Home/Opleidingen/Workshop Leven en Presteren in Balans Persoonlijke Ontwikkeling

Workshop Leven en Presteren in Balans

Ontdek jouw persoonlijke dashboard voor energie- en stressregulatie

  • 2 dagdelen (09.30 tot 17.00)
  • 12 deelnemers
  • Start: 07 oktober 2022
  • 297,-excl. btw
  • Na de workshop weet je wat het effect is van chronische stress op lichaam en geest.
  • Je onderzoekt op meerdere lagen waar jij energie van krijgt of verliest.
  • Je wordt je bewust van jouw ‘favoriete’ stressreactie op diepere lagen.
  • En je leert hoe je vrijer kan handelen in voor jou stressvolle situaties.
  • Ook ontvang -én experimenteer- je met praktische handvatten om zo optimaal mogelijk te leven en presteren in balans.
Doelgroep

Deze workshop is voor iedereen die wil weten én ervaren hoe jijzelf persoonlijk zo optimaal mogelijk kunt leven en presteren in balans.

Werkwijze & Programma

Ochtend
In de ochtend werk je aan jouw persoonlijke (lichaams)bewustzijn op jouw energiegevers en -vreters. Waar laad jij door op en waar loop jij op leeg?

We kijken naar zowel werk- als privé-leven en zoomen in op de verschillende, vaak dieperliggende en nog onbewuste lagen.

Daarnaast wordt in deze workshop gebruikgemaakt van inzichten verkregen uit wetenschappelijk studies uit de Arbeids- en Organisatiepsychologie over stress en burn-out. Begrippen als draagkracht en draaglast komen aan bod, evenals de effecten van chronische stress op ons brein.

Ook staan we stil bij de belangrijkste hulpbronnen en beschermers zowel op het werk als thuis. Het goede nieuws op basis van deze theorie en inzichten is dat we onbalans kunnen voorkomen voordat het te laat is. In deze workshop ontdek je hoe!


Middag
’s Middags ga je aan de slag met de verkregen persoonlijke inzichten over jouw stressbeleving. Hierbij maken wij gebruik van het ReflActionmodel van SchoolvoorCoaching . We zoomen in op het onderdeel ‘handelen’.

In welke voor jou stressvolle situaties handel jij op je automatische piloot? Wanneer ga je vechten, vluchten of verstarren? Hoe kan jij meer vanuit een vrije positie handelen en zo nieuwe en effectievere keuzes maken in voor jou spannende situaties?

Een van de belangrijkste krachten van het ReflActionmodel is de ervaring. Je experimenteert deze middag met nieuw gedrag door meteen zelf te doen - en te ervaren.

Startdata
Trainers

Mandy Oostlander heeft vanuit haar onderneming Presteren in Balans de missie om samen met professionele coaches organisaties te verlossen van overspanning en burn-out. Zij gelooft dat - hoe lastig ook - voorkomen beter is dan genezen. Om zicht te krijgen op langdurig energieverlies is het volgens haar van groot belang naast werkstress ook aandacht te hebben voor privé-stress, persoonlijkheid, emoties, drijfveren en manieren van omgang met stress.  

Op grond van haar jarenlange praktijkervaring heeft Mandy het initiatief genomen om samen met Online Talentmanager de Stress Ervarings Tool (SET) te ontwikkelen. De SET is een wetenschappelijk gefundeerd diagnose-instrument dat de risico’s op overbelasting en burn-out in de volle breedte in kaart brengt. De SET is inzetbaar op individueel en organisatieniveau en voorspelt of er sprake is van balans in leven en presteren.

Mandy is Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en actief lid van de werkgroep Burn-out. Ook heeft zij jarenlang als SchoolvoorCoaching-opleider de Leergang Coaching voor Professionals verzorgd.

Resultaat

Na afloop van deze workshop heb je kennis opgedaan over chronische stress én heb je actief gewerkt aan jouw optimale stressregulatie – o.a. met behulp van het ReflActionmodel, waarbij wordt ingezoomd op het onderdeel ‘handelen’.

Met de verkregen persoonlijke inzichten, ervaringen, concrete handvatten én praktische tips kan jij na deze workshop gaan werken aan een voor jou optimale balans in leven en presteren. Je weet nog beter én hebt ervaren hoe je mentaal gezond kunt leven en werken.