SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Lotte Paans

Coach (freelancer)

Mijn werk is erop gericht om energie vrij te maken die zinvolle en productieve relaties mogelijk maakt. Personen, teams en organisaties worden hierdoor in staat gesteld om op basis van vertrouwen en met plezier gestelde doelen te realiseren. Ik geloof in het vermogen van mensen om dichter bij zichzelf te kunnen komen en daar eigen wijsheid te ontdekken. Dat leidt tot meer levensgeluk en effectiever functioneren, zowel op het werk als privé. Ik hecht aan een persoonlijke aanpak en aan resultaatgericht werken. 

De essentie van mijn werk is een systeemgerichte benadering op alle niveaus: van persoon en medewerker tot team en organisatie. Hierbij staat de interactie tussen mensen centraal; welke patronen zijn daarin te ontdekken en in hoeverre zijn die ondersteunend aan hetgeen ze willen bereiken.

Docent van

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Leergang Teamcoaching
Leergang Teamcoaching

Doorgrond de geheimen en systemische wetten van teams en organisaties

  • Start: 15 september 2020
  • 38 dagdelen
  • 10 deelnemer(s)
  • 8994,-