Gecertificeerde opleiding coaching en teamcoaching

Je leergang bij SchoolvoorCoaching succesvol afgerond? Laat je certificeren als Erkend Coach of Erkend Teamcoach.

ERKEND COACH & ERKEND TEAMCOACH

Laat je registreren bij StiR

SchoolvoorCoaching kiest voor transparantie in vakmanschap. Daarom werken we met het competentieprofiel van StiR. Wij vinden coachen een vak. En dat vak verdient een gedegen theoretische onderbouwing. Van mensen die coachen mag en moet gevraagd worden dat zij kunnen reflecteren op hun aanpak en interventies vanuit theorie, praktijk en zelfkennis. Daarin raak je nooit uitgeleerd. Certificering maakt vakmanschap meetbaar. Sinds 2008 is een van onze meest gewaardeerde leergangen, Coaching voor Professionals, erkend door StiR en kun je je laten registreren als Erkend Coach!. Sinds februari 2014 geldt dat ook voor de leergang Teamcoaching. Mensen die deze leergang vanaf 2012 succesvol hebben afgerond kunnen zich bij StiR laten registreren als Erkend Teamcoach!

Voor meer informatie over de aanmelding voor registratie van Erkend Coach!, Erkend Teamcoach! en beroepsverenigingen bekijk je de website van StiR

Wat houdt een StiR-certificering precies in? En waarom kiest SchoolvoorCoaching voor dit keurmerk? 

Wij hebben een samenwerking met de StiR omdat dit certificeringskeurmerk aansluit op onze visie op coaching - persoonlijke groei wordt gekoppeld aan het vakmanschap. De StiR-competenties vormen de leidraad in het leerproces van onze cursisten en borgen de ontwikkeling naar een stevig fundament voor (team)coaching. De StiR is het enige certificeringskeurmerk waarbij je de betreffende competenties in de praktijk moet kunnen aantonen. Je rondt de leergang dus pas af als je het gewenste gedrag laat zien.

Andere certificeringen, zoals ICF en EMCC/NOBCO, stellen eisen aan de wijze waarop de opleidingsinhoud en het programma is ingericht. Er moet zoveel uur besteed worden aan onderwerp X en competentie Y. Het is meer gericht op de input. Dit zou voor ons betekenen dat we onze leergangen moeten ombouwen en veranderen naar een meer cognitieve en theoretische aanpak. Deelnemers moeten ook meer verplichte literatuur lezen. Wij geloven niet dat je (beter) leert coachen door meer te lezen. De StiR is juist gericht op de output. Kan deze persoon (teams) coachen en zijn of haar coachcompetenties in samenhang inzetten?

Onze erkende leergangen zijn opgezet om mensen veel te laten oefenen en elkaar feedback te geven op ieders talent en effectiviteit als coach - met een stevige onderbouwing van de theorie en reflecties op het eigen leerproces. Het onbewuste, het lichaamsbewustzijn en het systeemdenken zijn daarin zeer belangrijk. Wij kiezen ervoor om geen aanpassingen te doen op onze leergangen, die hun effectiviteit in de afgelopen 22 jaar hebben bewezen, omdat ons belangrijkste doel is mensen zodanig op te leiden dat ze na afloop van een leergang vol zelfvertrouwen aan de slag gaan.