SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Visie en Missie

De psychologie van coaching

Visie

Als je professioneel, resultaatgericht en vanuit een heldere visie wilt leren coachen, vraagt dat een gedegen theoretisch fundament. Dat fundament begint met een visie op de psychologie van coaching. Onze visie is gebaseerd op drie elementen: de psychologie van Carl Jung, systeemdenken en je Fysieke Ik als monitor. Voor ons zijn dit geen dogma’s waarin je moet geloven. Het is ervaringskennis waarmee jij het verschil kunt maken. Dat laten we je in de praktijk ontdekken en ervaren tijdens onze opleidingen. Daarom praten we ook wel over de praktische Jung. Deze basis biedt jou de houvast om je aanpak professioneel te onderbouwen en te versterken.

Jung, systeemdenken en je Fysieke Ik als monitor

Waarom Jung? Omdat Jung een model voor psychologische groei biedt. Hij maakt ons duidelijk dat veel van wat we doen gebaseerd is op oude aannames - waar we ons niet (meer) bewust van zijn. Toch blijven ze ons gedrag diepgaand beïnvloeden. Om verder te komen, moeten we ze leren herkennen en oplossen. Bovendien spelen onze projecties, denkbeelden, oordelen en gevoelens altijd mee in ontmoetingen. Kennis van het projectiemechanisme biedt een enorme vrijheid om jezelf en anderen beter te leren begrijpen.

De vraag hoe een individu, team of organisatie problemen in stand houdt, is vele malen krachtiger dan de vraag naar oorzaken. Dat noemen wij systeemdenken. De interacties met anderen en de context beïnvloeden ons handelen voortdurend. Kennis van de context, gedragspatronen en groepsdynamica geven je de basis om werkelijk bij te kunnen dragen aan gewenste veranderingen.

En als derde geloven wij in de samenhang tussen lichaam en geest. Fysieke en intuïtieve signalen herkennen en direct inzetten in coaching, vormt de basis voor je succes als coach. Dit noemen we je Fysieke Ik. Met behulp van de praktische Jung, systeemdenken en je Fysieke Ik heb je de basisingrediënten voor de psychologie van coaching. Maar dan begint het pas...

Waar anderen ophouden, zijn wij pas tevreden als je dit gedrag als coach in het hier-en-nu laat zien. Dit noemen wij ReflAction:  waarnemend handelen. Alert in het moment in contact zijn, met jezelf en anderen, zodat je de stille kracht van het verschil kunt herkennen en benutten.

Bekijk hier een introductie over de psychologie van Jung door drs. Karen Hamaker-Zondag tijdens haar lezing op ons Next Step Festival in 2017.  Of download de PDF  met enkele hoofdstukken van het boek Dynamisch Coachen van Ans Tros 

Missie

Onze missie is om bij te dragen aan het bewust worden van je bewustzijn.

Door je bewust te worden van je eigen onbewuste aannames en jouw visie op leren in je rol als coach, vergroot je je eigen vrije ruimte én die van anderen. Wij willen met behulp van ReflAction als vaardigheid, en het delen van kennis over de psychologie van ReflAction, bijdragen aan het versterken van het bewust worden van je bewustzijn en daarmee zoveel mogelijk mensen inspireren om op een liefdevolle wijze met zichzelf en anderen te communiceren.

Het boek ‘Dynamisch Coachen, balans tussen zingeving en resultaat’ van AnsTros - 7e herziene druk 2014 - stond in 2012 in de top 3 van beste coachboeken van het decennium. Lees hier het eerste hoofdstuk.