Dagleergang Coaching voor Professionals
4 sterren - gebaseerd op 10 reacties
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Lees meer in ons privacy statement. Akkoord

Dagleergang Coaching voor Professionals

Het fundament voor jouw vakmanschap als coach

Opleidingsinformatie

 • 37 dagdelen
 • € 7.894,00 (excl. btw, incl. verblijfkosten en studiemateriaal)
 • 12 deelnemers


 

Al 20 jaar is de leergang Coaching voor Professionals dé opleiding om succesvol te leren coachen op zingeving en resultaat. Voor mensen die moeilijk meerdere dagen van huis of werk weg kunnen zijn, en toch dezelfde kwaliteit en inhoud willen ervaren, biedt SchoolvoorCoaching de leergang als dagopleiding aan. Ook bij deze opleiding kun je je certificering als Erkend Coach bij St!R behalen.

In de dagleergang Coaching voor Professionals doorloop je het programma in losse dagen met alleen een dagprogramma. De andere opleiding, de blokvariant, bestaat uit 4 blokken van 3 aaneengesloten dagen met een dag- en avondprogramma.  Lees hier meer over deze blokvariant: leergang Coaching voor Professionals|

Lees hier alvast meer over Dynamisch Coachen het basisboek in deze leergang.

BTW-vrij aan deze opleiding deelnemen? Lees hier over de mogelijkheden.

Trainingskosten: €6.997,00
Verblijfskosten:  €897,00
'Ik heb in een veilige leeromgeving met professionele trainers leren coachen in het hier en nu.'
Eveline Roijmans (28 jaar) - Onderwijskundig adviseur en docent


Doelgroep

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor mensen die een erkende coachopleiding willen volgen als dagopleiding. Het programma richt zich op organisatieadviseurs, trainers, docenten, coaches, hrm-adviseurs, projectmanagers en leidinggevenden die het ontwikkelingsproces van professionals, medewerkers en cursisten (beter) willen leren begeleiden. In je (werk)omgeving heb je de mogelijkheid om resultaatgericht te coachen. Zelf wil je ook gecoacht worden in je persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces tot coach. Je beschikt over voldoende veerkracht en balans om deze intensieve leergang te volgen. Je bent in staat tijdens de leergang functioneel feedback te geven, te vragen en te ontvangen. Je werk- en denkvermogen zijn op hbo- of w.o.-niveau.

Om een goed beeld van de samenstelling van de groep en de achtergrond van de deelnemers te krijgen, maakt een (telefonisch) intakegesprek deel uit van de leergang. Dat gesprek wordt kort na de aanmelding gepland.

Schoolleiders primair onderwijs

Schoolleiders die geregistreerd zijn als R(A)DO dienen zich iedere vier jaar opnieuw te laten registreren. Hiervoor werken ze gedurende die vier jaar aan hun professionalisering aan de hand van een aantal door het Schoolleidersregister PO vastgestelde professionaliseringsthema's. De leergang Coaching voor Professionals is als formeel aanbod opgenomen in het register onder het professionaliseringsthema 'Persoonlijk Leiderschap'. 

 • Je kent jouw normen en waarden en bent in staat op basis hiervan te reflecteren op het coachingsproces.
 • Je zet ratio, intuïtie en gevoel doelbewust in.
 • Je laat of legt de verantwoordelijkheid voor het leerproces en het coachingsresultaat bij de gecoachte (eigenaarschap).
 • Je herkent en benoemt interactiepatronen tussen de gecoachte en jezelf.
 • Je geeft de gecoachte feedback op zijn gedrags- en denkpatronen en het effect daarvan op de resultaten.
 • Je reageert direct en effectief in het hier-en-nu.
 • Je koppelt tijdens het coachproces de coachresultaten aan de organisatiecontext.
 • Je beschikt over diverse coachinstrumenten en weet wanneer je ze kunt toepassen.
 • Je kunt reflecteren en feedback geven op coachgesprekken met behulp van het competentieprofiel van St!R.

In de leergang Coaching voor Professionals maken we gebruik van het systeemdenken en de psychologie van Jung (zoals werken met het onbewuste). Daarnaast zetten we theorieën en methodieken in zoals:

 • positieve psychologie;
 • werking van hersenen;
 • mindfulness;
 • geweldloze communicatie;
 • transactionele analyse;
 • ervaringsgerichte oefeningen.

Gemiddeld is er elke twee weken een lesdag gepland. Als uitzondering op de regel start de eerste fase met twee aaneengesloten dagen inclusief één avondprogramma. De gedachte hierachter is dat de groepsvorming en het onderlinge vertrouwen hierdoor worden versterkt. Zo creëren we de voorwaarden om optimaal te leren.

In de ochtend werken we voornamelijk plenair. De leergangcoach motiveert de deelnemers om elkaar feedback te geven op gedrag en opvattingen in relatie tot ieders individuele ontwikkeling tot professioneel coach. Teamleren versnelt het individuele leerproces. In de middag gaan we na korte theoretische inleidingen aan het werk met ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke reflectie. Je bedenkt zelf oefensituaties aan de hand van je leerdoelen en oefent met eigen coachsituaties.

Leren coachen en gecoacht worden gaan tijdens de leergang hand in hand. Daarvoor wordt volop gebruik gemaakt van het leerproces in de groep. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de groep qua samenstelling zoveel mogelijk dezelfde blijft. Vrijstelling voor bepaalde programma-onderdelen is daarom niet mogelijk.

 

De dagleergang Coaching voor Professionals bestaat in totaal uit 37 dagdelen verdeeld over een periode van ongeveer tien maanden. Een greep uit het programma:

 • een eendaagse workshop 'Biografische analyse vanuit systeemdenken'
 • gemiddeld één opleidingsdag per twee weken verdeeld over 4 fasen
 • twee vervolgdagen
 • een individueel gesprek met je leergangcoach dat je naar behoefte kunt invullen. Je kunt tijdens dit gesprek gecoacht worden op een bepaald vraagstuk, persoonlijk advies ontvangen over je resultaten en verdere ontwikkeling als coach, of uitgebreide supervisie krijgen ten aanzien van één van je lopende coachtrajecten.

Na elke fase maak je een kort reflectieverslag. Aan het eind van de leergang schrijf je een eindwerkstuk. Verder heb je tijd nodig voor literatuurstudie. Je voert minimaal twee coachtrajecten uit, waarin je coachcompetenties kunt oefenen en ontwikkelen. Gedurende de hele leergang krijg je feedback van je leerteam en de leergangcoach over je professionele ontwikkeling als coach.

Inhoudelijk verschilt de dagleergang niet van de reguliere leergang Coaching voor Professionals. Alleen de vorm is anders. Omdat bij de dagleergang met losse dagen wordt gewerkt, is de verdeling van het programma over de dagdelen gewijzigd. De dagleergang kent desondanks hetzelfde aantal contacturen en dezelfde studiebelasting als de reguliere leergang. De groepsbijeenkomsten zijn verdeeld over 37 dagdelen.

Om de leergang succesvol af te ronden, moet je aan dezelfde eisen voldoen als bij de regliere leergang. Je ontvangt dus aan het eind van de leergang een SvC-certificaat als je:

 • de competenties van het competentieprofiel van ST!R in voldoende mate beheerst;
 • tijdens de leergang twee coachtrajecten hebt uitgevoerd;
 • in totaal vier reflectieverslagen hebt gemaakt;
 • de opgegeven literatuur hebt gelezen;
 • in je werkstuk blijk geeft van je ontwikkeling als professioneel coach;
 • aanwezig was tijdens het hele programma.

Programma blokken

Een coach is alleen effectief als hij zijn eigen normen en waarden kent. Daarom begint je professionele ontwikkeling als coach met een biografisch overzicht. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van hoe jouw normen, waarden en defensiemechanismen meespelen in je gedrag, en wat het effect daarvan is op anderen.

Doel  
 • Je verkent jouw waarden, normen en grenzen en wordt je bewust van je defensiemechanismen, onbewuste strategieën, projecties en gewoontes. Je herkent tijdens coaching het effect daarvan op anderen.
 • Je wordt je bewust van achtergronden en mechanismen die de ontwikkeling van mensen in organisaties bevorderen of belemmeren, en kunt daardoor onderscheid maken tussen coachen, adviseren en hulpverlenen.
 • Je maakt een start met coaching en leert de vier succesfactoren van coaching toepassen. 
Inhoud

Het zoekproces in je persoonlijke ontwikkeling betekent stilstaan bij jouw waarden, normen en motivatie, en die van de andere deelnemers. Je onderzoekt je 'ijsberg' en de effecten daarvan op anderen. We behandelen in deze fase onder meer:

 • de bepaling van het werkveld en de definitie van coaching;
 • mechanismen als overdracht, tegenoverdracht en projecties;
 • het herkennen van en omgaan met weerstanden, motivatie en drijfveren, zowel bij jezelf als bij anderen;
 • waarden, normen en gewoontes (automatismen);
 • het ontdekken en inzetten van je schaduwkanten;
 • interveniëren vanuit drie posities;
 • de Cirkel van Acht;
 • transformationeel coachen en leren;
 • herkennen van signalen van het lichaam in relatie tot coaching.
Doel
 • Aan de start van een coachtraject kun je vanuit het systeemdenken een analyse maken van de werksituatie en de manier waarop de gecoachte zichzelf klemzet.
 • Je brengt de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte in kaart.
 • Je kunt interventies doen in het hier-en-nu.
 • Je ervaart hoe je jezelf kunt stretchen en daarmee ook de ander in beweging kunt brengen.
 • Je legt een relatie tussen de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte en het gewenste bedrijfsresultaat.
 • Je leert de kennis van de werking van hersenen toe passen in coaching.
 • Je weet de beginselen van positieve psychologie in coaching te integreren.
Inhoud
 • Je leert in deze fase vanuit systeemdenken waar te nemen en te interveniëren. Het gebied van waarnemen is ondermeer gericht op het leren zien van het afwezige. Wat is niet gewoon? Wat doen wij niet? De informatie uit het hier-en-nu van het coachgesprek vormt de basis voor interventies.
 • We behandelen een scala aan interventiemodellen voor coaching, zoals oefeningen met hart, hoofd en brein, het Interventiemodel en diverse technieken om de gecoachte te stimuleren beweging te brengen in zijn overtuigingen en blokkerende opvattingen.
 • Je ontdekt je overlevingsstrategieën en onderzoekt uit welke onvervulde behoeftes die voortkomen.
 • Tijdens het coachen op competentieontwikkeling leer je de professionele ontwikkeling van medewerkers stimuleren, zodat zij mogelijkheden creëren om organisatiedoelen te realiseren.
 • Je gebruikt de Functionele Analyse om een diagnose van een situatie te maken, waarbij de relatie tussen de gecoachte en zijn werksituatie centraal staat.
 • Alle deelnemers toetsen hun eigen en elkaars coachcompetenties.
Werkwijze

In de ochtend werken we weer vooral plenair. Ieders voortgang en ervaringen worden gedeeld met de groep en we coachen elkaar plenair. In de middag wisselen we een behoorlijke dosis theorie af met het oefenen van coachsituaties, zowel analyserend als praktisch. Naar aanleiding van de theorie maak je analyses van verschillende coachsituaties. Na uitleg van de coachtechnieken oefen je deze in drietallen.

Doel
 • Je ervaart de dynamiek van groepen en leert interventies doen die beweging brengen in een groep of team.
 • Je experimenteert met de verschillende rollen die je hebt in groepen of teams. De rol als teamlid doet een heel ander appèl op je dan de rol als teamcoach.
 • Je krijgt door teamcoaching meer zicht op jouw kwaliteiten en valkuilen in individuele coaching.
 • Je leert de verschillen tussen individuele coaching en teamcoaching.
 • Je leert interactiepatronen in systemen herkennen die het systeem in stand houden of juist in beweging kunnen zetten.
 • Je ervaart de spanning van de verschillende posities: individu, team en leidinggevende versus de resultaten in de organisatie.
 • Je coacht teamleden in het geven, ontvangen en vragen van feedback.
Inhoud

Essentieel voor teamcoaching is dat je de teamleden in de coachsituatie de mogelijkheid biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie in het hier-en-nu. Zo stimuleer je de interactie.

 • Je krijgt theorieën over teamfasen in samenhang met systeemdenken uitgelegd en oefent ermee.
 • Je ervaart hoe jouw opvattingen over groepsenergie en conflicten van invloed zijn op je coachinterventies.
 • Je krijgt zicht op de randvoorwaarden voor teamcoaching.
 • Je oefent met jezelf positioneren in een groep en wordt je meer bewust vanuit welke rollen je handelt. Je leert jezelf uit de dramadriehoek halen en interventies doen vanuit de winnaarsdriehoek.
Werkwijze

Je oefent met diverse teamsituaties, waaronder startende teams die lichte samenwerkingsproblemen hebben. Deelnemers activeren elkaars leerproces door onderling feedback te geven op gedrag en opvattingen en de invloed daarvan op de werkwijze als (team)coach. De leergangcoach coacht de groep tijdens de lesdagen op eigenaarschap van resultaat, inhoud, procedures en samenwerking.

Doel
 • Je integreert de kennis en vaardigheden van fase 1 tot en met 3 in je coachingstijl.
 • Je koppelt de effecten van personal coaching en teamcoaching aan de organisatiecontext, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau.
 • Je leert omgaan met verschillen en veranderingen binnen organisaties.
 • Je hebt inzicht in jouw eigen toekomst als coach.
 • Je staat stil bij je drijfveren en loopbaan.
Inhoud
 • Je leert coaching inzetten bij organisatieverandering en in het omgaan met complexe problematiek.
 • Je doorloopt de ervaringscirkel en ervaart zo wanneer je in of uit contact bent met jezelf of de gecoachte.
 • Je zet de puntjes op de 'i' in je leerproces als coach.
 • Je leert omgaan met weerstanden, regressief gedrag, onzekerheden en verschillen in coaching.
 • Je gaat aan de slag met associatieve technieken en leert coachen vanuit het onbewuste.
 • Je plaatst zingevingvraagstukken voor gecoachte, teams en organisatie in een breder perspectief.
 • Je onderzoekt jouw rol als coach in aansluiting op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.
Werkwijze

In deze fase oefen je complexe coachingsituaties waarin mensen vasthouden aan belemmerende opvattingen en moeilijk in beweging komen. Je gaat aan de slag met de achtergronden van rigide denkpatronen, zowel theoretisch als praktisch. Je leert de kracht van je eigen coachstijl inzetten. De ochtend wordt weer overwegend gevuld met plenaire sessies. In de middag bespreken we theorie en oefenen we in subgroepen.

Een dagdeel wordt besteed aan het werken met diverse associatieve technieken gebaseerd op het gedachtengoed van Jung.

Huiswerk

Gedurende de gehele leergang maken de deelnemers huiswerkopdrachten. Deze opdrachten bestaan uit het lezen van boeken en artikelen ter voorbereiding op de volgende fase, het schrijven van reflectieverslagen na elke fase, en het oefenen van coachsituaties met de leerteams.

Eindwerkstuk

In de tweede helft van de leergang begin je te werken aan je eindwerkstuk. In je eindwerkstuk reflecteer je op de interactie tussen jou en je gecoachte en jouw interventies als coach. Verder sta je stil bij jouw eigen ontwikkeling tot professioneel coach gedurende de leergang.

Vervolgdagen 

De vervolgdagen staan in het teken van integratie van theorie en praktijk, en het gebruikmaken van coachinginstrumenten in jouw eigen stijl. Tijdens deze vervolgdagen presenteren de deelnemers de resultaten van hun ontwikkelproces en geven elkaar feedback op de leerdoelen.

Individueel gesprek met de leergangcoach

Gedurende de looptijd van de leergang kan elke deelnemer een gesprek met de leergangcoach inplannen. De deelnemer bepaalt de inhoud van het gesprek. Het kan gaan over supervisie, advies, of persoonlijke coaching naar aanleiding van een persoonlijk leerthema van de deelnemer.

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de leergang Coaching voor Professionals bedraagt 460 uur. Een specificatie van hiervan vind je hier:

Contacturen ca. 152 uren in de Leergang

Uitvoerend ca. 75 uren voor:
 • leerteams/intervisie (min. 4 dagdelen)
 • twee coachtrajecten van ongeveer 8 bijeenkomsten en voorbereiding
Literatuurstudie ca. 135 uren voor:
 • Twee verplichte boeken
 • (Digitaal) opleidingsmateriaal SchoolvoorCoaching
 • Vrije keuze boek over coaching vanuit andere invalshoek
Reflectie en toetsing ca. 98 uren voor:
 • voorbereidingsopdracht biografie voor blok 1
 • vier reflectieverslagen
 • functionele analyse toetsing
 • werkstuk
 • voorbereiding eindpresentatie

Tijdens de leergang worden leerteams gevormd. In je leerteam kom je na elke van de vier opleidingsfasen één dagdeel bij elkaar om te oefenen en casuïstiek te bespreken. De data voor deze bijeenkomsten bepaal je in overleg met je leerteamgenoten.


Beschikbaarheid & Locaties

Start: september 2018
van 28-09-2018 t/m 05-07-2019
Klik hier voor de data en locaties
Vol
Start: november 2018
van 13-11-2018 t/m 17-09-2019
Klik hier voor de data en locaties
Bijna vol >>
Start: maart 2019
van 04-03-2019 t/m 04-02-2020
Klik hier voor de data en locaties
Aanmelden >>