Leergang Coachend Leiderschap
4 sterren - gebaseerd op 5 reacties
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Lees meer in ons privacy statement. Akkoord

Leergang Coachend Leiderschap

Ontwikkel de talenten van jezelf en anderen

Opleidingsinformatie

 • 28 dagdelen
 • € 6.604,00 (excl. btw, incl. verblijfkosten en studiemateriaal)
 • 12 deelnemers


Aandacht en reflectie  is essentieel voor managers, omdat het je respons-ability verbetert, dat wil zeggen je vermogen om passend te reageren op een situatie, soms snel en soms langzaam. Soms ontdek je door die aandacht beter wat nodig is voor je team, of wat jij nodig hebt om passend te reageren. Zodoende kan je je verantwoordelijkheid (responsibility) met meer voldoening én succes met je collega's en je team invullen.

Daarbij komen belangrijke vragen langs van de  managers die je sinds 1997 voorgingen: hoe kan ik loslaten en vertrouwen geven, als er ook veel van mij en het team verwacht wordt? Wat kan ik doen als het team te weinig eigenaarschap laat zien? Of als ze onderling bonje maken, of elkaar niet opzoeken en aanspreken? Hoe kan ik medewerkers helpen om op een positieve, pro-actieve manier om te gaan met de veranderingen? En mijn mensen uitdagen om het beste uit zichzelf te leren halen? En hoe manage ik mijn collega's en leidinggevende?

Deze vraagstukken doen een beroep op jouw persoonlijk leiderschap. Authentiek en persoonlijk leiderschap vraagt dat je in verbinding bent met hoofd én hart. Want als je je eigen drijfveren en talenten kent en verantwoordelijkheid neemt, kun je anderen daarin beter coachen en begeleiden. De leergang vormt daarom een diepgaand leerproces waarin je eigen ontwikkeling in een team en reflectie op je dagelijkse handelen de basis vormt voor hoe jij je mensen en team effectief en moeitelozer kan coachen en begeleiden.

BTW-vrij aan deze opleiding deelnemen? Lees hier over de mogelijkheden.

Trainingskosten: €5.127,00
Verblijfskosten:  €1.477,00
'Deze opleiding gaat duidelijk verder dan het standaardblok over coaching in een managementcursus.'
Peter van Vleuten - Mammoet Global Support


Doelgroep

Je geeft als manager hiërarchisch leiding aan meerdere medewerkers, zowel individueel als in teamverband, en hebt daar enkele jaren ervaring mee. Het al gevolgd hebben van een training leiding geven of managen is wenselijk.  Je wilt je persoonlijk leiderschap ontwikkelen in je rol als manager. Het 1-op-1 aansturen en coachen van je mensen gaat je vrij goed af, maar kan misschien nog wat verdieping gebruiken. Vooral de aansturing en coaching van je team kan vragen opleveren. Je hebt de bereidheid om jezelf als instrument te gebruiken en daarover steeds te reflecteren, zowel individueel als op je rol in de groep. Je werk- en denkvermogen zijn op hbo- of w.o.-niveau.

Schoolleiders primair onderwijs

Schoolleiders die geregistreerd zijn als R(A)DO dienen zich iedere vier jaar opnieuw te laten registreren. Hiervoor werken ze gedurende die vier jaar aan hun professionalisering aan de hand van een aantal door het SchoolleidersregisterPO vastgestelde professionaliseringsthema's. De leergang Coaching voor Professionals is als formeel aanbod opgenomen in het register onder het professionaliseringsthema 'Persoonlijk Leiderschap'.

Persoonlijke resultaten 

 • Je voelt je minder verantwoordelijk voor taken van anderen en kunt sneller delegeren.
 • Je bent je meer bewust van je drijfveren, opvattingen en de effecten daarvan.
 • Je gaat veel makkelijker en effectiever om met eigen emoties zoals ongeduld, onmacht en frustratie.
 • Je schakelt soepel tussen de rollen van manager, leider en coach.
 • Je kunt jezelf beter managen door (zelf)reflectie en feedback te vragen.
 • Je geeft vertrouwen in plaats van te sturen, uit te leggen en controleren.
 • Je gaat effectiever om met verschillende belangen, de hectiek en druk die je ervaart.
 • Je gaat effectiever om met bekende managersdilemma’s, zoals:

- Je willen verdiepen in de mens, maar toch uiteindelijk moeten afrekenen op...

- Teamwork en zelfstandigheid willen bevorderen, maar toch sturen van…

- Mensen willen motiveren en laten leren, maar toch sturen op prestaties en foutloosheid...

 Resultaten in individuele coaching

 • Je sluit in je stijl van leidinggeven en coachen aan bij wat je medewerkers nodig hebben voor het ontwikkelen van hun talenten.
 • Je hebt meer manieren in huis om medewerkers die zich slachtoffer voelen in beweging te laten komen.
 • Je kunt de vraag achter de vraag blootleggen en ontwikkelen, wat nieuwe mogelijkheden geeft voor het omgaan met weerstand en demotivatie.
 • Je weet waar de grenzen van coaching vanuit jouw rol liggen.

 Resultaten in teamcoaching

 • Je coacht je team op commitment en eigenaarschap op de teamdoelen, samenwerkingscompetenties en het benutten van elkaars verschillen en talenten.
 • Je doorziet de dynamiek van een team, waardoor je zelf minder hard hoeft te werken. Dat doet het team zelf, binnen de kaders die jij stelt. Zo worden er met meer plezier, moeitelozer goede resultaten behaald waar iedereen trots op is.

 Certificaat
Aan het eind van de leergang ontvang je een SvC-certificaat als:

 • je 100% aanwezig bent geweest;
 • je leergangcoach en mededeelnemers ervaren dat je persoonlijk leiderschap en coachend gedrag laat zien.

Kenmerkend voor de leergang Coachend Leiderschap is:

 • De diepgaande en persoonsgerichte ontwikkeling van je coach- en managementstijl;
 • Het vele oefenen en ervaren; de verhouding theorie-praktijk is 30-70 in de blokken;
 • De directe toepasbaarheid in je werk: door de eenvoud van de technieken en door het inbrengen van eigen casuïstiek en reflectie op je handelen;
 • Het teamleren met andere managers, waardoor je goed kunt sparren over praktijksituaties en van ‘binnenuit’ ervaart wat zelfsturende teams, scrum en andere teamontwikkelingen écht succesvol kan maken.

Hoewel er in de blokken zelf relatief weinig theorie is, is wat we ervaren en oefenen wel gebaseerd op klassieke inzichten (Jung en Systeemdenken) en recente inzichten over bijvoorbeeld stress en het brein. Met zelfstudie van het logboek, enkele praktijkopdrachten en de twee bijgeleverde boeken kan dat eigen gemaakt worden.

De combinatie van twee gesprekken met je leergangcoach, een startdag, 4 blokken en een finishing-touchdag, met tussendoor zelfstudie, reflectieverslagen en je leerteambijeenkomsten, zorgen ervoor dat je je coachkwaliteiten en leiderschapsstijl effectiever en met minder moeite toepast.

Tijdens de training wordt volop gebruik gemaakt van het leerproces in de groep. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de groep qua samenstelling zoveel mogelijk dezelfde blijft. Vrijstelling voor bepaalde programma-onderdelen is daarom niet mogelijk.

De leergang persoonlijk leiderschap voor managers beslaat totaal 28 dagdelen over een periode van ongeveer negen maanden, verdeeld over:

 • een persoonlijke intake met de leergangcoach;
 • een startdag;
 • vier meerdaagse blokken met avondprogramma;
 • een voortgangsgesprek met de leergangcoach;
 • een finishing-touchdag

Daarnaast heb je tijd nodig voor leerteambijeenkomsten, toepassingsopdrachten (zoals een presentatie tijdens het eerste blok en de voorbereiding van een 'bezielingsavond' tijdens het vierde blok), het schrijven van reflectieverslagen en literatuurstudie.

De intake

In de intake sta je samen met de leergangcoach stil bij je diepere leervragen en hoe deze passen bij de leergang. Wat betekent leidinggeven voor jou? Wat zijn je drijfveren? Wat gaat coachen jou opleveren? Iedereen wil minder sturen en beter luisteren: wat zou jij daarvoor op een dieper niveau moeten ontwikkelen? Wanneer is persoonlijk leiderschap voor jou makkelijk en moeilijk? Tevens checken we in deze intake de match tussen jouw leervragen en deze leergang, en andersom.

STARTWORKSHOP: voorwaarden voor groei

In de startworkshop maak je kennis met de andere deelnemers en sta je stil bij de voorwaarden voor persoonlijke groei. Wat kom je halen en brengen? Wat heb jij nodig om te leren? Wat hebben jullie van elkaar nodig? Welke patronen komen telkens weer terug in je handelen? En wat is je wens? Wat vraagt je context?


Programma blokken

Dit blok bestaat uit drie opeenvolgende dagen met avondprogramma.

In dit blok staat jouw persoonlijk leiderschap centraal. Wat heb jij te ontwikkelen om je rol in te vullen en echt aanwezig te zijn? Wanneer kies je voor managen, coachen of leiden? In hoeverre doe je dit moeiteloos, of met een masker? Geef jij echt situationeel leiding, op basis van wat het doel en of de ander vereist, of zit je soms vast in je ongeduld of blinde vlekken? Jij als mens staat centraal, en je verzamelt daar een hoop inzichten over door middel van oefening en feedback van de anderen.

Daarnaast werk je ook altijd samen met anderen. Wanneer brengt dat het beste in je naar voren, en wanneer zorgt spanning juist voor het tegenovergestelde? Dit verken je met een specialist in de kunst van het vechten tijdens een gastworkshop. Je onderzoekt of en hoe het jou lukt om onder spanning echt te blijven samenwerken (win-win). Wat zijn daarbij je onbewuste patronen en automatismen?

In dit blok leg je de basis voor individuele- en teamcoaching: zoals het leren formuleren van een werkbare  coachvraag en hoe je non-verbale signalen daarin  betrekt.

Dit blok bestaat uit twee opeenvolgende dagen met avondprogramma.

Je bekwaamt je in dit blok in individuele coaching. Je oefent daarbij met name een aantal coachvormen die helpen om slachtofferschap om te buigen naar eigenaarschap en motivatie. De invloed daarop van gevoelens en gedachten zoals ‘ zo ben ik nu eenmaal’ komt expliciet ter sprake en je krijgt handvatten om daarop te coachen. Je leert de hier-en-nu-situatie gebruiken om het ontbrekende gedrag te verduidelijken. Wat kun je beter wel of juist niet doen om het nemen van de eigen verantwoordelijkheid bij je medewerker te versterken?

Voortgangsgesprek

Na blok 2 krijg je een voortgangsgesprek met je leergangcoach. Dat helpt om ‘op koers’ te blijven. Welke stappen heb je al gemaakt in je persoonlijk leiderschap? Welke (nieuwe) uitdagingen kom je daarbij tegen en wat heb je daarin nodig om het maximale uit de leergang te halen voor jezelf?

Dit blok bestaat uit twee opeenvolgende dagen met avondprogramma.

Wat maakt teamcoaching echt anders dan het managen van je team, het coachen van individuele medewerkers en andere vormen van faciliteren? Hoe krijg je voor elkaar dat een team of afdeling als geheel meer resultaatverantwoordelijkheid neemt? Een team dat bij vergaderingen elkaar steeds onderbreekt of steeds een ‘ik boodschap’ dumpt, haalt niet alles eruit wat erin zit, net zo min als een team waarin de helft steeds zijn mond houdt. Hoe voorkom je dat je politieman speelt of aan een dood paard gaat trekken? Door teamcoaching leren jouw teamleden elkaar aanspreken op de inhoud van het werk en de daarvoor benodigde afstemming. Resultaten worden dan gemakkelijker en in een goede werksfeer behaald. In het parallelproces van de leerganggroep leer je de competenties van teamcoach en teamlid, en word je je bewust van je eigen aandeel en persoonlijk leiderschap.

Dit blok bestaat uit twee opeenvolgende dagen met avondprogramma.

Je werkt al veel meer vanuit persoonlijk leiderschap en vanuit een coachende grondhouding. Al die vergaarde kennis en kunde heb je nu nodig voor de verdieping in teamcoaching.

Je leert weerstand en lastige emoties snel herkennen in teams en leert daar effectief mee om te gaan. Wat doe jij bij conflicten, of als jij verder wilt en de rest niet? Dat vraagt ook weer om persoonlijk leiderschap. Soms zijn de antwoorden er niet in één interventie of sessie: heb jij het geduld en het leiderschap om een leerproces in te richten met je team? Je leert schakelen tussen de inhoud, het proces en de procedure en te spelen met eigenaarschap.

De integratie in dit blok betekent ook dat je de verbinding legt tussen je eigen bezieling en drijfveren als manager en de ‘bedoeling’: dat wat je team en de organisatie nodig hebben.

Tijdens presentaties en oefeningen laten de deelnemers elkaar zien hoe ze als coachende manager en vanuit persoonlijk leiderschap anderen in beweging krijgen. Gedurende de dag is ruimte voor reflectie en feedback aan elkaar.

Tijdens de leergang vorm je met elkaar leerteams. Op zichzelf al een boeiende opdracht: wie vult jou aan, wie daagt je uit? In hoeverre heb je dat en zoek je dat op in je dagelijkse werkomgeving? Ook dat is persoonlijk leiderschap.

In je leerteam kom je na elk blok minimaal één dagdeel bij elkaar om te oefenen en casuïstiek te bespreken, zodat het geleerde echt in praktijk gebracht wordt.

De data voor deze bijeenkomsten bepaal je in overleg met je leerteamgenoten.


Beschikbaarheid & Locaties

Start: september 2018
van 13-09-2018 t/m 12-06-2019
Klik hier voor de data en locaties
Bijna vol >>
Start: april 2019
van 09-04-2019 t/m 15-01-2020
Klik hier voor de data en locaties
Aanmelden >>