SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/Keren van hardnekkig gedrag? Eitje! - Maaike Thiecke Interview

Keren van hardnekkig gedrag? Eitje! - Maaike Thiecke

Interview met Maaike Thiecke

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

Psycholoog, organisatiecoach en gecertificeerd teamcoach Maaike Thiecke vormt samen met Bianca van der Zeeuw organisatieadviesbureau Plan B. Samen ontwierpen ze Systemisch TransitieManagement, een methode om organisaties te helpen veranderen makkelijker te maken. Een gesprek over de prijs van verandering, de noodzaak van een beetje buikpijn, en lenig je eigen werk doen in plaats van dat van een ander. Door Caroline Linssen

Prikkelende titel! In veel organisaties krijgen ze immers een punthoofd van de vastlopende veranderingsprocessen…

 “Veel managers, coaches en trainers zijn heel goed in het faciliteren van de situationele verandering. Als ze net zo goed worden in het beïnvloeden van de transitie, het psychologische proces dat mensen tijdens een verandering door moeten, dan wordt veranderen echt makkelijker.”

‘Wil je het volle potentieel van mensen in de organisatie kunnen blijven inzetten, dan moeten ze lenig worden in veranderen’, volgens de Plan B-website. Hoe maak je mensen lenig?

“Door voortdurend uit te stralen dat verandering de regel is in plaats van de uitzondering. Zo leren medewerkers dat een verandering geen onderbreking is van de dagelijkse praktijk, maar er gewoon bij hoort. Lenigheid in veranderen, op elk niveau, werkt hetzelfde als bij sporten: je moet het onderhouden. Laat je mensen dus regelmatig iets nieuws uitproberen.”

Prima tip voor een startend bedrijf. Werkt dat ook als een organisatie al lang bestaat?

“Jazeker. Veel organisaties laten medewerkers heel lang hetzelfde werk doen, met de beste intenties overigens. Die schrikken dan als het ineens anders moet. Ze zijn door de jaren heen ook heel lenig geworden in het niet-veranderen. Ze weten heel goed hoe ze hun manager zo ver kunnen krijgen om verandering te vermijden. Een bedrijf kan schijnbaar alles geregeld hebben, van feedbacktraining en teamontwikkeling tot missie/visiesessies – en toch verandert er niets. Organisaties zijn levende systemen, die willen altijd terug naar de oude situatie. Dat is een natuurlijke reactie waar je behoorlijk gek van kunt worden. Het keren van hardnekkig, steeds terugkerend gedrag is dus van cruciaal belang om een verandering te doen slagen. Plan B geeft dan eerste hulp bij veranderstress.”

Jullie hebben een eigen visie ontworpen en daar een boek over geschreven.

“Dat noemen we Systemisch TransitieManagement. Het is een kruising tussen bestaande theorieën, ons gezonde verstand en onze ervaring met organisatieverandering. De vijf pijlers zijn het systeemtheoretisch gedachtegoed, systeemdenken, breinleren, transitiemanagement en emotieleer. Wij benaderen het systemisch gedachtegoed wel praktisch, zoals de deelnemers aan de Coach2meet zullen zien. Sommige mensen vinden dat heiligschennis, andere een opluchting. We halen de magie er af, want een MT ziet je al aankomen met opstellingen en representanten… We gebruiken nauwelijks opstellingen, maar wel de kennis over hoe systemen werken en wat de voorwaarden zijn om te floreren.”

Wat is er nodig voor verandering?

“Verandering is een beweging van A naar B. Wat is die B in termen van gedrag? Het komt vaak voor dat dat doel ‘meer efficiëntie’ of ‘meer innovatie’ is, maar dat men niet weet wat dat betekent in termen van concreet gedrag voor alle lagen van de organisatie. En hoe groot is de urgentie? Als er geen urgentie is verandert er niets. Veel organisaties zijn goed in het rustig houden van medewerkers: ‘We zijn op de goede weg.’ Met de beste intenties halen ze dan de urgentie eraf. Maar om te veranderen moet iedereen een beetje buikpijn krijgen. Dus moet je definiëren waar ze buikpijn van krijgen: anders vallen er ontslagen, of we gaan failliet, of de patiënten gaan dood. En als je je urgentie wilt halen uit een ambitie, dan zit de buikpijn hem erin of het gaat lukken die ambitie te realiseren, jaar na jaar.”

Veel organisaties starten wel veranderingen in maar zetten ze niet door. Dus nemen de medewerkers het volgende veranderplan niet meer serieus.

“Om dan nog urgentie te creëren moet je van goeden huize komen. Soms is het onvoldoende om alleen te faciliteren dat een systeem van A naar B komt en moet je ook oude rituelen en patronen keren en daar afscheid van nemen. Elke verandering loopt via de fases urgentie, loslaten, niet weten, creatie en een nieuw begin. Wij richten ons op de onderstroom van de verandering, het psychologische proces. We krijgen wel eens te horen dat we te weinig geïnteresseerd zijn in het individuele belang. We sussen en helpen te weinig. Onze standaardvraag is: wordt die ander daar zwakker of krachtiger van? In een niet-lenige organisatie zit vaak iedereen op elkaars stoel. Met de beste intenties wordt ontzettend veel overgenomen van elkaar. Daar worden mensen dus niet sterker van. Wij hebben veel vertrouwen in de veerkracht van mensen. Een organisatie wordt pas krachtig als iedereen niks meer of minder doet dan hoort bij zijn rol en bevoegdheden. Daar zijn wij heel rigoureus in omdat dat veranderen echt makkelijker maakt.”

Dat klinkt een beetje als het aloude ‘mik het maar over de schutting’…

“Ja, mensen vinden het vaak flauw, kinderachtig of niet loyaal om niet bij te springen of over te nemen, want ‘het is toch een kleine moeite’. Als iedereen zich met andermans werk bezighoudt, voelt niemand zich aanspreekbaar op wat hij zelf presteert. Als je daarmee ophoudt, wordt heel zichtbaar wat jouw betekenis is voor het systeem. Daar wordt het systeem krachtiger van. Het betekent namelijk dat mensen slechts moeten gaan doen waar ze voor betaald worden. Wij zijn elke keer weer verrast over het effect daarvan. Je impact wordt gewoon veel groter.

Dat geldt ook voor onszelf trouwens. Soms zoekt het managementteam iemand die de verandering voor ze gaat trekken. Dat doen wij dus niet. Ook niet als er een keuze gemaakt wordt die wij niet zouden maken. Als je écht ander gedrag wil hebben, dan kan maar één iemand dat regelen en dat is de leidinggevende.”

Hoe ga je veranderlenigheid aankaarten in de Coach2meet?

“We vertellen eerst iets over hoe Plan B naar verandering in alle soorten en maten kijkt. Daarna gaan de deelnemers in praktische oefeningen aan de gang met hun eigen organisatie-, veranderings- of coachvraag, privé of zakelijk. Dat doen we met behulp van twee tools waar je gegarandeerd de volgende dag daarna al mee aan de gang kunt in een individuele coaching, of in een gesprek met een opdrachtgever. De ene tool gaat over het keren van hardnekkig gedrag, de andere over de prijs van de verandering. Want elke verandering, hoe leuk of breed gedragen ook, heeft nadelen. Veel managers, maar ook coaches en trainers, zijn goed in het wegmanagen van die prijs. Dan gaan mensen toch onherroepelijk klagen dat het vroeger beter was.

Wij denken dat je de prijs van verandering beter kunt benoemen. Het is bij elk veranderingsproces normaal dat in meer of mindere mate de pleuris uitbreekt. Dan kan je maar beter kiezen wélk gedoe je moet veroorzaken om te zorgen dat er iets gaat bewegen.”

Wat loop je mis als je deze Coach2meet overslaat?

“Een bril op verandering die je nooit meer vergeet op te zetten, en die je op andere oplossingsmogelijkheden brengt. Als verandercoach hebben wij een vak gekozen waar je u tegen zegt. Wij zitten altijd in organisaties waar spanning heerst. Die spanning leggen we op tafel, we verbloemen het niet, sussen niks. Wij richten ons weliswaar op grotere gehelen, maar die bril is precies hetzelfde voor individuele coaching en teamchoaching.”

 

Meer informatie:

http://www.bvplanb.nl/

Maaike Thiecke en Bianca van der Zeeuw hebben een boek geschreven over hun methode: Systemisch Transitiemanagement – Neem voor de verandering de makkelijke weg! Het is verkrijgbaar als paperback inclusief gratis e-book.

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Leergang Teamcoaching
Leergang Teamcoaching

Doorgrond de geheimen en systemische wetten van teams en organisaties

  • Start: 29 maart 2023
  • 15 dagen + intake (38 dagdelen)
  • 12 deelnemer(s)
  • 9732,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Training Teamcoaching en Groepsdynamiek
3-daags blok
Training Teamcoaching en Groepsdynamiek

Driedaags Blok | Maak je rol in teams effectiever

  • Start: 08 mei 2023
  • 3 aaneengesloten dagen (8 dagdelen)
  • 12 deelnemer(s)
  • 1971,-