SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Klachtenprocedure

SchoolvoorCoaching

SVC SchoolvoorCoaching B.V.
Biltstraat 200

3572 BS Utrecht
KvK 28074806

  1. SchoolvoorCoaching vindt het uiterst belangrijk tevreden klanten te houden. Indien door de klant bij de uitvoering van de opdracht / training tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de klant verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht / training, in te dienen via welkom@schoolvoorcoaching.nl.
  2. De ontvangst van de klacht wordt door ons binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
  3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van SchoolvoorCoaching.
  4. De directie van SchoolvoorCoaching zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
  5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en SchoolvoorCoaching, kan de klant zich wenden tot een onafhankelijke derde welke in onderling overleg op kosten van SchoolvoorCoaching wordt gekozen. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor SchoolvoorCoaching.
  6. De binnengekomen klachten worden geregistreerd en bewaard voor een termijn van twee jaar.

Utrecht, januari 2024