Wat is de studiebelasting van de Leergang Coaching voor Professionals?

De totale studiebelasting van de leergang Coaching voor Professionals bedraagt 460 uur. Een specificatie van dit aantal vind je hieronder:

Contacturen ca. 152 uren in de Leergang

Uitvoerend ca. 75 uren voor:

  • leerteams/intervisie (min. 4 dagdelen)
  • twee coachtrajecten van ongeveer 8 bijeenkomsten en voorbereiding

Literatuurstudie ca. 135 uren voor:

  • Twee verplichte boeken
  • (Digitaal) opleidingsmateriaal SchoolvoorCoaching
  • Vrije keuze boek over coaching vanuit andere invalshoek

Reflectie en toetsing ca. 98 uren voor:

  • voorbereidingsopdracht biografie voor blok 1
  • vier reflectieverslagen
  • functionele analyse toetsing
  • werkstuk
  • voorbereiding eindpresentatie