Home > Inspiratie > Modellen & Technieken > Hoe ik mijn gesprekstechnieken écht heb kunnen versterken

Hoe ik mijn gesprekstechnieken écht heb kunnen versterken

Mijn doel met deze training waren de coachtechnieken om een effectievere gesprekspartner te kunnen zijn in gesprekken die gaan over leer- en ontwikkelbehoeften. Zo begon ik met de training Coachtechnieken. Lees hier de blog van oud deelnemer Cees Blom.

Hoe ik mijn gesprekstechnieken écht heb kunnen versterken

‘Coachen is het verruimen van Bewustzijn in Samenwerking.’

Wat ik mooi vond aan de start van deze training is dat de trainer sterk inzette op het stimuleren van een veilige omgeving voor de groep. Er werd de tijd genomen in het voorstelrondje en met slimme oefeningen maakte ik in korte tijd op verbindende manier kennis met de andere deelnemers: een heel waardevol startpunt voor het collectieve leerproces.

En we gingen meteen aan de slag. Uitgebreid stonden we stil bij het vaststellen van de eigen coachvraag. Een grappig detail hierover is, dat iedere deelnemer hierover al had nagedacht, maar dat er door de uitwisseling met de trainer en andere deelnemers uiteindelijk bij iedereen een andere coachvraag op de flap kwam te staan.

Erg goed aan de training vond ik het zogenaamde dubbelloops leerproces. Gedurende het hele traject coachte je andere deelnemers met een coachvraag en daarnaast werd je ook zelf gecoacht met je eigen vraag. Dat hielp mij om mezelf sterk te verplaatsen in de situatie van de coachee, waarbij ik eigen inzichten die ik opdeed over mezelf, ook meteen weer kon koppelen aan de aangereikte coachtechnieken vanuit de rol als coach. Prettig aan de opbouw van de 1e trainingsdag vond ik verder dat stukjes theorie meteen werden afgewisseld met oefenen. Ik vond dat zeer effectief in het mezelf aanleren van de voor mij allemaal nieuwe coachtechnieken. Want ik had nog geen enkele coachervaring en ik heb me daar gelukkig ook gedurende het trainingstraject geen moment belemmerd in gevoeld.

Wat me zeer goed heeft geholpen tijdens de driedaagse, was mijn eigen voorbereiding. Ik had lastige gesprekssituaties (casuïstiek) uitvoerig beschreven op mijn leerformulier. Tijdens de training bracht ik steeds een andere situatie in om mee te oefenen. Een mooi inzicht wat ontstond was, dat dezelfde knelpunten steeds opdoken in al mijn casussen. 

‘Zo ontdekte ik mijn eigen aandeel als onderdeel van het probleem.’

Door dat  onder ogen te zien, kreeg ik ruimte om in oplossingen te denken. Hetzelfde gebeurde bij de andere deelnemers.

Door het oefenen op de trainingsdagen, maar ook door het geleerde meteen toe te passen in mijn eigen werkpraktijk, ben ik door de aangereikte coachtechnieken in combinatie met inzichten over mezelf, een sterkere gesprekspartner geworden voor mijn klanten. Ik stel scherpere vragen, durf ze te prikkelen, waardoor ik makkelijker en kernachtigere adviezen geef. Ik werk effectiever en ook efficiënter. 

 

Welke opleiding past bij mij?

Ben je je aan het oriënteren op een opleiding tot coach, teamcoach of coachend leider? Met een luisterend oor én hart geeft ons kantoorteam je eerlijk advies.