Home/Opleidingen/Workshop Lichaamsbewust Coachen voor Alumni 1op1 Coaching Zelfcoaching

Workshop Lichaamsbewust Coachen voor Alumni

Versterk je coachvaardigheden met het ReflAction-transformatiemodel

  • 2 dagdelen (09.30 - 17.00 uur)
  • 12 deelnemers
  • Start: 15 maart 2022
  • 297,-excl. btw
  • Je leert je waarnemingen -op alle lagen- nog verder inzetten als krachtbron.
  • Je krijgt inzicht in je blinde vlekken en de positie van waaruit je je (niet) interventies pleegt.

  • Je maakt kennis met de modellen Waarnemen op alle lagen en De 4 posities.
Doelgroep

De workshop Lichaamsbewust Coachen is speciaal voor alumni die een leergang bij SchoolvoorCoaching hebben afgerond. Je hebt daardoor een stevig fundament in coachvaardigheden en je wil je lichaamsbewustzijn tijdens al je gesprekken versterken. Bovendien wil je je instrumentarium als coach uitbreiden.

Werkwijze & Programma

Na een inventarisatie van persoonlijke wensen maak je in de ochtend (verder) kennis met de psychologie van ReflAction en het ReflAction-transformatiemodel. Na een korte introductie ga je zelf ervaren hoe je snel tot de essentie van je leervragen kunt komen.

Mogelijk ontdek je blinde vlekken in je waarnemingen of de positie van waaruit je je interventies pleegt.

In de middag ga je zelf aan de slag met je eigen thema’s en oefen je je coachvaardigheden. Je neemt gegarandeerd nieuwe inzichten mee naar huis.

Startdata
Trainers

Minke Justus:  Waarnemen op meerdere lagen heb ik in mijn leven altijd gedaan. Eerst onbewust, later meer bewust. Niet zweverig of vaag, gewoon in het hier en nu kijken, voelen en luisteren naar dat wat er is. In mijn werk als coach en trainer vormt het mijn basis en is het voor mij ook waar coaching over gaat. Telkens vanuit nieuwsgierigheid verbinden met de leervraag van de ander of de groep. En de informatie die zich aandient in de interactie verkennen, benutten en daarmee tot de kern komen.

Het fundament van mijn werk als coach en trainer is de afgelopen vijftien jaar ontstaan en gegroeid door het volgen van intensieve leergangen en methodes, verdieping in de psychologie van Carl Jung en de kracht van het onderbewustzijn, het systeemdenken, en door systemisch te leren kijken (opstellingen).

Daarnaast door het inbrengen van mijzelf en mijn eigen levenservaring, waardoor ik gemakkelijk verbind met de ander en deze hiermee uitnodig hetzelfde te doen. Bij SchoolvoorCoaching verzorg ik naast deze workshop de Leergang Coaching voor Professionals en de workshop ReflAction.

minkejustus.nl


Gideon Stijns:    Wanneer je jezelf en je omgeving op een ruimere manier leert waarnemen, ontstaat er vaak een ‘window of opportunity’. Je herontdekt jezelf dan als het ware. Op zo’n moment maakt het oude, wat dat dan ook is, plaats voor iets nieuws dat geboren wil worden. Hier getuige van mogen zijn, vormt mijn bron van inspiratie als mens, coach en trainer.

 Ik heb meer dan twintig jaar ervaring in het bewust volgen van mijn intuïtie op mijn eigen levenspad. Tijdens die periode heb ik geleerd om alle aspecten van “geïntegreerd waarnemen” - zoals dat in de psychologie van ReflAction wordt beschreven - serieus te nemen. Het maakt dat ik me meer in balans voel als mens en ook als coach makkelijker kan inspelen op de blinde vlekken van anderen. Ik heb intussen vijftien jaar ervaring in het begeleiden van mensen als trainer en als coach.

gideonstijns.com

   Resultaat

Na afronding van de workshop Lichaamsbewust Coachen kun je nóg sneller tot de kern komen en je waarnemingen -op alle lagen- inzetten als krachtbron in je gesprekken. Je krijgt meer inzicht in je eigen blinde vlekken en leert signalen in je gesprekken nog beter te benutten.

Je hebt kennisgemaakt met het model Waarnemen op alle lagen en De 4 Posities en kunt daar na afloop direct zelf mee aan de slag. En wellicht maak je ondertussen ook nog kennis met nieuwe intervisiemaatjes.