SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Merel Schut

Zakelijk Directeur

Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd. Gelooft dat begrip voor de ander en de situatie de start is van verandering. De zon is haar beste vriendin.

Over Merel
Vanuit begrijpen naar ingrijpen, daar geloof ik in. Dit betekent dat ik goed wil snappen hoe het komt dat de situatie is zoals deze is. Hierin kijk ik naar het hele systeem, naar het probleem en naar de personen die hier onderdeel van zijn. Ik geloof erin dat een probleem alleen duurzaam opgelost is als het systeem eromheen ook hierin faciliteert. Ik begrijp vanuit nieuwsgierigheid, stel open vragen en confronteer wanneer nodig.

Wat is jouw kijk op coaching?
Coaching is een vak. En wat voor elk vak geldt: je bent nooit uitgeleerd. Het bijzondere van dit vak is dat het continue leren als professional onlosmakelijk is verbonden met het leren als individu. Immers: bij coaching ben jij als persoon hét instrument. Het is dan ook een voorrecht om zo veel coaches om mij heen te hebben en dagelijks met dit vak bezig te mogen zijn. Want daardoor groei ik ook als mens. Elke dag weer.

Leven met hart, hoofd en lijf. Hoe doe jij dat?
Vanuit het hoofd gaat met gemak, dat is velen van ons en ook mij aangeleerd. Tijdens de leergang Coaching voor Professionals heb ik mogen ervaren hoe het is om ook het hart en het lijf ten volle in te brengen, wat een verrijking én wat een pijniging. Het is niet makkelijk om daar waar je behoeftes écht liggen, naar te leven. En het is ook niet makkelijk om in een coachgesprek écht te luisteren naar de informatie die je lijf je doorgeeft. Maar er is geen weg meer terug. Eenmaal hebben ervaren hoe dit mij als persoon én coach verrijkt, doe ik er elke dag met plezier moeite voor ook het hart & lijf toe te voegen.

Wat is je favoriete quote?

- The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress -


In deze quote van Charles Kettering zit een paradoxale waarheid. Mensen houden van routines en ritmes, en gedijen niet goed bij verandering want dat brengt onzekerheid met zich mee. Het is dus maar al te menselijk om veranderen niet te ambiëren of zelfs te verafschuwen. En toch is verandering het enige dat de wereld vooruit heeft geholpen.

En dit geldt niet alleen voor de wereld, ook voor de mens zelf. Vooruitgang en ontwikkeling zijn nodig om beter te worden. In wat dan ook. Ik geloof erin dat dit ontwikkelen alleen kan door bewust te zijn van jezelf en je omgeving. Geen vooruitgang zonder reflectie. En hier draag ik dan ook graag aan bij. Zowel op individueel niveau als op organisatie- en systeemniveau.

Favoriete Inspiratie

  1. De Keuze
    Boek van Edith Eva Eger.

  2. De kracht van kwetsbaarheid
    Boek van Brené Brown.

  3. Mijn hond Sticker
    In het hier, nu én liefdevol een ander tegemoet treden heeft hij tot een kunst verheven.