okt 2022
  Startdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
  donderdag
  13 okt 2022
  Blok 1 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
  woensdag
  02 nov 2022
  donderdag
  03 nov 2022
  vrijdag
  04 nov 2022
  Blok 2 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
  donderdag
  15 dec 2022
  vrijdag
  16 dec 2022
  Coachgesprekken - SchoolvoorCoaching Utrecht
  donderdag
  19 jan 2023
  vrijdag
  20 jan 2023
  Blok 3 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
  donderdag
  16 feb 2023
  vrijdag
  17 feb 2023
  Blok 4 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
  donderdag
  13 apr 2023
  vrijdag
  14 apr 2023
  Afrondingsdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
  donderdag
  25 mei 2023
 • Coachgesprekken - SchoolvoorCoaching Utrecht
  woensdag
  08 feb 2023
  donderdag
  09 feb 2023
  Startdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
  woensdag
  15 feb 2023
  Blok 1 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
  woensdag
  15 mrt 2023
  donderdag
  16 mrt 2023
  vrijdag
  17 mrt 2023
  Blok 2 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
  woensdag
  10 mei 2023
  donderdag
  11 mei 2023
  Coachgesprekken - SchoolvoorCoaching Utrecht
  woensdag
  07 jun 2023
  donderdag
  08 jun 2023
  Blok 3 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
  woensdag
  28 jun 2023
  donderdag
  29 jun 2023
  Blok 4 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
  woensdag
  13 sep 2023
  donderdag
  14 sep 2023
  Afrondingsdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
  donderdag
  02 nov 2023
Resultaat

Resultaten in persoonlijke ontwikkeling

 • Je voelt je minder verantwoordelijk voor taken van anderen en kunt beter delegeren.
 • Je bent je meer bewust van je drijfveren, opvattingen en de effecten daarvan.
 • Je gaat gemakkelijker en effectiever om met (je eigen) lastige emoties.
 • Je schakelt soepel tussen de rollen van manager, leider en (team)coach.
 • Je kunt jezelf beter managen door (zelf)reflectie en het vragen van feedback.
 • Je geeft vertrouwen in plaats van te sturen, uit te leggen en te controleren.
 • Je gaat effectiever om met tegengestelde belangen, bekende managementdilemma’s en de hectiek en druk die je ervaart.

Resultaten in individuele coaching

 • Je sluit in je stijl van leidinggeven en coachen aan bij wat je medewerkers nodig hebben voor het ontwikkelen van hun talenten.
 • Je hebt meer manieren in huis om medewerkers die zich slachtoffer voelen in beweging te laten komen.
 • Je kunt de vraag achter de vraag blootleggen. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor het omgaan met weerstand en demotivatie.
 • Je weet waar de grenzen van coaching vanuit jouw managementrol liggen.

 Resultaten in teamcoaching

 • Je coacht je team op commitment en eigenaarschap op de teamdoelen, samenwerkingscompetenties en het benutten van elkaars talenten én verschillen.
 • Je sluit aan op thema’s ten aanzien van samenwerking en resultaat in het speelveld van het team, waarbij je het team eigenaarschap laat nemen.
 • Je doorziet de dynamiek van een team waardoor je minder hard hoeft te werken. Dat doet het team zelf - binnen de kaders die jij stelt. Zo worden er met meer plezier en minder moeite goede resultaten behaald waar iedereen trots op is.

Certificaat
Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van SchoolvoorCoaching als:

 • je 100% aanwezig bent geweest;
 • je leergangcoach en mededeelnemers ervaren dat je persoonlijk leiderschap is vergroot en je een aanzienlijke ontwikkeling hebt doorgemaakt op het gebied van coachend leidinggeven.