SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil

Pijlers van SchoolvoorCoaching

Pijlers van SchoolvoorCoaching

SchoolvoorCoaching  werkt vanuit vier pijlers.
Lees verder om meer te weten!


1. De kracht van bewustwording

Bij SchoolvoorCoaching geloven we sterk in de kracht van bewustwording. Leren hoe je onbewuste aannames, automatismen, triggers en motieven bewust maakt. Eerst bij jezelf, vervolgens bij je coachee. Dit vinden we belangrijk omdat oude en onbewuste automatismen ons gedrag (als mens én coach) vaak nog altijd diepgaand beïnvloeden.

Bij SchoolvoorCoaching voelen we ons zodoende verbonden met het gedachtegoed van Carl Jung. (De Zwitserse psychiater die zich bezighield met de kracht van de onbewuste psyche.) Vanuit deze visie maken we altijd de koppeling naar het praktische hier-en-nu.

Wanneer het je lukt onbewuste aannames en automatismen bewust te maken, start een reis naar grote vrijheid. Zo krijg je jouw eigen unieke sleutel in handen naar vrijer handelen, vrijer voelen & vrijer zijn. Bovendien voorkom je door bewustwording dat je jouw coachee of team lastigvalt met eigen projecties. Zo ga je steeds zuiverder coachen.


2. Het systeemdenken en systemisch kijken

Onze tweede pijler wordt gevormd door het systeemdenken en het systemisch kijken. Dit betekent dat we bij SchoolvoorCoaching vooral bekijken hoe een individu, een team of een organisatie problemen of patronen in stand houdt. Dit doen we door te focussen op het hier-en-nu, en daar te herkennen wat herhalende gedragspatronen zijn. Dit kan gaan om gedragspatronen van een individu, maar ook om gedragspatronen van grotere systemen (groepen of teams).


3. Het lichaam als informatiebron

Ook geloven we bij SchoolvoorCoaching in de samenhang tussen lichaam en geest. Door waar te nemen wat het lichaam in het hier-en-nu vertelt, krijg je heel concrete input voor nuttige interventies. Je ontdekt dat het lijf (zowel dat van jou als dat van je coachee) een bron is aan informatie.

Wanneer je deze fysieke hier-en-nu-signalen direct leert benutten binnen je coaching gaat het stromen. Zo blijf je uit de valkuil van de eindeloze analyse en start het effectief coachen mét behoud van energie.


4. (Zelf)reflectie

Vertragen om te versnellen, het een kan niet zonder het ander. Het vraagt oefening en zelfreflecterend vermogen om als mens of team ander gedrag te ontwikkelen. Door stil te staan, ontstaat er zicht op de huidige situatie. Vervolgens vraagt het moed en lef om vanuit het inzicht anders te gaan handelen.

Bij SchoolvoorCoaching leer je al tijdens het voeren van een gesprek afstand nemen en waarnemen. Ook leer je je waarnemingen meteen inzetten. Waar gaat het hier (niet) over?


- - -

Coach of coachende professional worden?


Teamcoach worden?


Coachend leidinggeven?


Signalen van het lichaam (verder) benutten?


Benieuwd naar alles?