Training voorbij dader- en slachtofferschap

Meer verbinding door de kracht van diversiteit en inclusie

Opleidingsinformatie

  • 2 dagen
  • € 1.267,00 (excl. btw, incl. verblijfkosten en studiemateriaal)
  • 12 deelnemers


Uitsluitingsmechanismen in organisaties herken je aan wantrouwen en onveiligheid, ongelijkwaardigheid, de onderstroom die niet wordt geuit, afwezigheid van feedback, macht en onmacht etc. De mate waarin mensen in staat zijn om diversiteit en inclusie bij zichzelf en anderen te erkennen, is een graadmeter voor de mate van veiligheid en openheid binnen teams en organisaties. Veel leidinggevenden zijn zich niet bewust van hun rol bij het mobiliseren en benutten van de kracht van diversiteit en inclusie. Diversiteit en inclusie zorgen voor verbinding met jezelf en de ander en daarmee voor vertrouwen en veiligheid als fundament voor groei en ontwikkeling.

In ieder systeem, zoals een familie, organisatie, team, afdeling of ander collectief, zijn drie systemische wetten of universele basisprincipes werkzaam. Dit zijn: insluiten en uitsluiten (iedereen heeft recht op een plek in het systeem), ordening en juiste plek (in ieder systeem is een natuurlijke rangorde en een juiste plek die recht doet aan de leden van het systeem), balans van geven en nemen (ieder systeem zoekt altijd naar een balans tussen geven en nemen). Wanneer deze principes in de knel komen, geeft dat onder andere conflicten, ziekte en apathie. Daarbij ontstaat er een onbewuste dynamiek die er op gericht is deze beknelling op te heffen. Vanuit een systemische aanpak helpen wij leidinggevenden en professionals weer met zichzelf en elkaar in verbinding te komen.

Trainingskosten: €1.017,00
Verblijfskosten:  €250,00

De workshop is voor leidinggevenden, professionals, vertrouwenspersonen en HR-adviseurs die het lef hebben om vanuit zelfonderzoek in verbinding te komen met zichzelf en de ander. Vanuit deze verbinding wil je een bijdrage leveren aan een cultuur van vertrouwen en veiligheid binnen jouw team of organisatie. De workshop is ook bij uitstek geschikt voor professionals en leidinggevenden die binnen hun organisatie met vraagstukken werken die betrekking hebben op diversiteit en inclusie.


  • Je hebt inzicht in je eigen houding en gedrag vanuit je in- en uitsluitingsmechanismen en je ziet hoe dit doorwerkt op de werkvloer.
  • Je kunt bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen (persoonlijk) leiderschap.
  • Je hebt zicht op je vooroordelen, stereotyperingen en eigen blinde vlekken.
  • Je kunt herkennen, erkennen en bespreekbaar maken wat je raakt.

Je gaat op zoek naar de wijze waarop je je verbindt met jezelf en de ander. Je onderzoekt daarbij jouw waarden en normen, jouw referentiekader vanuit je gezin van herkomst en je levenservaring. Welke in- en uitsluitingsmechanismen spelen bij jou? Hoe verhoud je je tot dader- en slachtofferschap?

Door je bewust te worden van je patronen en overlevingsmechanismen en te weten waar deze vandaan komen, leer je om bewust keuzes te maken.

Je komt je belemmeringen en weerstanden tegen. Wij helpen deze tegenkrachten te onderzoeken en aan te pakken om zo de weg vrij te maken voor nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen, ambities en verbinding.

Je gaat op zoek naar de wijze waarop je je verbindt met jezelf en de ander. Je onderzoekt daarbij jouw waarden en normen, jouw referentiekader vanuit je gezin van herkomst en je levenservaring. Welke in- en uitsluitingsmechanismen spelen bij jou? Hoe verhoud je je tot dader- en slachtofferschap?

Door je bewust te worden van je patronen en overlevingsmechanismen en te weten waar deze vandaan komen, leer je om bewust keuzes te maken.

Je komt je belemmeringen en weerstanden tegen. Wij helpen deze tegenkrachten te onderzoeken en aan te pakken om zo de weg vrij te maken voor nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen, ambities en verbinding.

Shielta Ramautarsing en René Moraal werken samen vanuit het geloof in de kracht van de mens en de noodzaak deze oprecht en vol energie te verbinden met de maatschappij, je bedrijf en/of de organisatie waar je werkt. Wij delen en leren uit eigen ervaring met (persoonlijk) leiderschap, diversiteit en inclusie, en dader- en slachtofferschap in ons eigen familiesysteem en werk.

Wij hebben in onze persoonlijke levens zelf dit pad gevolgd en genieten nog iedere dag van het bewust kiezen en anders durven werken en leven. Daarom dragen we er zo graag aan bij, ook jou weer (meer) te laten stralen.


Beschikbaarheid & Locaties

Start: september 2018
van 20-09-2018 t/m 21-09-2018
Klik hier voor de data en locaties
Aanmelden >>