Home/Opleidingen/Dagleergang Coaching voor Professionals Vakmanschap in Coaching

Dagleergang Coaching voor Professionals

Het fundament voor jouw vakmanschap als coach

 • 38 dagdelen
 • 12 deelnemers
 • Start: 11 september 2020
 • 7894,-excl. btw

Al sinds 1997 is de leergang Coaching voor Professionals dé opleiding om succesvol te leren coachen op zingeving en resultaat. Je leert niet alleen resultaatgericht te coachen, maar je ontdekt ook welke coachingsstijl het beste bij jou past. Je effectiviteit in gesprekken neemt aanzienlijk toe. Bovendien kun je je certificering behalen als Erkend Coach bij St!R  en kun je je registreren bij LVSC.

Jezelf inzetten als instrument: daar draait het om. Daarvoor moet je dat instrument goed kennen. Tijdens deze coachingsopleiding ga je ontdekken wat jouw normen en waarden zijn en hoe deze je beïnvloeden. Op basis hiervan leer je effectief te reflecteren op jezelf en het coachingsproces. Je wordt bewuster van jezelf en leert jezelf te accepteren; je vergroot je persoonlijk leiderschap. Dit helpt je beter onderscheid te maken tussen het gedrag van de ander en de effecten ervan (op jou of iemand anders).

Ook leer je tijdens deze opleiding tot coach je ratio, je intuïtie en je gevoel doelbewust in te zetten. Je leert goed bij jezelf te blijven en waar te nemen wat er op mentaal, emotioneel en fysiek gebied bij jou en bij de ander gebeurt - je leert coachen met je hele hebben en houden. Dit helpt je direct en effectief te reageren in het hier-en-nu. Doordat je jezelf als coach goed kent, word je een 'vrije speler' en breng je de gecoachte maximaal in beweging. Je leert de verantwoordelijkheid voor het leerproces en resultaat bij de gecoachte te laten en kunt de interactiepatronen tussen jezelf en de gecoachte herkennen en benoemen. Je verkent je grenzen en mogelijkheden als coach en ontdekt welke stijl van coachen het beste bij jou past. 

Na afronding van de leergang Coaching voor Professionals beschik je over diverse coachingsinstrumenten en weet je wanneer je ze kunt toepassen. Je kunt mensen (met werkgerelateerde vragen) resultaatgericht coachen vanuit een niet-hiërarchische positie. Je bent in staat interventies op een professionele wijze te verantwoorden en te reflecteren op het coachproces vanuit het competentieprofiel van StiR. 

| In de dagleergang Coaching voor Professionals doorloop je het programma in losse dagen met alleen een dagprogramma. De andere opleiding, de blokvariant, bestaat uit 4 blokken van 3 aaneengesloten dagen met een dag- en avondprogramma.  Lees hier meer over deze blokvariantleergang Coaching voor Professionals. |

Bij deze leergang is een abonnement bij Coachlink  inbegrepen. Tevens ontvang je het boek Dynamisch Coachen van Ans Tros. Lees hier  alvast meer over het basisboek in deze leergang.  

BTW-vrij aan deze opleiding deelnemen? Lees hier  over de mogelijkheden.

 • Je laat het eigenaarschap voor het leerproces en het resultaat bij de gecoachte.
 • Je kunt diverse coachingsinstrumenten inzetten.
 • Je kunt effectief schakelen tussen je ratio en intuïtie.

Reviews
Deze opleiding heeft een grote impact op mijn persoonlijke ontwikkeling gehad. Goede mix van theorie/modellen, oefenuren en reflectie op leerresultaat. Ik heb door deze opleiding een enorme stap gemaakt om nu als professioneel coach te gaan werken.
Maart 2019
Coen Raaphorst
Staf-adviseur
Een opleiding waarbij je zelf gecoacht wordt gedurende het jaar. Door zelf de werkvormen te ondergaan ben ik me bewuster van mijn eigen patronen en thema’s en hier vrijer op geworden. Hierdoor ben ik beter in staat een ander te coachen.
Maart 2019
Guus Blok
Trainingsacteur
Ik ben zeer te spreken over: de hoeveelheid theorie en achtergrond, het leerteamconcept, de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, de persoonlijke aandacht en setting/locatie.
September, 2019
Ruud van Wijlick
Eigenaar van Arlea Consultancy BV
Ik ben behoorlijk door een transformatie gegaan en doe heel veel anders/ bewuster dan voorheen in een coachende rol.
Juli 2019
Laura Hessels
Teamcoach & Begeleider Personal Development
Mooie opleiding, veel ruimte voor je ontwikkeling als coach maar ook ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.
April 2019
Karin van Overbeek
Management secretaresse
Professionele begeleiding, je kunt hiermee echt een stap maken in het coachingsvakgebied
April 2019
Niels Korevaar
Manager HR
SchoolvoorCoaching heeft een mooie visie op coaching. Dit is een Leergang met diepgang.
December 2018
Inge Derks
Innovatie Coach
Ik heb tijdens de leergang veel inspiratie opgedaan, om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan!
Juni 2018
Miriam Vriens
HR Manager
De opleiding heeft mij veel zelfinzicht gebracht waardoor ik in gesprekken, zowel privé als zakelijk, beter in verbinding kan zijn.
Juni 2018
Tonja Berkelder
Teamleider
Ik heb in een veilige leeromgeving met professionele trainers leren coachen in het hier en nu.
Februari 2016
Eveline Roijmans
Onderwijskundig adviseur en docent
Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor organisatieadviseurs, trainers, docenten, coaches, hrm-adviseurs, projectmanagers en leidinggevenden die het ontwikkelingsproces van professionals, medewerkers en cursisten (beter) willen leren begeleiden. In je (werk)omgeving heb je de mogelijkheid om resultaatgericht te coachen. Zelf wil je ook gecoacht worden in je persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces tot coach. Je beschikt over voldoende veerkracht en balans om deze intensieve leergang te volgen. Je bent in staat tijdens de leergang functioneel feedback te geven, te vragen en te ontvangen. Ervaring als coach is niet noodzakelijk. Je hebt een werk- en denkvermogen op hbo- of wo-niveau.

Om een goed beeld van de samenstelling van de groep en de achtergrond van de deelnemers te krijgen, maakt een telefonisch intakegesprek deel uit van de leergang. Dat gesprek wordt kort na de aanmelding gepland.

Na afloop van de leergang kun je je certificering behalen als Erkend Coach bij St!R   en kun je je registreren bij LVSC  als Registercoach. Voor meer informatie over accreditatie en certificeren bekijk je deze pagina

     Stir certificering School voor Coaching Opleidingen      

Werkwijze & Programma

Werkwijze

Als je professioneel en resultaatgericht wilt leren coachen vanuit een heldere visie vraagt dat een gedegen theoretisch fundament. Dat fundament begint met een visie op de psychologie van coaching. Onze visie is gebaseerd op ReflAction. ReflAction vindt zijn basis in de psychologie van Carl Jung, systeemdenken  en je fysieke Ik als monitor. Voor ons zijn dit geen dogma’s waarin je moet geloven; het is ervaringskennis waarmee jij het verschil kunt maken. Dat laten we je zelf ontdekken en ervaren in onze opleidingen doordat je veelvuldig oefent. Daarom praten we bijvoorbeeld ook over de praktische Jung. Deze basis biedt jou het houvast om je aanpak professioneel te onderbouwen en aan te scherpen.

In de leergang Coaching voor Professionals werken we met theorieën en methodieken zoals: 

 • de psychologie van ReflAction;
 • systeemdenken & systemisch kijken;
 • positieve psychologie;
 • werken met het onbewuste: de praktische Jung;
 • de werking van de hersenen o.a. rondom trauma en stress;
 • het fysieke Ik & mindfulness;
 • geweldloze communicatie;
 • Transactionele Analyse
 • en ervaringsgerichte oefeningen.

Leren coachen en gecoacht worden gaan tijdens de leergang hand in hand. Daarvoor wordt volop gebruikgemaakt van het leerproces in de groep. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de groep qua samenstelling stabiel blijft. Daarom werken we ook met een vaste leergangcoach die deel uitmaakt van een ervaren team van senior trainers. Vrijstelling voor programmaonderdelen is om deze reden niet mogelijk.

Programma

De leergang Coaching voor Professionals bestaat in totaal uit 38 dagdelen verdeeld over een periode van ongeveer tien maanden.

Ons leidend motief is ReflAction: reflecteren op je eigen handelen, vertrouwen op je intuïtie en gevoelens en die in het hier-en-nu omzetten in actie. Wij geloven dat deze houding bijdraagt aan resultaatgericht coachen. Door oprecht te durven kijken naar je eigen aandeel in communicatie en het effect daarvan, en door open te zijn over wat jij voelt en ervaart in het contact met anderen, herken je en los je potentiële verschillen veel sneller op. Bovendien versterk je je zelfkennis en persoonlijke groei en kun je het gedrag van anderen in je dagelijks leven veel beter voorspellen, coachen of beïnvloeden.

Het programma: 

 • een eendaagse workshop 'Biografische analyse vanuit systeemdenken';
 • een blok van twee dagen, inclusief avondprogramma;
 • vier blokken (fases) verdeeld over twaalf losse dagen;
 • twee integratiedagen;
 • een individueel eindgesprek waarin je een persoonlijk advies krijgt over je resultaten en verdere ontwikkeling als coach.

Na elk blok schrijf je een kort reflectieverslag. Aan het eind van de leergang maak je een eindwerkstuk. Verder heb je tijd nodig voor literatuurstudie. Je voert minimaal twee coachtrajecten uit waarin je coachingscompetenties kunt oefenen en ontwikkelen. Gedurende de hele leergang krijg je feedback van je leerteam, de groep en de leergangcoach over je professionele ontwikkeling als coach.

LiteratuurBoektitel:  Dynamisch coachen                          
Auteur:
Ans Tros                                                  
Uitgeverij:
Symbolon  

Certificaat

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van SchoolvoorCoaching als je:

 • de competenties van het competentieprofiel van StiR in voldoende mate beheerst;
 • tijdens de leergang twee coachtrajecten hebt uitgevoerd;
 • in totaal vier reflectieverslagen hebt gemaakt;
 • de opgegeven literatuur hebt gelezen;
 • in je werkstuk blijk geeft van je ontwikkeling tot professioneel coach;
 • aanwezig was tijdens het gehele programma.
Programmaonderdelen

Een coach is alleen effectief als hij/zij zich bewust is van zijn/haar eigen normen en waarden. Daarom begint je professionele ontwikkeling als coach met een biografisch overzicht. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van hoe jouw normen, waarden en defensiemechanismen meespelen in je gedrag, en wat het effect daarvan is op anderen.

Doelen

 • Je verkent jouw waarden, normen en grenzen en wordt je bewust van je defensiemechanismen, onbewuste strategieën, projecties en gewoontes. Je herkent tijdens coaching het effect daarvan op anderen.
 • Je wordt je bewust van achtergronden en mechanismen die de ontwikkeling van mensen in organisaties bevorderen of belemmeren, en kunt daardoor onderscheid maken tussen coachen, adviseren en hulpverlenen.
 • Je maakt een start met coaching en leert de succesfactoren van coaching toepassen.

Inhoud

Het zoekproces in je persoonlijke ontwikkeling betekent stilstaan bij je waarden, normen en motivatie - en die van de andere deelnemers. Je onderzoekt je 'ijsberg' en de effecten daarvan (op anderen). We behandelen in dit blok onder meer:

 • de bepaling van het werkveld en de definitie van coaching;
 • mechanismen als overdracht, tegenoverdracht en projecties;
 • het herkennen van en omgaan met weerstanden, motivatie en drijfveren, zowel bij jezelf als bij anderen;
 • het herkennen van signalen van het lichaam in relatie tot coaching;
 • waarden, normen en gewoontes (automatismen);
 • het ontdekken en inzetten van je schaduwkanten;
 • interveniëren vanuit drie posities;
 • de Cirkel van Acht;
 • transformationeel coachen en leren.

Werkwijze

Fase 1 draait om ervaringsgericht leren. Na een korte theoretische inleiding ga je aan het werk met ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke reflectie. Je bedenkt zelf oefensituaties aan de hand van je leerdoelen en oefent met praktijksituaties. De leergangcoach motiveert de deelnemers om elkaar feedback te geven op gedrag en opvattingen.

Doelen

 • Aan de start van een coachtraject kun je op basis van systeemdenken een analyse maken van de (werk)situatie en hoe de gecoachte zichzelf klemzet.
 • Je brengt de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte in kaart.
 • Je doet interventies in het hier-en-nu.
 • Je ervaart hoe je jezelf kunt stretchen en daarmee ook de ander in beweging kunt brengen.
 • Je legt een relatie tussen de gedrags- en denkpatronen van de gecoachte en het gewenste bedrijfsresultaat.
 • Je doet kennis op over de werking van de hersenen en leert deze toe te passen in coaching.
 • Je weet de beginselen van positieve psychologie in coaching te integreren.

Inhoud

 • Je leert in dit blok vanuit systeemdenken waar te nemen en te interveniëren. Het gebied van waarnemen is onder meer gericht op het leren zien van het afwezige. De informatie uit het hier-en-nu tijdens het coachgesprek vormt de basis voor interventies.
 • Het tweede onderdeel is het scala aan interventiemodellen voor coaching, zoals oefeningen met hart, hoofd en lichaam en diverse technieken om de gecoachte te stimuleren beweging te brengen in zijn of haar overtuigingen en blokkerende opvattingen.
 • Je ontdekt je overlevingsstrategieën en uit welke onvervulde behoeftes die voortkomen.
 • Tijdens het coachen op competentieontwikkeling leer je de professionele ontwikkeling van medewerkers stimuleren, zodat zij mogelijkheden creëren om organisatiedoelen te realiseren.
 • Je gebruikt de Functionele Analyse om een diagnose van een situatie te maken, waarbij de relatie tussen de gecoachte en zijn (werk)situatie centraal staat.
 • Alle deelnemers meten hun eigen en elkaars coachingscompetenties.

Werkwijze

Een behoorlijke dosis theorie wordt afgewisseld met het oefenen van coachingsgesprekken, zowel analyserend als praktisch. Naar aanleiding van de theorie maak je analyses van verschillende coachingssituaties. Na uitleg van de coachingstechnieken oefen je deze in drietallen. De deelnemers versterken elkaars leerproces door onderling feedback te geven op gedrag en opvattingen.

Doelen

 • Je ervaart de dynamiek van groepen en leert interventies doen die beweging brengen in een groep of team.
 • Je experimenteert met de verschillende rollen die je hebt in groepen of teams. De rol als teamlid doet een heel ander appèl op je dan de rol als teamcoach.
 • Je krijgt door teamcoaching meer zicht op jouw kwaliteiten en valkuilen in individuele coaching.
 • Je herkent de verschillen tussen individuele coaching en teamcoaching.
 • Je leert interactiepatronen in systemen herkennen die het systeem in stand houden of juist in beweging kunnen zetten.
 • Je ervaart de spanning van de verschillende posities: individu, team en leidinggevende versus de resultaten in de organisatie.
 • Je coacht teamleden in het geven, ontvangen en vragen van feedback.

Inhoud

Essentieel voor teamcoaching is dat je de teamleden in de coachingssituatie de mogelijkheid biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie in het hier-en-nu. Zo stimuleer je eigenaarschap in de interactie.

 • Theorieën over teamfasen in samenhang met systeemdenken worden toegelicht en geoefend.
 • Je ervaart hoe jouw opvattingen over groepsenergie en conflicten van invloed zijn op je coachingsinterventies.
 • Je krijgt zicht op de randvoorwaarden voor teamcoaching.
 • Je oefent met jezelf positioneren in een groep en wordt je meer bewust vanuit welke rollen je handelt. Je leert jezelf uit de dramadriehoek halen en interventies doen vanuit de winnaarsdriehoek.

Werkwijze

Je oefent met diverse teamsituaties, waaronder startende teams die lichte samenwerkingsproblemen hebben. Deelnemers activeren elkaars leerproces door onderling feedback te geven op gedrag en opvattingen en de invloed daarvan op de werkwijze als (team)coach. De leergangcoach coacht de groep op eigenaarschap van resultaat, inhoud, procedures en samenwerking.

Doelen

 • Je integreert de kennis en vaardigheden van blok 1 tot en met 3 in je coachingsstijl.
 • Je koppelt de effecten van individuele coaching en teamcoaching aan de organisatiecontext, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau.
 • Je leert omgaan met verschillen en veranderingen binnen organisaties.
 • Je hebt inzicht in jouw eigen toekomst als coach of de wijze waarop je coaching kunt integreren in je functie.
 • Je staat stil bij je drijfveren en loopbaan.

Inhoud

 • Je leert coaching inzetten bij organisatieverandering en in het omgaan met complexe problematiek.
 • Je doorloopt de ervaringscirkel en ervaart zo wanneer je in of uit contact bent met jezelf of de gecoachte.
 • Je zet de puntjes op de 'i' in je leerproces als coach.
 • Je leert omgaan met weerstanden, regressief gedrag, onzekerheden en verschillen.
 • Je gaat aan de slag met associatieve technieken en leert coachen vanuit het onbewuste.
 • Je plaatst zingevingsvraagstukken voor gecoachte, teams en organisatie in een breder perspectief.
 • Je onderzoekt jouw rol als coach in aansluiting op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Werkwijze

In deze fase oefen je met complexe coachingssituaties waarin mensen vasthouden aan belemmerende opvattingen en moeilijk in beweging komen. Je gaat aan de slag met de achtergronden van rigide denkpatronen, zowel theoretisch als praktisch. Je leert de kracht van je eigen coachingsstijl inzetten. Een dagdeel wordt besteed aan het werken met diverse associatieve technieken gebaseerd op het gedachtengoed van Jung.

Vervolgdagen

De vervolgdagen staan in het teken van integratie van theorie en praktijk en het gebruikmaken van coachingsinstrumenten in jouw eigen stijl. Tijdens deze vervolgdagen presenteren de deelnemers de resultaten van hun ontwikkelproces en geven elkaar feedback op de leerdoelen.

Werkstuk

Tijdens de leergang maak je een werkstuk waarin je verslag doet van een coachtraject. In dit verslag leg je methodische verantwoording af over je werkwijze en je interventies. Je geeft aan hoe je het coachtraject hebt opgebouwd en reflecteert op je eigen ontwikkeling tot professioneel coach.

Eindgesprek

De leergangcoach reflecteert op jouw ontwikkelingsproces tijdens de leergang, geeft persoonlijke feedback op het bereikte resultaat en geeft advies voor je verdere ontwikkeling als coach.

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de leergang Coaching voor Professionals bedraagt 460 uur.

Een specificatie hiervan:

Contacturen ca. 152 uur in de leergang.

Uitvoerend ca. 75 uur voor:

 • leerteams/intervisie (min. vier dagdelen),
 • twee coachtrajecten van ongeveer acht bijeenkomsten.

Literatuurstudie ca. 135 uur voor:

 • twee verplichte boeken,
 • (digitaal) opleidingsmateriaal van SchoolvoorCoaching en Coachlink
 •  en een boek over coaching vanuit andere invalshoek (vrije keuze).

Reflectie en toetsing ca. 98 uur voor:

 • voorbereidingsopdracht biografie voor fase 1,
 • vier reflectieverslagen,
 • toetsing Functionele Analyse,
 • werkstuk
 • en voorbereiding eindpresentatie.
Startdata
 • Workshopdag - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  20 mrt 2020
  Blok - HSBHOB | Hampshire Boshotel Overberg
  donderdag
  02 apr 2020
  vrijdag
  03 apr 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 1 - GTAMER | Fletcher Hotel Amersfoort
  vrijdag
  17 apr 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  08 mei 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 3 - GTAMER | Fletcher Hotel Amersfoort
  vrijdag
  29 mei 2020
  Trainingsdag fase 2 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  05 jun 2020
  Trainingsdag fase 2 - dag 2 - GTAMER | Fletcher Hotel Amersfoort
  vrijdag
  19 jun 2020
  Trainingsdag fase 2 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  03 jul 2020
  Trainingsdag fase 3 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  04 sep 2020
  Trainingsdag fase 3 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  18 sep 2020
  Trainingsdag fase 3 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  09 okt 2020
  Trainingsdag fase 4 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  30 okt 2020
  Trainingsdag fase 4 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  13 nov 2020
  Trainingsdag fase 4 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  27 nov 2020
  Integratiedag - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  15 jan 2021
  vrijdag
  22 jan 2021
  Eindgesprekken - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  donderdag
  28 jan 2021
  vrijdag
  29 jan 2021
 • Workshopdag - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  11 sep 2020
  Blok - GTAMER | Fletcher Hotel Amersfoort
  donderdag
  24 sep 2020
  vrijdag
  25 sep 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  02 okt 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 2 - GTAMER | Fletcher Hotel Amersfoort
  vrijdag
  30 okt 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  06 nov 2020
  Trainingsdag fase 2 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  20 nov 2020
  Trainingsdag fase 2 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  11 dec 2020
  Trainingsdag fase 2 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  08 jan 2021
  Trainingsdag fase 3 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  29 jan 2021
  Trainingsdag fase 3 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  12 feb 2021
  Trainingsdag fase 3 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  05 mrt 2021
  Trainingsdag fase 4 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  19 mrt 2021
  Trainingsdag fase 4 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  09 apr 2021
  Trainingsdag fase 4 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  23 apr 2021
  Integratiedag - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  vrijdag
  11 jun 2021
  vrijdag
  18 jun 2021
  Eindgesprekken - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  donderdag
  24 jun 2021
  vrijdag
  25 jun 2021
 • Workshopdag - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  16 nov 2020
  Blok - wsn | Woudschoten Hotel &Conferentiecentrum, Zeist
  maandag
  30 nov 2020
  dinsdag
  01 dec 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  14 dec 2020
  Trainingsdag fase 1 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  11 jan 2021
  Trainingsdag fase 1 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  25 jan 2021
  Trainingsdag fase 2 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  08 feb 2021
  Trainingsdag fase 2 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  01 mrt 2021
  Trainingsdag fase 2 - dag 3 - wsn | Woudschoten Hotel &Conferentiecentrum, Zeist
  maandag
  15 mrt 2021
  Trainingsdag fase 3 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  29 mrt 2021
  Trainingsdag fase 3 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  19 apr 2021
  Trainingsdag fase 3 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  17 mei 2021
  Trainingsdag fase 4 - dag 1 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  31 mei 2021
  Trainingsdag fase 4 - dag 2 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  14 jun 2021
  Trainingsdag fase 4 - dag 3 - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  28 jun 2021
  Integratiedag - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  13 sep 2021
  maandag
  20 sep 2021
  Eindgesprekken - SVC Utrecht | SchoolvoorCoaching Utrecht
  maandag
  27 sep 2021
  dinsdag
  28 sep 2021
Studiebelasting

Vervolgdagen

De vervolgdagen staan in het teken van integratie van theorie en praktijk en het gebruikmaken van coachingsinstrumenten in jouw eigen stijl. Tijdens deze vervolgdagen presenteren de deelnemers de resultaten van hun ontwikkelproces en geven elkaar feedback op de leerdoelen.

Werkstuk

Tijdens de leergang maak je een werkstuk waarin je verslag doet van een coachtraject. In dit verslag leg je methodische verantwoording af over je werkwijze en je interventies. Je geeft aan hoe je het coachtraject hebt opgebouwd en reflecteert op je eigen ontwikkeling tot professioneel coach.

Eindgesprek

De leergangcoach reflecteert op jouw ontwikkelingsproces tijdens de leergang, geeft persoonlijke feedback op het bereikte resultaat en geeft advies voor je verdere ontwikkeling als coach.

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de leergang Coaching voor Professionals bedraagt 460 uur.

Een specificatie hiervan:

Contacturen ca. 152 uur in de leergang.

Uitvoerend ca. 75 uur voor:

 • leerteams/intervisie (min. vier dagdelen),
 • twee coachtrajecten van ongeveer acht bijeenkomsten.

Literatuurstudie ca. 135 uur voor:

 • twee verplichte boeken,
 • (digitaal) opleidingsmateriaal van SchoolvoorCoaching en Coachlink
 •  en een boek over coaching vanuit andere invalshoek (vrije keuze).

Reflectie en toetsing ca. 98 uur voor:

 • voorbereidingsopdracht biografie voor blok 1,
 • vier reflectieverslagen,
 • toetsing Functionele Analyse,
 • werkstuk
 • en voorbereiding eindpresentatie.