Visie op het coachvak

Visie op coaching & leiderschap 

BewustZijn in SamenWerking leidt tot ongekende resultaten!

 

Coaching heeft inmiddels in organisaties een stevige positie ingenomen. Die ontwikkeling zet door: Coaching richt zich meer en meer op de hele organisatie. Mensen en organisaties ervaren het als een belangrijk instrument om talenten ten volle te kunnen ontplooien, mede omdat samenwerken steeds belangrijker wordt. Daardoor ontstaat als vanzelf de noodzaak om vakmanschap transparant te maken en met zelfkennis te combineren.

 

Missie 

'BewustZijn in SamenWerking leidt tot ongekende resultaten'. Het belang van verbinding is groter dan ooit. In verbinding met je bezieling, je behoeften en omgeving kom je tot bloei. Verbinding door reflectie en persoonlijke groei vormt daarom al jaren de rode draad in onze opleidingen. Die verbinding draagt bij aan maximale zelfsturing en plezier in het dagelijks leven en werk. Daarvoor combineren we systeemdenken en Jung.

 

Systeemdenken

Systeemdenken vergroot het contextbewustzijn. Mensen en organisaties werken als systemen. Veranderingen zijn van invloed op de omgeving en vice versa. In alle leerprocessen leggen onze coaches de nadruk op de interactie tussen individuen, bezien vanuit de bredere context van het team en de organisatie. De principes van het systeemdenken helpen om die te doorgronden. Het is een bril waardoor je kunt kijken naar de context en vooral naar de onbewuste effecten van gedrag. Schuldigen aanwijzen als de samenwerking niet goed loopt is weliswaar heel menselijk, maar wij geloven er niet in. Het gaat altijd om de kwaliteit van interacties tussen medewerkers. De principes van het systeemdenken helpen om die te doorgronden. Wij zijn pas tevreden als jouw omgeving merkt dat er echt wat met jou, je team of coachee is gebeurd.

 

De psychologie van Jung: het onbewuste

Werken met de kracht van het onbewuste biedt een rijk instrumentarium om snel resultaten te bereiken. De psychologie van Jung vormt een stevig theoretisch en praktisch kader om de ontwikkeling en levensfasen van mensen te begrijpen en gedrag te voorspellen. We gebruiken psychologische instrumenten en fysieke werkvormen om het bewustzijn over het onbewuste te stimuleren. Door zelfkennis, kennis van het projectiemechanisme en het overstijgen van tegenstellingen ontdek je je eigen antwoorden. 

 

Meer dan een vak 

Coaching is een levenshouding die gericht is op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van BewustZijn in SamenWerking. Coachen geeft inzicht in jouw gedrag en de effecten daarvan op jezelf en je omgeving. En niet onbelangrijk: je leert je eigen gedrag en dat van anderen effectief beïnvloeden. 

 

Bewust en authentiek eigenaarschap

Wij signaleren een behoefte aan mensen die op een authentieke manier hun functionele rol vervullen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen, die eigenaarschap nemen voor de ontwikkeling van hun afdeling, organisatie en zichzelf en zich uitspreken. In al onze activiteiten willen wij bijdragen aan het vergroten van dat BewustZijn. 

 

Brein en hart

Er is fascinerende nieuwe informatie over de werking van ons brein. Hoe gebruik je als coach die kennis over de instinctieve, emotionele en cognitieve lagen van het brein? Een top-down verandering in een organisatie roept altijd weerstand op. Dat geldt ook voor ons brein: als we vanuit onze cognitieve laag bij onszelf een verandering willen doorvoeren, stuit dat net zo goed op weerstand. Je bereikt een duurzamer resultaat door aan te sluiten op de diepste breinlagen en slimmer te werken met het onbewuste. Als je een veilig leerklimaat creëert, ontspannen mensen zich en stellen zich open voor een verandering waar ze bewust voor kiezen. 

 

Herijking van leiderschap

In veel organisaties speelt een crisis rondom leiderschap. Die situatie vraagt om een herijking van de managers- of leidersrol. Het werken en handelen vanuit macht, controle, hiërarchie of eigenbelang wordt steeds minder getolereerd. In plaats daarvan is kennis van de werking van onze schaduw en daarmee om BewustZijn in SamenWerking gevraagd. 

 

Acceptatie

Alle systemen (individuen, organisaties en de maatschappij) delen  het verlangen gekend te worden zoals ze zijn, met zowel hun schaduw- als hun lichtzijden. Door jezelf en anderen werkelijk te accepteren, inclusief de schaduwkanten, ontstaat er ruimte voor heelheid en verbinding. De kernwoorden daarbij zijn BewustZijn en verantwoordelijkheid. Voor de coach betekent dit dat hij zich bewust mag zijn van zijn eigen onvervulde behoeften aan erkenning of waardering.