Home > Brochures > Brochure Rake Vragen

Download gratis de
brochure voor de
workshop Rake Vragen

Systemisch werk via vragen

Systemisch werk staat in de top 5 van technieken waar coaches gebruik van maken. De kern van systemisch werk is dat ieder mens, ieder team, onderdeel is van een groter geheel: een ‘systeem’. Een aantal van de problemen waar mensen of teams tegenaan lopen, is eigenlijk niet van henzelf maar van het systeem. Het laat zich zien in de bovenstroom, maar de bron ligt in de onderstroom: in hetgeen nog niet gezegd of benoemd is. Je merkt dit doordat een probleem zich telkens – in een net íets andere vorm – herhaalt. Of je instinct vertelt je dat het eigenlijk om iets anders gaat. Rake Vragen brengen je naar die onderstroom.

In deze brochure vind je:

  • Meer over onze visie en werkwijze
  • Een overzicht van de opzet en inhoud van het programma
  • De belangrijkste praktische informatie op een rij