Certificering

Je leergang bij SchoolvoorCoaching succesvol afgerond? Laat je certificeren als Erkend Coach of Erkend Teamcoach.

Promoot je vakmanschap als (team)coach

Laat je diploma registreren bij StiR en/of LVSC

SchoolvoorCoaching kiest voor transparantie in vakmanschap.

Daarom werken we met het competentieprofiel van StiR en 'het narratief van de coach''  van LVSC.

Zodat je je professionaliteit kunt onderbouwen en laat zien dat je blijft ontwikkelen als coach of teamcoach. 

Professioneel coachen is een vak. Als je bekwaam, resultaatgericht en vanuit een heldere visie wilt leren coachen, vraagt dat een gedegen theoretisch fundament. Je kunt alleen leren coachen door veel praktijkervaring op te doen. Deelnemers verwerven deze praktijkervaring tijdens de leergangen, doordat er intensief wordt geoefend met elkaar en met proef cliënten op basis van de coachcompetenties, zodat zij hun vakmanschap in het coachvak zelf zien groeien en kunnen onderbouwen. Professionele coaches onderscheiden zich  doordat zij kunnen reflecteren op hun eigen aanpak en interventies weten te plegen vanuit zowel theorie, als praktijk en zelfkennis.

Wat houdt een certificering als coach of teamcoach bij StiR of  LVSC  in?

Sinds 2008 is de Leergang Coaching voor Professionals erkend door StiR en kun je je hier laten registreren als Erkend Coach. Sinds 2014 geldt dat ook voor de Leergang Teamcoaching. Mensen die de leergang vanaf 2012 succesvol hebben afgerond kunnen zich bij StiR laten registreren als Erkend Teamcoach. Je komt dan in een register en mag een per 5 jaar je herregistratie verlengen als je voldoende bijscholing en praktijkervaring kunt aantonen. Je kunt je profiel en specialisaties dan invullen en kenbaar maken via hun site. Je registratie als Erkend Coach bij StiR is vijf jaar geldig. Om je na vijf jaar succesvol te herregistreren is bijscholing noodzakelijk. Met het volgen van cursussen, trainingen en workshops kun je PE-punten behalen en zo je registratie onderhouden. (Per uur kent StiR 1 PE-punt toe, uitgezonderd uren die niet op locatie worden besteed, zoals huiswerk- of studiebelastingsuren). Sinds september 2019 worden aan onze trainingen en workshops ook StiRPE-punten toegekend. Zo hopen we (onder andere) onze alumni deelnemers te helpen in het onderhouden van hun StiR-registratie. Meer informatie? Klik hier.

Sinds juli 2019 kun je je ook laten registreren als Registercoach of Register Teamcoach bij LVSC als je bij ons vanaf 2013  een erkende leergang met een diploma hebt afgerond. De LVSC is een beroepsvereniging voor Supervisor, Coach en Organisatiebegeleider.  Bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching zijn ruim 2000 gekwalificeerde en ervaren coaches en supervisoren aangesloten. Ze richten zich op professionalisering van het vak voor alle professioneel begeleiders en beheren het LVSC beroepsregister met gecertificeerde coaches en supervisoren. 

Meer informatie over de aanmelding voor registratie van Erkend Coach of Erkend Teamcoach bij Stir vind je hier. Aanmelden als Registercoach  of Register Teamcoach bij LVSC kan hier.
  

Waarom kiest SchoolvoorCoaching voor deze keurmerken? 

SchoolvoorCoaching werkt samen met StiR en LVSC omdat deze keurmerken aansluiten op onze visie op coaching - persoonlijke groei wordt gekoppeld aan het verwerven van vakmanschap. StiR en LVSC bieden keurmerken waarbij je coachcompetenties in de praktijk moet kunnen aantonen. Je rondt de leergang dus pas af met een certificaat als je aantoont dat je de coachcompetenties beheerst.

De StiR-competenties en het LVSC-narratief van de coach vormen de leidraad in het leerproces van onze cursisten en borgen de ontwikkeling naar een stevig fundament voor (team)coaching.

Andere certificeringen, zoals ICF en EMCC/NOBCO, stellen meer eisen aan instituten m.b.t. de wijze waarop opleidingsinhoud en programma zijn ingericht. Er moet zoveel uur besteed worden aan onderwerp X en zoveel aan domein Y. Het portfolio dat je opbouwt, is meer gericht op de (theoretische) input. Dit zou voor ons betekenen dat we onze leergangen moeten ombouwen en veranderen naar een meer cognitieve en theoretische aanpak. Deelnemers moeten dan ook veel meer verplichte literatuur lezen. Wij geloven niet dat je (beter) leert coachen door meer te lezen. StiR en LVSC zijn dan ook meer gericht op de output. Kan een persoon (teams) coachen en laten zien dat  hij of zij de coachcompetenties in samenhang inzet om resultaten te behalen?

Daarom  laten we mensen veel te oefenen en elkaar feedback geven op ieders talent en effectiviteit als coach . Het onbewuste, het lichaamsbewustzijn en het systeemdenken vormen de basis. Wij kiezen ervoor om geen aanpassingen te doen op onze leergangen, die hun effectiviteit in de afgelopen 22 jaar hebben bewezen.

Komnaar een kosteloze Next Step Workshop om onze aanpak te ervaren.