SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/Dromen als wegwijzers Blog Persoonlijke groei Zelfcoaching Onbewuste Psychologie van Jung Dromen

Dromen als wegwijzers

5 stappen om de gevoelens in je dromen bewust te maken

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

Een mens droomt iedere nacht een paar keer. Volgens Jung kun je jezelf via je dromen beter leren kennen. Ze komen immers voort uit je onbewuste, volgens Jung de bron van onverwerkte ervaringen én onontdekte mogelijkheden.

Er zijn veel manieren om met je dromen te werken. Een toegankelijke manier van droomwerk, die geen specifieke voorkennis vereist, is aandacht besteden aan de gevoelens die je beleefd hebt tijdens de droom.

Om dat te doen, doorloop je de volgende stappen:

1. Sta stil bij de gevoelens die je ervaren hebt in je droom. Welke gevoelens heb je beleefd? In welke volgorde heb je de gevoelens ervaren? Welk gevoel overheerste in de droom?

2. Ga voor jezelf na of je die (reeks) gevoelens ook gehad hebt gedurende de dag of dagen voorafgaand aan de droom.

Vaak zijn gevoelens in een droom namelijk terug te leiden naar een gebeurtenis van de dag ervoor, waarvan de gevoelens nog niet verwerkt zijn of onvoldoende aandacht hebben gehad. Echter, niet alle dromen herhalen gevoelens van overdag. Het wil ook wel eens voorkomen dat de droom heel andere gevoelens opwerpt. Middels een droom vraagt je ziel aandacht voor je gevoelsleven, of je die gevoelens nou herkent of niet. Geef het de aandacht die het nodig heeft. 

3. Neem even de tijd om stil te staan bij de gevoelens uit je droom. Doe je ogen dicht, herhaal de droom voor je geestesoog en beleef de gevoelens met aandacht. Neem waar welke fysieke ervaringen horen bij die gevoelens. Neem waar welke gedachten gepaard gaan met die gevoelens.

4. Observeer welke neiging je in het hier-en-nu hebt in het omgaan met het gevoel zonder daar direct gehoor aan te geven. Hoe ging je in de droom om met je gevoelens? Is er een verband tussen de droom en het hier-en-nu?

5. Vraag jezelf tot slot af of je kunt begrijpen waarom je ziel bewuste aandacht vraagt voor de (reeks) gevoelens die je in de droom beleefd hebt.

Wil je meer ontdekken over je dromen, je onbewuste en je onontdekte potentieel?  Onze freelance coach/trainer en Jung-specialist Akke-Jeanne Klerk is medeoprichter van het Jungplatform.

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Dagleergang Coaching voor Professionals
Losse dagen
Dagleergang Coaching voor Professionals

Het fundament voor jouw vakmanschap als coach

  • Start: 15 februari 2022
  • 38 dagdelen
  • 12 deelnemer(s)
  • 7927,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop ReflAction
Workshop ReflAction

Benut je intuïtie en ontdek je blinde vlek in gesprekken

  • Start: 08 februari 2022
  • 2 dagdelen (09.30 tot 17.00)
  • 9 deelnemer(s)
  • 272,-