SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/De mythe van de ideale leider Blog

De mythe van de ideale leider

Bestaat de ideale leider eigenlijk wel?

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

Honderden boeken zijn geschreven over de do’s en don’ts, en vooral over de kenmerken van een ideale leider of manager. De werkelijkheid is dat ik nog nooit een dergelijke leidinggevende ben tegengekomen. Bestaan ze eigenlijk wel? door Rebekka ter Voort, senior teamcoach & trainer

Leiderschap is een actueel en steeds terugkerend thema, maar waarom eigenlijk? Hoe komt het dat we hierover blijven schrijven en lezen? Nooit raken we erover uitgepraat, steeds weer koesteren we nieuwe dromen. Er leeft blijkbaar een enorme behoefte onder managers om zichzelf te verbeteren. Misschien zit daar zowel de crux als de paradox. Ik denk namelijk dat de kern is: accepteren dat je niet aan alle verwachtingen kunt voldoen, ook al wil je dat nog zo graag. Iedere leidinggevende krijgt te maken met enorm veel projecties van zijn medewerkers en de organisatie. Je moet een zorgzame 'vader' of 'moeder' zijn die het goede voorbeeld geeft. Je moet een duidelijke manager zijn die stuurt op concrete resultaten. Je moet een effectieve onderhandelaar zijn die opkomt voor de belangen van de interne en externe klanten. Je moet een inspirerende visie hebben over de toekomst van het bedrijf. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ideale leiders bestaan niet

De werkelijkheid is dat er geen ideale leiders of managers bestaan. Niemand kan aan al deze wensen en eisen voldoen, dus laten we die mythe maar eens doorprikken. Veel medewerkers en leidinggevenden hebben daar moeite mee en weigeren dit onder ogen te zien. Het is immers veel makkelijker om te blijven oordelen en klagen over de imperfecte leider dan je af te vragen wat jijzelf kan doen in samenwerking met anderen om jouw leidinggevende kwaliteiten te versterken.

Zelf doen?

Hoe kun je zelf meer verantwoordelijkheid nemen en een meer taakvolwassen medewerker worden? Kun jij als leidinggevende dealen met onzekerheid en het feit dat je niet altijd zelf de antwoorden hoeft te geven? Mag je kwetsbaar zijn en soms iets niet weten? Als leidinggevende van deze tijd is het veel belangrijker dat jij je plek inneemt, zorg draagt voor een goede bedding en leert de juiste vragen te stellen. Dat betekent leidinggeven vanuit hoofd én hart. Als jij je medewerkers optimaal faciliteert, kunnen zij groeien en presteren.

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Waarnemen in de Onderstroom
Workshop Waarnemen in de Onderstroom

Ontdek de kracht van het werken met de vier posities

  • Start: 13 april 2023
  • 1 dag (09.30 tot 17.00 uur)
  • 10 deelnemer(s)
  • 315,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Impact Maken vanuit je Essentie
Workshop Impact Maken vanuit je Essentie

Weten wat jou wezenlijk te doen staat met Theory U

  • Start: 20 juni 2023
  • 1 dag (09.30 tot 17.00 uur)
  • 12 deelnemer(s)
  • 315,-