SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Wat onderscheidt jullie van andere aanbieders van coachopleidingen?

We geloven niet in een eclectische aanpak. Het systeemdenken, systemische kennis, het onbewuste en het lichaam staan centraal in het leren coachen. De nadruk ligt bij ons op 70% oefenen en de rest is reflecteren en werken met de theorie. Het effect is dat je na afloop precies weet waar jij staat in je vakmanschap en ontwikkeling als coach. Leren coachen vraagt investeren in je persoonlijke ontwikkeling en in onze leergangen daagt de groep en de trainer je uit om te blijven leren. Je leert jezelf als instrument in te zetten in plaats van methoden of protocollen te volgen. Zo leer je vertrouwen op je eigen waarnemingen en intuïtieve ingevingen.

We bieden

  • een team van zeer ervaren senior trainers, die een veilige bedding bieden om - samen met je groep - het beste uit jezelf te halen.
  • ervaringsgerichte opleidingen. Zo leer je op alle lagen (hoofd, hart en lijf) en ontdek je hoe effectief onze visie op coaching in de praktijk is.
  • trainers die in alle opleidingen de principes van systeemdenken en teamcoaching toepassen, zodat je een lerende groep wordt waarin je je werkelijk gezien en gesteund voelt in je ontwikkeling tot coach. Daarom werken we ook met een vaste trainer en vaste groepen van maximaal 12 mensen.
  • een gedegen theoretische basis via de ReflAction Psychologie en ReflAction als vaardigheid.
  • bijna 25  jaar ervaring en focus op kwaliteit
  • vraag referenties van onze klanten of een adviesgesprek aan