Home/Opleidingen/Workshop De Vraag op het Antwoord Ontdekken - Mijnke Janssen Verdiepingsworkshops

Workshop De Vraag op het Antwoord Ontdekken - Mijnke Janssen

Systeemtheoretische Interventies in Conflictbegeleiding en Coaching

  • 2 dagdelen (09.30 tot 17.00)
  • 12 deelnemers
  • Start: In overleg
  • 297,-excl. btw

De media staan bol van de desastreuze gevolgen van stress en werkdruk op managers en werknemers in organisaties. Binnen en tussen organisaties dient steeds meer samengewerkt te worden en hoe meer dat geëist wordt, des te groter is de kans op conflicten.

In deze workshop leer je als coach om met behulp van op systeemtheorie gebaseerde interventies  anderen te helpen hun lastige omgeving te doorgronden en te bespelen. Tijdens de workshop wordt gedemonstreerd - en vooral ook geoefend - hoe je als coach de ‘relationele effectiviteit’ van de coachee kunt vergroten. Of de coachee erin slaagt regie te voeren over de buitenwereld hangt af van zijn of haar vermogen regie te voeren over de eigen binnenwereld. Hierbij speelt de relatie tussen het ‘ik’ en het ‘ideaal-ik’ een voorname rol. In deze workshop staan we stil bij de eigenschappen, vaardigheden en attitudes die daarbij bepalend zijn en bij de wijze waarop jij als coach deze op een veilige én constructief confronterende wijze bespreekbaar kunt maken.

Na deze workshop ben je in staat om je coachee te helpen ontdekken welke persoonlijke factoren en relatiepatronen een rol spelen bij het verkrijgen - en vergroten - van zijn of haar regie over de omgeving.

Je ontvangt tijdens de workshop het boek 'De vraag op het antwoord' van Joep Choy, dit is bij de prijs inbegrepen.

BTW-vrij aan deze opleiding deelnemen? Lees hier over de mogelijkheden.

  • Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen de werkcontext en het gedrag van de coachee.
  • Je kunt het relatiepatroon van de coachee met collega’s en boven- en ondergeschikten in kaart brengen en aangeven hoe dat patroon beïnvloed kan worden. 
Reviews
Boven verwachting! Heel veel gedaan en ervaren en je ervaringen vergeet je niet!
Oktober, 2019
Sylvia Melzer
Teamcoach (a.i.)
Verdiepende en nieuwe kennis over systeemdenken en circulair interviewen.
Maart 2019
Minke Justus
Trainer/Coach
Doelgroep
Deze workshop is geschikt voor coaches, organisatieadviseurs, mediators, trainers, managers en medewerkers die werkzaam zijn in complexe samenwerkingsverbanden en conflicten beter willen leren voorspellen en beïnvloeden. 

Werkwijze & Programma

Programma

Met een interactieve inleiding en videodemonstratie over de theorie en praktijk van het systeemdenken en systemisch werken, leggen we de nadruk op de keuze en toepassing van op systeemtheorie gebaseerde interventies en het evalueren van het effect daarvan. 

Vervolgens gaan we oefenen met de toepassing van een triadische analyse op coachees en hoe je coachees kunt uitdagen om de voor hen relevante - en vaak ook frustrerende - relatiepatronen in hun werkcontext te herkennen en te doorbreken. Aan de hand van casuïstiek wordt getoond hoe je als coach interventies kunt inzetten, zoals: positieve labeling, de systemische omdraaiing en het gebruik van circulaire vragen en paradoxen.

We eindigen met een demonstratie en oefening waarbij je gaat ontdekken hoe je met behulp van een systemische innerlijke reis het relationele vermogen van je coachee kunt vergroten.

Trainers

Mijnke Janssen, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, coach en opleider, is werkzaam bij Karakter kinder-en jeugdpsychiatrie en in haar eigen praktijk. Daarnaast heeft zij gewerkt in management- en directiefuncties. In 2017 promoveerde zij op verbetering van kwaliteitsmeting en samenwerking in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2018 is zij bestuurslid van stichting MAM.

Resultaat

Na afloop van de workshop kun je:

  • de wisselwerking tussen de werkcontext van de coachee en het gedrag van de coachee bevragen en verhelderen;
  • het relatiepatroon van de coachee met collega’s en boven- en ondergeschikten in kaart brengen en aangeven hoe dat patroon beïnvloed kan worden;
  • de coachee helpen ontdekken welke persoonlijke factoren een rol spelen bij het verkrijgen en vergroten van regie over de omgeving.