SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/Worden wie je werkelijk bent - hoe doe je dat volgens Jung?1-op-1 CoachingOn(der)bewuste

Worden wie je werkelijk bent - hoe doe je dat volgens Jung?

Van aangepast gedrag naar uiting geven aan onze éigen stem

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

Ieder van ons heeft in het leven een eigen pad te bewandelen. Maar worden wie je werkelijk bent, hoe doe je dat? Jung geloofde: wanneer we onze eigen wegwijzers leren herkennen (én volgen) volgt afstemming op onze werkelijke natuur. Het resultaat? Een leven dat stroomt.

Ons persoonlijke proces van zelfontplooiing noemde Jung (Zwitserse psychiater en psycholoog) individuatie. Zoals een eikel de potentie in zich draagt een eikenboom te worden, zo is dat ook voor ons. Het is hierbij aan onszelf om te ontdekken wat onze persoonlijke en unieke potentie is. Wanneer het lukt af te stemmen op ons eigen pad, wacht ons een authentiek leven dat in lijn is met onze ware natuur.

Van Aanpassing naar Zelfverwezenlijking

Al op jonge leeftijd leren we ons aanpassen. We luisteren naar ouders, familieleden, leraren en leeftijdsgenoten. We ontwikkelen een 'persona' en laten bepaalde delen van onszelf aan anderen zien. Dit levert ons voordelen op (bijvoorbeeld: acceptatie van de mensen om ons heen), maar vroeg of laat begint dit ietwat eenzijdige gezicht naar de buitenwereld óók een obstakel te vormen. We ontdekken dat de aanpassingsgedragingen die ons veel hebben opgeleverd, ons ook beperken.

Een voorbeeld: stel, we hebben op jonge leeftijd geleerd dat het belangrijk is om aardig te zijn en anderen gelukkig te maken. Ons ‘persona’ is aardig en dat werpt zijn vruchten af als we merken dat we daardoor geaccepteerd worden. Gaandeweg identificeren we ons met die aardige persoon. Dit is wie we zijn, denken we. De kans is verder groot dat familie, vrienden en collega’s ons complimenteren met dat we zo makkelijk in de omgang zijn.

Maar… in de loop van het leven begint er iets in ons bezwaar te maken tegen deze eenzijdige manier van verschijnen in de wereld. Van binnenuit zal een verlangen omhoogkomen om uiting te geven aan onze éigen stem. Onze eigen gevoelens en standpunten. In dit voorbeeld wil onze psyche dat we niet alleen aardig zijn voor anderen, maar óók voor onszelf. 

Spanning & Bewustwording

Er zal spanning ontstaan als we besluiten niet mee te gaan in de wensen van een ander. Onze individuatietaak is die spanning bewust leren ervaren en te ontdekken wat zich van binnenuit aandient als antwoord op die spanning. Hints & Wegwijzers

Via onze verlangens, intuïties, gevoelens, (dag)dromen en synchroniciteit wijst onze psyche een richting aan. Het is aan ons om die hints op te volgen. De kunst is dus onze eigen wegwijzers te leren herkennen en volgen.

In onze opleidingen werken we veel met het Jungiaanse gedachtegoed. Bewust maken wat onbewust in ons leeft, is van grote waarde voor de mensen die we coachen - én voor ons als coach zelf. Hoe bewuster we ons zijn van onze eigen binnenwereld, hoe zuiverder we kunnen coachen.


- - - - - - -

  • Dit artikel is geschreven in samenwerking met onze zeer gewaardeerde oud-trainer Akke-Jeanne Klerk. Akke-Jeanne is oprichter van Jung Platform, een educatieve online ruimte rondom psychologie en praktische spiritualiteit.
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Contracteren vanuit Systemisch Perspectief
Workshop Contracteren vanuit Systemisch Perspectief

U vraagt, wij draaien niet

  • Start: 20 juni 2024
  • 1 dag (09.30 tot 17.00 uur)
  • 12 deelnemer(s)
  • 315,-
Nieuw
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Masterclass Zelfcoaching met Ans Tros
Masterclass Zelfcoaching met Ans Tros

Bewust worden van je bewustzijn

  • Start: 16 oktober 2024
  • 1 dag (09.30 tot 17.00 uur)
  • 12 deelnemer(s)
  • 315,-