SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Wat is de studiebelasting van de Leergang Coaching voor Professionals?

De totale studiebelasting van de leergang Coaching voor Professionals bedraagt 460 uur. Een specificatie van dit aantal vind je hieronder:

Contacturen ca. 152 uren in de Leergang

Uitvoerend ca. 75 uren voor:

  • leerteams/intervisie (min. 4 dagdelen)
  • twee coachtrajecten van ongeveer 8 bijeenkomsten en voorbereiding

Literatuurstudie ca. 135 uren voor:

  • Twee verplichte boeken
  • (Digitaal) opleidingsmateriaal SchoolvoorCoaching
  • Vrije keuze boek over coaching vanuit andere invalshoek

Reflectie en toetsing ca. 98 uren voor:

  • voorbereidingsopdracht biografie voor blok 1
  • vier reflectieverslagen
  • functionele analyse toetsing
  • werkstuk
  • voorbereiding eindpresentatie