Home/Opleidingen/Workshop De Praktische Jung - Akke-Jeanne Klerk Verdiepingsworkshops

Workshop De Praktische Jung - Akke-Jeanne Klerk

Afstemmen op het natuurlijke groeiproces: tools voor individuatie

 • 2 dagdelen (09.30 tot 17.00)
 • 8 deelnemers
 • Start: In overleg
 • 297,-excl. btw

“The privilege of a lifetime is to become who you truly are.”

Carl Gustav Jung

Het natuurlijke groeiproces in mensen noemt Jung individuatie. Wanneer we herkennen hoe het natuurlijke groeiproces zich in ons dagelijks leven ontvouwt, kunnen we daarop afstemmen en keuzes maken die aansluiten bij wie we werkelijk zijn.

Zonder ervan bewust te zijn, maken we soms keuzes die tegen ons eigen groeiproces indruisen. We vragen ons dan af waarom iets niet goed - of zelfs betekenisloos - voelt. Wanneer we ons bewust worden van wat er in ons tot wasdom wil komen, ontstaat een mogelijkheid voor optimaal samenspel tussen ons ego en onze ziel. Eenmaal afgestemd op ons individuatieproces komen we in onze natuurlijke kracht te staan.

Deze workshop reikt tools aan waarmee je zicht krijgt op het unieke groeiproces in jezelf. Daarnaast besteden we aandacht aan de ontwikkelrichting waarin je ziel je wijst.

Deze workshop brengt verheldering in het eigen groeiproces en beantwoordt vragen als:

 • Hoe ziet mijn innerlijke groeiproces eruit?
 • Op welke wijze stem ik af op het natuurlijke groeiproces in mij?
 • Welke hints over mijn innerlijke groeiproces ontvang ik in mijn dagelijks leven?
 • Wat kan ik doen om het natuurlijke groeiproces verder te stimuleren?

BTW-vrij aan deze opleiding deelnemen? Lees hier over de mogelijkheden.

 • Je hebt zicht op hoe projecties, metaforen en (dag)dromen richtingwijzers zijn voor je groeiproces.
 • Je krijgt inzicht in een deel van je tot nog toe niet-uitgeleefde potentieel (gouden schaduw).
Reviews
Deze workshop helpt deelnemers dichter bij zichzelf te komen. Met als uiteindelijke hoogste doel: zijn wie je diep van binnen bent.
September 2020
Justus Dingemanse
Brand Manager & Content Creative
Een herijking van mijn eigen innerlijke groeiproces.
Juli, 2019
Abby Russchen
Senior (Loopbaan) Coach
Doelgroep
Deze workshop is voor iedereen die ernaar verlangt te zijn wie hij in het diepst van zijn wezen al is. Als je meer inzicht wilt krijgen in je eigenheid, meer vertrouwen wilt ontwikkelen in het natuurlijke proces of als je zicht wilt krijgen op belemmeringen om je potentieel te leven, dan is deze workshop voor jou.
Werkwijze & Programma

Werkwijze

We starten met een oefening die het eigen individuatieproces blootlegt. Welk deel van jouw groeiproces krijgt nu al aandacht? In welke ontwikkelrichting wijst je ziel? Herken je de richtingwijzers en volg je deze ook op?

Middels een reeks opeenvolgende oefeningen wordt het eigen proces inzichtelijk gemaakt. Daarnaast komt aan bod hoe onze psyche van nature naar heelheid en volledigheid streeft en wat je kunt doen om jouw groeiproces te stimuleren.

Oefeningen worden afgewisseld met theorie om zo de theoretische concepten te integreren in persoonlijke ervaringen.

Trainers

Sinds 1996 heeft Akke-Jeanne zich verdiept in Jungiaanse psychologie. Na haar studie psychologie heeft zij gedurende tien jaar Jungiaanse training gevolgd. In coachgesprekken werkt zij onder meer met metaforen, (dag)dromen en projecties. Door hier aandacht aan te schenken, komt de coach-klant in contact met zijn groeiproces. Sinds 2015 is Akke-Jeanne verbonden aan SchoolvoorCoaching als leergangcoach en is zij sinds 2012 mede-eigenaar van Jung Platform (www.jungplatform.com).

Resultaat

Aan het einde van deze dag heb je:

 • zicht op hoe projecties, metaforen en (dag)dromen richtingwijzers zijn voor je groeiproces;
 • een beeld van je eigen groeiproces;
 • inzicht in een deel van je tot nog toe niet-uitgeleefde potentieel (gouden schaduw);
 • ben je in staat af te stemmen op het natuurlijke groeiproces dat van binnenuit ontstaat.