Home/Opleidingen/Leergang Coaching voor Professionals 1op1 Coaching

Leergang Coaching voor Professionals

Driedaagse Blokken | Het fundament voor jouw vakmanschap als coach

 • 15 dagen + intake en eindgesprek (38 dagdelen)
 • 12 deelnemers
 • Start: 07 februari 2023
 • 9732,-excl. btw
 • Je laat het eigenaarschap  voor het leerproces en het resultaat bij de gecoachte.
 • Je kunt  diverse coachingsinstrumenten inzetten.
 • Je kunt effectief schakelen tussen je ratio en intuïtie en kunt je vinger leggen op de onderstroom in gesprekken.

Reviews
Ik heb een totaal ander beeld gekregen van wat een coach moet doen.
December 2021
Tim Kroezen
Consultant
Het coachen vanuit mijn schaduwkant geeft me een groot gevoel van extra ruimte.
December 2021
Marjolein Otter
Directeur Bedrijfsvoering
A hell of a ride. Keihard en confronterend, maar een cadeau voor mezelf!
December 2021
Deelnemer Leergang Coaching voor Professionals
Manager
Het is niet wat je verwacht, maar nog mooier. Zeer waardevol proces waarbij je jezelf opnieuw leert kennen en leert hoe je je kwaliteiten als coach vrij kunt inzetten. Heb de juiste tools en ervaring om me een volwaardig coach te noemen.
Januari 2021
Jolanda Bloemers
HR Analist / Businesspartner
Kwalitatief zeer hoogstaand, magisch om combinatie ratio, emotie en lijf te ontdekken.
Juni 2020
Annet Schelling
Adviseur Organisatie en Formatie
Je kunt niet bukken, je gaat ervoor of niet! Het is een cadeautje aan jezelf.
Januari 2021
Marlou
P&O Adviseur
Ik heb geleerd dat ik niet moet redden, maar de ander in zijn kracht zetten. Ik mag nu op dagelijkse basis collega's bij ING coachen: een genot.
Martin Hordijk
Owner Little Led B.V. & Adviescoach
Complete, verdiepende en professionele opleiding voor iedereen die coach wil worden!
Annette Goossens
Buurtconsulent woningcorporatie
De opleiding heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik heb enorm veel geleerd en merk de effecten hiervan iedere dag.
Juli 2019
Thomas de Wit
Ontwikkelcoordinator
Deze opleiding geeft je de inzichten om een goede coach te zijn met jezelf als instrument.
Peter van der Vleuten
Global Director Engineering
Goede, intensieve opleiding, erg gericht op eigen ontwikkeling omdat jij in een coachsituatie zelf het instrument bent.
Juli 2019
Andries Knoeff
Manueel therapeut
De opleiding bij SchoolvoorCoaching heeft mij als mens een heel stuk rijker en gelukkiger gemaakt.
Juni 2019
Leen
Coach
Zowel op persoonlijk vlak hele waardevolle inzichten als professioneel goede tools aangereikt gekregen.
Mei 2019
Kirsten Lang
Consultant
Mijn verwachtingen zijn overtroffen. Heel veel geleerd. Nieuwe technieken, theorieën en veel persoonlijke groei afgedwongen.
Mei 2019
Peter Sietses
Manager Adviesteam
Zeer effectieve, intensieve opleiding met groot effect voor mijzelf en mijn werk.
Mei 2019
Macha Huele-Quesnel
Manager
Boven verwachting! Een mooie opleiding met een op-en-top trainer.
Mei 2019
Hugo
Consultant Talent en Leiderschapsontwikkeling
Ik ervaar meer bewustwording op mijn eigen gedrag en handelen.
Mei 2019
Patricia Heukensfeldt Jansen
-
De leergang heeft mijn leven veranderd.
Mei 2019
Lotte
Deelnemer Leergang Coaching voor Professionals
De begeleiding was prettig, confronterend, persoonlijk en vol betrokkenheid.
Februari 2019
Christel van Raaij
Coach, Communicatieadviseur en Projectleider
Bracht een mooie ontwikkeling teweeg.
Februari 2019
Kristel Michels
Transformatie Manager / Coach
Ik neem veel duidelijker mijn rol als coach in.
Januari 2019
Klementine Vis
Eigenaar BOOM Bedrijfsondersteuning
Een verrijking voor je leven, zakelijk en privé, ongeacht de rol die je uitoefent.
December 2018
Joost van de Laar
Personal Banker Expert
Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor iedereen die professioneel wil leren coachen. Je kan de wens hebben een eigen coachpraktijk te starten of je wil je coachvaardigheden sterk uitbreiden binnen het huidige werk dat je doet.  Ervaring als coach is niet noodzakelijk. De Leergang Coaching voor Professionals is ideaal voor organisatieadviseurs, trainers, docenten, coaches, hrm-adviseurs, projectmanagers en leidinggevenden die het ontwikkelingsproces van medewerkers en cursisten (beter) willen leren begeleiden. In je (werk)omgeving heb je de mogelijkheid om resultaatgericht te coachen. Je hebt een werk- en denkvermogen op minimaal hbo-niveau.

Zelf wil je ook gecoacht worden in je persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces tot coach. Je beschikt over voldoende veerkracht en balans om deze intensieve leergang te volgen. Je bent in staat tijdens de leergang functioneel feedback te geven, te vragen en te ontvangen. Om een goed beeld van de samenstelling van de groep en de achtergrond van de deelnemers te krijgen, maakt een telefonisch intakegesprek deel uit van de leergang. Dat gesprek wordt kort na de aanmelding gepland.

Na afloop van de leergang kun je je certificering behalen als Erkend Coach  bij St!R  en kun je je registreren bij LVSC  als Registercoach. Voor meer informatie over accreditatie en certificeren bekijk je deze pagina

     Stir certificering School voor Coaching Opleidingen      

Werkwijze & Programma

De leergang Coaching voor Professionals bestaat in totaal uit 38 dagdelen verdeeld over een periode van ongeveer tien maanden.

Een greep uit het programma: 

 • Startdag: een eendaagse workshop 'Biografische analyse vanuit systeemdenken';
 • vier blokken van elk drie dagen (inclusief avondprogramma);
 • minimaal vier intervisiedagen met je leerteam om te oefenen met theorieën en modellen
 • twee afrondingsdagen;
 • een individueel eindgesprek waarin je een persoonlijk advies krijgt over je resultaten en verdere ontwikkeling als coach.

Na elk blok schrijf je een kort reflectieverslag. Aan het eind van de leergang maak je een eindwerkstuk.  In dit verslag leg je methodische verantwoording af over je werkwijze en je interventies. Je geeft aan hoe je het coachtraject hebt opgebouwd en reflecteert op je ontwikkeling als professioneel coach. Verder heb je tijd nodig voor literatuurstudie. Je voert minimaal twee coachtrajecten uit waarin je coachingscompetenties kunt oefenen en ontwikkelen. Gedurende de hele leergang krijg je feedback van je leerteam, de groep en de leergangcoach over je professionele ontwikkeling als coach.

Onderaan deze pagina vind je een volledig overzicht van alle programmaonderdelen die in deze opleiding aan bod komen.

Werkwijze

Als je professioneel en resultaatgericht wil leren coachen vanuit een heldere visie, vraagt dat een gedegen theoretisch fundament. Dat fundament begint met een visie op de psychologie van coaching. Onze visie is gebaseerd op ReflAction: reflecteren op je eigen handelen, vertrouwen op je intuïtie en gevoelens, en deze in het hier-en-nu omzetten in actie. Wij geloven dat deze houding bijdraagt aan resultaatgericht coachen. Door oprecht te durven kijken naar je eigen aandeel in communicatie en het effect daarvan en door open te zijn over wat jij voelt en ervaart in het contact met anderen, herken je en los je potentiële verschillen veel sneller op. Bovendien versterk je je zelfkennis en persoonlijke groei en kun je het gedrag van anderen in je dagelijks leven veel beter voorspellen, coachen of beïnvloeden. ReflAction vindt zijn basis in de psychologie van Carl Jung, systeemdenken en je fysieke Ik als monitor. Voor ons zijn dit geen dogma’s waarin je moet geloven; het is ervaringskennis waarmee jij het verschil kunt maken. Dat laten we je zelf ontdekken en ervaren in onze opleidingen doordat je veelvuldig oefent. Ervaringsgericht leren is hierbij essentieel: we hanteren een verhouding van 80% praktijk en 20% theorie.

In de leergang Coaching voor Professionals werken we met theorieën en methodieken zoals: 

 • de psychologie van ReflAction;
 • systeemdenken & systemisch kijken;
 • positieve psychologie;
 • werken met het onbewuste: de praktische Jung;
 • de werking van de hersenen o.a. rondom trauma en stress;
 • het fysieke Ik & mindfulness;
 • geweldloze communicatie;
 • Transactionele Analyse
 • en ervaringsgerichte oefeningen.

Om een goed beeld van de samenstelling van de groep en de achtergrond van de deelnemers te krijgen, maakt een telefonisch intakegesprek deel uit van de leergang. Dat gesprek wordt kort na de aanmelding gepland.

Leren coachen en gecoacht worden gaan tijdens de leergang hand in hand. Daarvoor wordt volop gebruikgemaakt van het leerproces in de groep. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de groep qua samenstelling stabiel blijft. Daarom werken we ook met een vaste leergangcoach die deel uitmaakt van een ervaren team van senior trainers. Vrijstelling voor programmaonderdelen is om deze reden niet mogelijk.

Gratis lid van Coachlink & Coachhuis

Coachlink.nl is een online platform waar je artikelen kan lezen betreffende het coachvak. Om in te kunnen loggen moet je je abonneren. Deelnemers aan de Leergang Coaching voor Professionals krijgen via ons een jaar lang gratis toegang.

Literatuur

Bij de start van de leergang ontvang je het boek Dynamisch Coachen van Ans Tros, waarover je hier meer leest. Ter naslagwerk ontvang je tevens het Handboek Leergang Coaching voor Professionals. Hierin staan alle theorie en modellen die tijdens de leergang worden toegepast.
Boektitel: 
Dynamisch coachen                          
Auteur: 
Ans Tros                                                  
Uitgeverij: 
Symbolon

Certificaat

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van SchoolvoorCoaching als je:

 • de competenties van het competentieprofiel van StiR in voldoende mate beheerst;
 • tijdens de leergang twee coachtrajecten hebt uitgevoerd;
 • in totaal vier reflectieverslagen hebt gemaakt;
 • de opgegeven literatuur hebt gelezen;
 • in je werkstuk blijk geeft van je ontwikkeling tot professioneel coach;
 • aanwezig was tijdens het gehele programma.
  Programmaonderdelen

  Een coach is alleen effectief als hij/zij zich bewust is van zijn/haar eigen normen en waarden. Daarom begint je professionele ontwikkeling als coach met een biografisch overzicht. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van hoe jouw normen, waarden en defensiemechanismen meespelen in je gedrag, en wat het effect daarvan is op anderen.

  Doelen

  • Je verkent jouw waarden, normen en grenzen en wordt je bewust van je defensiemechanismen, onbewuste strategieën, projecties en gewoontes. Je herkent tijdens coaching het effect daarvan op anderen.
  • Je wordt je bewust van achtergronden en mechanismen die de ontwikkeling van mensen in organisaties bevorderen of belemmeren, en kunt daardoor onderscheid maken tussen coachen, adviseren en hulpverlenen.
  • Je maakt een start met coaching en leert de succesfactoren van coaching toepassen.

  Inhoud

  Het zoekproces in je persoonlijke ontwikkeling betekent stilstaan bij je waarden, normen en motivatie - en die van de andere deelnemers. Je onderzoekt je 'ijsberg' en de effecten daarvan (op anderen). We behandelen in dit blok onder meer:

  • de bepaling van het werkveld en de definitie van coaching;
  • mechanismen als overdracht, tegenoverdracht en projecties;
  • het herkennen van en omgaan met weerstanden, motivatie en drijfveren, zowel bij jezelf als bij anderen;
  • het herkennen van signalen van het lichaam in relatie tot coaching;
  • waarden, normen en gewoontes (automatismen);
  • het ontdekken en inzetten van je schaduwkanten;
  • interveniëren vanuit drie posities;
  • de Cirkel van Acht;
  • transformationeel coachen en leren.

  Werkwijze

  Blok 1 draait om ervaringsgericht leren. Na een korte theoretische inleiding ga je aan het werk met ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke reflectie. Je bedenkt zelf oefensituaties aan de hand van je leerdoelen en oefent met praktijksituaties. De leergangcoach motiveert de deelnemers om elkaar feedback te geven op gedrag en opvattingen.

  Doelen

  • Aan de start van een coachtraject kun je op basis van systeemdenken een analyse maken van de (werk)situatie en hoe de gecoachte zichzelf klemzet.
  • Je brengt de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte in kaart.
  • Je doet interventies in het hier-en-nu.
  • Je ervaart hoe je jezelf kunt stretchen en daarmee ook de ander in beweging kunt brengen.
  • Je legt een relatie tussen de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte en het gewenste bedrijfsresultaat.
  • Je doet kennis op over de werking van de hersenen en leert deze toe te passen in coaching.
  • Je weet de beginselen van positieve psychologie in coaching te integreren.

  Inhoud

  • Je leert in dit blok vanuit systeemdenken waar te nemen en te interveniëren. Het gebied van waarnemen is onder meer gericht op het leren zien van het afwezige. De informatie uit het hier-en-nu tijdens het coachgesprek vormt de basis voor interventies.
  • Het tweede onderdeel is het scala aan interventiemodellen voor coaching, zoals oefeningen met hart, hoofd en lichaam en diverse technieken om de gecoachte te stimuleren beweging te brengen in zijn of haar overtuigingen en blokkerende opvattingen.
  • Je ontdekt je overlevingsstrategieën en uit welke onvervulde behoeftes die voortkomen.
  • Tijdens het coachen op competentieontwikkeling leer je de professionele ontwikkeling van medewerkers stimuleren, zodat zij mogelijkheden creëren om organisatiedoelen te realiseren.
  • Je gebruikt de Functionele Analyse om een diagnose van een situatie te maken, waarbij de relatie tussen de gecoachte en zijn (werk)situatie centraal staat.
  • Alle deelnemers meten hun eigen en elkaars coachingscompetenties.

  Werkwijze

  Een behoorlijke dosis theorie wordt afgewisseld met het oefenen van coachingsgesprekken, zowel analyserend als praktisch. Naar aanleiding van de theorie maak je analyses van verschillende coachingssituaties. Na uitleg van de coachingstechnieken oefen je deze in drietallen. De deelnemers versterken elkaars leerproces door onderling feedback te geven op gedrag en opvattingen.

  Doelen

  • Je ervaart de dynamiek van groepen en leert interventies doen die beweging brengen in een groep of team.
  • Je experimenteert met de verschillende rollen die je hebt in groepen of teams. De rol als teamlid doet een heel ander appèl op je dan de rol als teamcoach.
  • Je krijgt door teamcoaching meer zicht op jouw kwaliteiten en valkuilen in individuele coaching.
  • Je herkent de verschillen tussen individuele coaching en teamcoaching.
  • Je leert interactiepatronen in systemen herkennen die het systeem in stand houden of juist in beweging kunnen zetten.
  • Je ervaart de spanning van de verschillende posities: individu, team en leidinggevende versus de resultaten in de organisatie.
  • Je coacht teamleden in het geven, ontvangen en vragen van feedback.

  Inhoud

  Essentieel voor teamcoaching is dat je de teamleden in de coachingssituatie de mogelijkheid biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie in het hier-en-nu. Zo stimuleer je eigenaarschap in de interactie.

  • Theorieën over teamfasen in samenhang met systeemdenken worden toegelicht en geoefend.
  • Je ervaart hoe jouw opvattingen over groepsenergie en conflicten van invloed zijn op je coachingsinterventies.
  • Je krijgt zicht op de randvoorwaarden voor teamcoaching.
  • Je oefent met jezelf positioneren in een groep en wordt je meer bewust vanuit welke rollen je handelt. Je leert jezelf uit de dramadriehoek halen en interventies doen vanuit de winnaarsdriehoek.

  Werkwijze

  Je oefent met diverse teamsituaties, waaronder startende teams die lichte samenwerkingsproblemen hebben. Deelnemers activeren elkaars leerproces door onderling feedback te geven op gedrag en opvattingen en de invloed daarvan op de werkwijze als (team)coach. De leergangcoach coacht de groep op eigenaarschap van resultaat, inhoud, procedures en samenwerking.

  Doelen

  • Je integreert de kennis en vaardigheden van blok 1 tot en met 3 in je coachingsstijl.
  • Je koppelt de effecten van individuele coaching en teamcoaching aan de organisatiecontext, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau.
  • Je leert omgaan met verschillen en veranderingen binnen organisaties.
  • Je hebt inzicht in jouw eigen toekomst als coach of de wijze waarop je coaching kunt integreren in je functie.
  • Je staat stil bij je drijfveren en loopbaan.

  Inhoud

  • Je leert coaching inzetten bij organisatieverandering en in het omgaan met complexe problematiek.
  • Je doorloopt de ervaringscirkel en ervaart zo wanneer je in of uit contact bent met jezelf of de gecoachte.
  • Je zet de puntjes op de 'i' in je leerproces als coach.
  • Je leert omgaan met weerstanden, regressief gedrag, onzekerheden en verschillen.
  • Je gaat aan de slag met associatieve technieken en leert coachen vanuit het onbewuste.
  • Je plaatst zingevingsvraagstukken voor gecoachte, teams en organisatie in een breder perspectief.
  • Je onderzoekt jouw rol als coach in aansluiting op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

  Werkwijze

  In dit blok oefen je met complexe coachingssituaties waarin mensen vasthouden aan belemmerende opvattingen en moeilijk in beweging komen. Je gaat aan de slag met de achtergronden van rigide denkpatronen, zowel theoretisch als praktisch. Je leert de kracht van je eigen coachingsstijl inzetten. Een dagdeel wordt besteed aan het werken met diverse associatieve technieken gebaseerd op het gedachtengoed van Jung.

  De afrondingsdagen staan in het teken van integratie van theorie en praktijk en het gebruikmaken van coachingsinstrumenten in jouw eigen stijl. Tijdens deze dagen presenteren de deelnemers de resultaten van hun ontwikkelproces en geven elkaar feedback op de leerdoelen.

  De leergangcoach reflecteert op jouw ontwikkelingsproces tijdens de leergang, geeft persoonlijke feedback op het bereikte resultaat en geeft advies voor je verdere ontwikkeling als coach.

  Startdata
  • Startdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
   woensdag
   07 sep 2022
   Blok 1 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
   maandag
   19 sep 2022
   dinsdag
   20 sep 2022
   woensdag
   21 sep 2022
   Blok 2 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
   maandag
   07 nov 2022
   dinsdag
   08 nov 2022
   woensdag
   09 nov 2022
   Blok 3 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
   maandag
   19 dec 2022
   dinsdag
   20 dec 2022
   woensdag
   21 dec 2022
   Blok 4 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
   maandag
   13 feb 2023
   dinsdag
   14 feb 2023
   woensdag
   15 feb 2023
   Afrondingsdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
   dinsdag
   11 apr 2023
   dinsdag
   18 apr 2023
   Eindgesprekken - SchoolvoorCoaching Utrecht
   maandag
   08 mei 2023
   dinsdag
   09 mei 2023
  • Startdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
   dinsdag
   07 feb 2023
   Blok 1 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
   maandag
   13 feb 2023
   dinsdag
   14 feb 2023
   woensdag
   15 feb 2023
   Blok 2 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
   maandag
   03 apr 2023
   dinsdag
   04 apr 2023
   woensdag
   05 apr 2023
   Blok 3 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
   maandag
   22 mei 2023
   dinsdag
   23 mei 2023
   woensdag
   24 mei 2023
   Blok 4 - Kaap Doorn Conferentiecentrum, Doorn
   maandag
   03 jul 2023
   dinsdag
   04 jul 2023
   woensdag
   05 jul 2023
   Afrondingsdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
   woensdag
   06 sep 2023
   woensdag
   13 sep 2023
   Eindgesprekken - SchoolvoorCoaching Utrecht
   maandag
   18 sep 2023
   dinsdag
   19 sep 2023
  • Startdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
   woensdag
   05 apr 2023
   Blok 1 - Woudschoten Hotel &Conferentiecentrum, Zeist
   woensdag
   19 apr 2023
   donderdag
   20 apr 2023
   vrijdag
   21 apr 2023
   Blok 2 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
   woensdag
   21 jun 2023
   donderdag
   22 jun 2023
   vrijdag
   23 jun 2023
   Blok 3 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
   woensdag
   06 sep 2023
   donderdag
   07 sep 2023
   vrijdag
   08 sep 2023
   Blok 4 - Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
   woensdag
   08 nov 2023
   donderdag
   09 nov 2023
   vrijdag
   10 nov 2023
   Afrondingsdag - SchoolvoorCoaching Utrecht
   woensdag
   17 jan 2024
   donderdag
   18 jan 2024
   Eindgesprekken - SchoolvoorCoaching Utrecht
   woensdag
   24 jan 2024
   donderdag
   25 jan 2024
  Studiebelasting

  De totale studiebelasting van de leergang Coaching voor Professionals bedraagt 460 uur. Een specificatie hiervan:

  Contacturen ca. 152 uur in de leergang:

  • Eén workshopdag,
  • Vier blokken van 3 dagen
  • Twee integratiedagen

  Uitvoerend ca. 75 uur voor:

  • Leerteams/intervisie (min. vier dagdelen)
  • Twee coachtrajecten van ongeveer acht bijeenkomsten

  Literatuurstudie ca. 135 uur voor:

  • Twee verplichte boeken:
   -  Dynamisch Coachen van Ans Tros
   -  Een boek over coaching vanuit andere invalshoek (vrije keuze)
  • (Digitaal) opleidingsmateriaal van SchoolvoorCoaching en Coachlink

  Reflectie en toetsing ca. 98 uur voor:

  • Voorbereidingsopdracht biografie voor blok 1
  • Vier reflectieverslagen
  • Toetsing Functionele Analyse
  • Werkstuk
  • Integratiedagen

  Werkstuk
  Tijdens de leergang maak je een werkstuk waarin je verslag doet van een coachtraject. In dit verslag leg je methodische verantwoording af over je werkwijze en je interventies. Je geeft aan hoe je het coachtraject hebt opgebouwd en reflecteert op je eigen ontwikkeling tot professioneel coach.