SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/Hoe olifanten teamresultaten beïnvloeden - Jobbeke de JongBlogSystemisch WerkenTeamcoaching SysteemdenkenEigenaarschapOnderstroom

Hoe olifanten teamresultaten beïnvloeden - Jobbeke de Jong

Teamcoaching: maak de onderstroom in teams bespreekbaar

De vergadering in het P&O-adviseursteam liep stroef. De teamleden voelden zich klemzitten. Het lukte niet om de zogenaamde olifant in de kamer – die voor iedereen zichtbaar was - bespreekbaar te maken. De manager nam de leiding en gaf richting aan het proces. Omdat hij achteraf weinig vertrouwen had in de naleving van de gemaakte afspraken, verstuurde hij iedereen een mail met een opsomming van de afspraken. Bij alle teamleden bleef een onbestendig gevoel achter: wat gebeurde er nou precies? Echte commitment op de voortgang bleef uit.

Iedereen kan goed luisteren en is betrokken

Het betreft hier een team waarin de teamleden de juiste competenties hebben voor een effectieve samenwerking. Ze kunnen naar elkaar luisteren, vragen door en voelen zich in principe verantwoordelijk voor het teamresultaat. Toch lukte het niet deze competenties effectief in te zetten ten behoeve van het resultaat. Wat speelde er?

Dat wat niet zichtbaar is, bepaalt uiteindelijk het proces

Tijdens de teamcoachsessie bleek dat er in de onderstroom van de organisatie iets heel anders aan de hand was. Door een wijziging in de teamstructuur was er een expliciet verschil in rollen ontstaan, wat voorheen niet het geval was. Hierdoor voelden sommige senioren zich onbewust verantwoordelijk voor het zorgen voor de medioren en speelde bij hen een schuldgevoel ten aanzien van het rolverschil. De medioren voelden zich gesteund door de senioren, maar tegelijkertijd niet vrij om zich werkelijk uit te spreken. Niemand wilde het lastig maken voor de ander en daarmee leek iedereen gevangen in de rol van de redder. Allemaal onbewust, allemaal vanuit de beste intenties, en tegelijkertijd verlammend voor het totaalresultaat.

De olifant wordt bespreekbaar

Nadat de olifant in de kamer, de onderstroom, herkend en benoemd werd, kwam de energie in het team weer naar boven. De teamcoach benoemde het gevoel te hebben dat er meer speelde dan er werd uitgesproken. Alsof iedereen zich inhoudt; klopt dat ook? Wat houden jullie in? Wat willen jullie daarmee voorkomen? Het effect op mij is –zei de teamcoach- dat ik ook de neiging voel om me in te houden, maar als ik daarvoor kies, krijgen jullie niet de professional waar je voor betaald hebt. Hoe is dat voor jullie rol in dit team? Wat is hier functioneel gelet op je rol?

De teamleden werden uitgenodigd om het eigen aandeel in de situatie en de effecten daarvan op het team te onderzoeken. Door het inzicht in de dynamiek rondom het willen zorgen voor de ander, en de effecten daarvan op de samenwerking, kreeg het team besef van wat wel en niet werkt in relatie tot het teamdoel. Toen iedereen zich vrij voelde om zich werkelijk uit te spreken, lukte het ook om met elkaar tot concrete resultaten te komen waar eenieder zich verantwoordelijk voor kon voelen. De manager kon ontspannen. 


Tekst door Jobbeke de Jong – Directeur bij Tachles en Leergangcoach van de Leergang Teamcoaching.  Zij verzorgt  de workshop De Onderstroom in Organisaties Herkennen.

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Leergang Teamcoaching
Leergang Teamcoaching

Doorgrond de geheimen en systemische wetten van teams en organisaties

  • Start: 21 september 2021
  • 38 dagdelen
  • 12 deelnemer(s)
  • 8994,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Waarnemen in de Onderstroom - Leanne Steeghs
Workshop Waarnemen in de Onderstroom - Leanne Steeghs

Ontdek de kracht van het werken met de vier posities

  • Start: 16 november 2021
  • 2 dagdelen (09.30 tot 17.00)
  • 10 deelnemer(s)
  • 297,-