SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/'De kracht van gelijkwaardig overleg' - Baudy Wiechers Interview Coaching in de praktijk Teamcoaching Systeemdenken Eigenaarschap Onderstroom

'De kracht van gelijkwaardig overleg' - Baudy Wiechers

Van fascinatie naar CONSENT-methode®

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

Mensen leren (weer) vaardig te worden in het gelijkwaardig omgaan, samenwerken en besluiten nemen, mét consent. Consent betekent dat een besluit pas genomen wordt wanneer niemand een beargumenteerd bezwaar heeft. En dat hierdoor de persoonlijke kwaliteiten van ieder teamlid benut worden om de doelen van de organisatie te realiseren. Dat is de missie van Baudy Wiechers. Baudy laat je in de workshop ‘Benut de verschillen en wijsheid in teams’ zien hoe je ervoor zorgt dat iedereen zich in de besluitvorming gehoord en gezien voelt.

Van fascinatie naar de CONSENT-methode®

Baudy vertelt me dat ze de ongelijkwaardige manier waarop veel mensen met elkaar omgingen als kind al heel ingewikkeld vond. Op zoek naar antwoorden kwam zij in aanraking met sociocratie; overleg en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid en met consent. Dat voelde voor haar als thuiskomen. Sindsdien maakt Baudy op basis hiervan keuzes en heeft zij balans in haar leven gevonden. Ze volgt haar intuïtie en werkt vanuit voelen, denken én doen. Hieruit is de CONSENT-methode® ontstaan. Een eenvoudige methodiek die handen en voeten geeft aan gelijkwaardig overleg en besluitvorming.

Consent in het gezin

In 2003 begon Baudy de methode toe te passen in haar eigen gezin met drie jonge kinderen, van twee, vier en zeven jaar. Dat hield in dat besluiten gezamenlijk werden genomen, op basis van gelijkwaardige besluitvorming. Met als uitgangspunt dat iedereen een stem heeft. Zo werd bijvoorbeeld de hoeveelheid ‘beeldschermtijd’ van de kinderen in overleg bepaald. Met blije kinderen én ouders als resultaat. Baudy vertelt dat de methode ook in haar gezin heeft gezorgd voor meer balans.

Tegenstrijdige belangen op één lijn krijgen

Wie wil dat nou niet? Om verschillende gezichtspunten op één lijn te krijgen is het essentieel dat je een gezamenlijk doel hebt. Als mensen moeilijk tot een gedragen besluit kunnen komen, kun je dan telkens teruggrijpen op dit doel. Het overstijgen van het eigen ego in belang van een hoger gezamenlijk doel zorgt voor bewustwording. Hiermee krijg je een ruimer perspectief en verschuif je de focus van ik naar wij. Van ego naar eco. Het gevolg is een rijker besluit waarbij iedereen zich gezien en gehoord voelt.

Gebruik maken van de wijsheid van elk mens

In de waan van de dag wordt er vaak geen tijd genomen om één gezamenlijk doel af te spreken en besluiten af te stemmen. Als je dit wél doet, win je tijd omdat de uitvoering sneller gaat. Er is lef voor nodig om met een team te zitten en in gesprek te gaan over doelen en kaders. Hiermee bouw je aan een stevige fundering, zodat het huis dat je gaat bouwen stevig staat.

Volgens Baudy is het belangrijk om gedragen besluiten te nemen, omdat het besluit dan van iedereen is. De verschuiving van ‘moeten’ naar ‘willen’ zorgt op zowel individueel als collectief niveau voor meer verantwoordelijkheid, vrijheid en vreugde. Het is daarbij essentieel dat er gebruik wordt gemaakt van ieders wijsheid, met zijn of haar unieke kwaliteiten. Door gebruik te maken van de verschillen in een team is bij elke nieuwe uitdaging iemand anders leidend qua talent, ervaring en wijsheid.

Zelf ervaren wat consent je oplevert

In de workshop gaan we aan de slag! Door het spelen van het Ger-Consentspel maak je kennis met de CONSENT-methode®. Je kunt tijdens de workshop een eigen onderwerp indienen, waarbij je gebruik maakt van de wijsheid van de groep. Hierbij pas je de zogenaamde ‘gespreksetiquette’ toe. Daar staat bijvoorbeeld in dat iedereen het woord krijgt (zelfs als je niets toe te voegen hebt) en dat je elkaar niet in de rede valt. Door het opvolgen van de regels reageer je niet vanuit je primaire, maar vanuit je secundaire reactie. Dit zorgt voor betere en gedragen besluiten. Na de workshop kun je de CONSENT-methode® direct toepassen, zowel in je werk als privé. De gespreksetiquette krijg je mee naar huis, zodat je er mee kunt oefenen.

Thuis en op je werk in balans

Baudy besluit ons gesprek met de opmerking dat ze de methode écht zelf leeft. Zowel in haar eigen gezin en de opvoeding van haar kinderen als in haar werk. Dat kan ik ook aan haar horen. Het besluitvormingsproces in haar gezin loopt dan wel iets meer organisch, maar ook daar worden de richtlijnen van de methode gevolgd. De CONSENT-methode® biedt uitkomst voor elke plek waar gezamenlijk besluiten moeten worden genomen. Of dat nu tijdens een vergadering is op je werk of thuis aan de keukentafel.

Baudy Wiechers verzorgt de verdiepingsworkshop ‘Benut de verschillen en wijsheid in teams’.

Tekst: Emma van Egmond

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Training Teamcoaching en Groepsdynamiek
3-daags blok
Training Teamcoaching en Groepsdynamiek

Driedaags Blok | Maak je rol in teams effectiever

  • Start: 08 mei 2023
  • 3 aaneengesloten dagen (8 dagdelen)
  • 12 deelnemer(s)
  • 1971,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Waarnemen in de Onderstroom
Workshop Waarnemen in de Onderstroom

Ontdek de kracht van het werken met de vier posities

  • Start: 13 april 2023
  • 1 dag (09.30 tot 17.00 uur)
  • 10 deelnemer(s)
  • 315,-