Certificering

Je leergang bij SchoolvoorCoaching succesvol afgerond? Laat je certificeren als Erkend Coach of Erkend Teamcoach.

ERKEND COACH & ERKEND TEAMCOACH

Laat je registreren bij StiR

SchoolvoorCoaching kiest voor transparantie in vakmanschap. Daarom werken we met het competentieprofiel van StiR. Wij vinden coachen een vak. En dat vak verdient een gedegen theoretische onderbouwing. Van mensen die coachen mag en moet gevraagd worden dat zij kunnen reflecteren op hun aanpak en interventies vanuit theorie, praktijk en zelfkennis. Daarin raak je nooit uitgeleerd. Certificering maakt vakmanschap meetbaar. Sinds 2008 is een van onze meest gewaardeerde leergangen, Coaching voor Professionals, erkend door StiR en kun je je laten registreren als Erkend Coach!. Sinds februari 2014 geldt dat ook voor de leergang Teamcoaching. Mensen die deze leergang vanaf 2012 succesvol hebben afgerond kunnen zich bij StiR laten registreren als Erkend Teamcoach!

Voor meer informatie over de aanmelding voor registratie van Erkend Coach!, Erkend Teamcoach! en beroepsverenigingen bekijk je de website van StiR

Wat houdt een ‘StiR’-certificering precies in? En waarom kiest SchoolvoorCoaching voor één keurmerk?

Wij hebben een samenwerking met de StiR omdat dit certificeringskeurmerk aansluit op onze visie op coaching, waarbij in essentie persoonlijke groei wordt gekoppeld aan het vakmanschap in (team)coaching. De StiR-competenties vormen  de leidraad in het leerproces van onze cursisten en borgen de ontwikkeling naar een fundament voor (team)coaching. De StiR is het enige certificeringskeurmerk, waarbij je de betreffende competenties in de praktijk (met een proeve) moet kunnen aantonen om de opleiding positief te kunnen afronden. Je rondt de leergang dus pas af met een certificaat, als je het gewenste gedrag ‘echt’ laat zien.

Andere certificeringen, zoals ICF, EMCC/NOBCO werken anders. Ze gaan uit van een ander kwaliteitsconcept. Dit vertaalt zich door naar een verantwoording van competenties met een uitgebreid ontwikkelportfolio. Als je schrijft dat je iets kunt, wil dat nog niet zeggen dat je het daadwerkelijk kunt laten zien in de praktijk. Die extra slag maakt de StiR, daarom kiezen wij voor hen.

ICF en EMCC/NOBCO stellen beiden eisen aan de wijze waarop de opleidingsinhoud en het programma is ingericht. Er moet zoveel uur besteed worden aan onderwerp X en competentie Y. Dus een meer kwantitatief concept gericht op de input kant, namelijk hoe heb je je leergang of opleiding ingericht hebt. Dat navolgen zou voor ons betekenen dat we onze leergangen moeten ombouwen en veranderen naar een meer cognitieve en theoretische aanpak. Deelnemers moeten ook meer verplichte literatuur lezen. Wij geloven niet dat je (beter) leert coachen door veel boeken te lezen of meer theorie. Het kwalitatieve profiel van de StiR is daarentegen gericht op de output van een leergang. Kan deze persoon coachen of teams coachen en voldoet dat aan de eis dat je je coachcompetenties in samenhang kunt inzetten. Wij hanteren dus een ander criterium, namelijk leveren wij mensen af die zich als coach durven presenteren en voldoende zelfkennis en bagage bezitten?

Onze erkende leergangen zijn opgezet om mensen vooral te laten oefenen en elkaar heel veel feedback te laten geven op hun talent en effectiviteit als coach met een stevige onderbouwing van de theorie en reflecties op het eigen leerproces. Het onbewuste, systeemdenken, en lichaamsbewustzijn zijn daarin zeer belangrijk. Wij kiezen ervoor om geen aanpassingen te doen op onze leergangen, die hun effectiviteit in de afgelopen 22 jaar hebben bewezen, omdat ons belangrijkste doel is om mensen zodanig op te leiden dat ze na afloop van een leergang vol zelfvertrouwen aan de slag. Met de StiR competenties kunnen ze hun eigen ontwikkeling blijven meten.