SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/“In je levensmissie heb je maar één werkgever, dat is je ziel” - Willem Glaudemans Interview Persoonlijke groei Bezieling Psychologie van Jung

“In je levensmissie heb je maar één werkgever, dat is je ziel” - Willem Glaudemans

Een inspirerende visie op de loopbaan

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

Tekst door: Caroline Linssen 

Willem Glaudemans geeft de voorkeur aan de term levensmissie boven loopbaan: “Wanneer je gaat staan voor je missie en er ‘ja’ tegen zegt, heeft dat de kracht van een commitment. Dan krijg je de steun van het universum dat je de mensen, middelen en mogelijkheden zal aanreiken om je missie vorm te geven.De talenten in jezelf die je voeden zijn daarbij belangrijker dan de talenten waar je geld mee verdient.

Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht was de studiekeuze van Willem Glaudemans, en schrijven doet hij nog steeds. Na ‘Boek van Vergeving’, ‘Boek van het Eeuwige Leven’ en ‘Boek van de Levensmissie’ komt dit jaar de vierde in deze serie uit onder de titel ‘Boek van de Universele Wetten’. Verder schrijft hij gedichten, vertaalde hij spirituele teksten, en maakt hij schilderijen en muziek. De lijst is nog lang niet af: Willem is coach en trainer, vader van drie kinderen en bedenker van het Talentenspel. Met zijn creatieve talenten wil hij iets van Gods liefde manifesteren in deze wereld. Een gesprek met een man wiens levensmissie het is om andere mensen naar hun levensmissie te begeleiden.

Hoe maak je als multitalent de keuze wanneer je met welke van al die talenten aan de slag wilt?
“Daar had ik mijn hele leven al last van… Waar wil ik in godsnaam naartoe? Psychologie studeren of naar de kunstacademie? Uit dat gevoel is mijn zingevings- en bewustwordingsspel, het Talentenspel, ontstaan. Begin jaren negentig zat ik aan de keukentafel met dat gekke gevoel van al die talenten. En toen zag ik ze ineens als figuren rond de tafel zitten. De Kunstenaar zei: ik hoef niet in een galerie te hangen, ik ben er voor jou. Het was een opluchting te merken dat je niet met al je talenten de wereld in hoeft. En toen dacht ik: dat werkt voor anderen dus ook. Ik ben kaartjes gaan maken van archetypen als de Kunstenaar en de Magiër, en gaan experimenteren met vrienden.”

 Veel mensen worstelen met keuzes in hun loopbaan…
“Ik heb het liever niet over loopbaan maar over levensmissie. Je loopbaan is je carrière, maar in je levensmissie heb je maar één werkgever, dat is je ziel. En die zal jou nooit ontslaan. Als je naar je ziel luistert, dan kom je op de plek waar je moet zijn. Jouw levensmissie gaat over alles: je privémissie, je missie in het bedrijf waar je werkt, en hoe jouw eigen missie daar in past.

Mensen deinzen vaak terug bij hun levensmissie; ik noem dat ‘grootheidsschroom’. Wanneer je gaat staan voor je missie en er ‘ja’ tegen zegt, heeft dat de kracht van een commitment. Dan krijg je de steun van het universum dat je de mensen, middelen en mogelijkheden zal aanreiken om je missie vorm te geven. Daar is moed voor nodig. Gelukkig kan je nooit verder kijken dan de horizon, dus je ziet wel het pad maar niet wat daar achter ligt. Anders zou je het nooit durven te volgen…”

Het Talentenspel werkt onder meer met een levensboom-bord waarop je je twaalf gekozen talenten ordent. Hoe ziet jouw boom eruit?
“Het spel begint met een kennismaking met je talenten en inzicht in hoe je ze inzet. De levensboom staat voor welke plek die talenten innemen voor jezelf en je persoonlijke ontwikkeling. Ik onderscheid drie soorten: talenten die jezelf voeden, talenten voor relaties, en talenten die over jouw bijdrage en missie in het leven gaan. Aan de wortels van mijn levensboom liggen de Kunstenaar en de Muziekmaker, dat zijn mijn voedende talenten. We verwaarlozen die vaak, omdat we de talenten waar we geld mee verdienen op de voorgrond zetten. Maar regelmatig schilderen en musiceren vitaliseert mij juist. Terwijl ik mijn nieuwe ‘Boek van de Universele Wetten’ aan het schrijven was, heb ik een serie schilderijen over de kosmos gemaakt.

Bovenin mijn levensboom zetelen de missietalenten. Bij mij zijn dat de Hogepriesteres, ofwel het spirituele, en de Schrijver en de Leraar. Daaronder plaats ik de Leider, de Magiër en de Nar. In het hart van mijn boom woont de Vader, omdat ik graag vanuit vaderschap met mensen samen ben. Je levensboom kan trouwens in de loop van je leven veranderen. Mijn Magiër ligt nu meer naar beneden dan vroeger, want in feite gaat alles wat ik doe over spiritualiteit. Die verschuivingen zijn de weerslag van een groeiend bewustzijn. Tegen cliënten zeg ik: als je weet dat je een beuk bent, word je niet morgen een eik maar je groeit als beuk wel door. Je wordt dus niet ineens iets totaal anders, maar het kan zijn dat je door het Talentenspel ontdekt dat het jouw missie niet is om in een managementteam te zitten maar eerder om als consultant af en toe ingevlogen te worden. Het is niet vrijblijvend, er gebeurt echt iets met je.”

 Je hebt samen met anderen ook een apart Talentenspel ontwikkeld voor jongeren.
“Met het spel ontwikkelen ze in een vroeg stadium al het besef wie ze zijn. Jongeren begeleiden is het mooiste wat er is. Volwassenen doen er uren over om hun talenten te leggen, maar jongeren doen dat zó. Ze zitten heel snel op het diepe niveau van hun wensdroom. Het werkt heel goed bij beroeps-of studiekeuze, en met die kaartjes heb je meteen een gesprek! Ik pleit er sterk voor dat er op school levenslessen worden gegeven: hoe ga je met relaties om, wat is je levensmissie? Volwassenen kunnen deze variant van het Talentenspel trouwens ook gebruiken voor hun innerlijke kind. Zo zijn er bij mij talenten bovengekomen als de Rebel en de Dierenvriend, die ik was kwijtgeraakt.”

 Een van jouw talenten heeft geleid tot een vertaling van de Nag Hammadi-geschriften, gnostische en vroegchristelijke teksten.
“Ik word geïnspireerd door de gnostische levensvisie; gnosis is de kennis van wie je ten diepste bent. De papyrusboeken van Nag Hammadi hebben als een tijdcapsule 1600 jaar in het zand gelegen. Deze teksten moesten eigenlijk vernietigd worden, maar monniken hebben ze begraven. Ze zijn geschreven in een soort beeldentaal die uitleg behoeft om ze goed te kunnen lezen, net als de Bijbel. Samen met Jacob Slavenburg heb ik ze vertaald, ingeleid en toegelicht. Een onderdeel is het Evangelie van Thomas, met 114 uitspraken van Jezus. We weten dat kerkvaders slechts de helft in de Bijbel hebben gebruikt. Alles wat ging over je innerlijke weg is er niet in gekomen. Bijvoorbeeld ‘als je jezelf kent, ken je het al’, met andere woorden: ga naar binnen. De opstanding is ook niet bedoeld als iets van het lichaam maar in je bewustzijn. Je komt in de Nag Hammadi-geschriften een Jezus tegen als wijsheidsleraar die ons oproept te ontwaken.”

 Wat inspireert jou nog meer?
“Een boek dat ik met anderen vertaald heb uit het Engels: ‘Een Cursus in Wonderen’. Het is opgeschreven door Helen Schucman, die zichzelf een militante joodse atheïste noemde. Ze hoorde op een dag een stem die haar vertelde: ‘Dit is een cursus in wonderen, maak aantekeningen alsjeblieft.’ Als rechtgeaard klinisch psycholoog belde ze meteen een collega, omdat ze dacht dat ze gek werd. Die zei haar dat ze daar achter kon komen door op te schrijven wat de stem zei. Er kwam een stuk tekst uit waarover ze allebei in tranen waren. Het is een combinatie van een tekstboek, een werkboek voor studenten en een handboek voor leraren, waar ik bijna dagelijks naar grijp.”

 Je vertaalt niet alleen maar schrijft zelf ook. Bijvoorbeeld het ‘Boek van de Levensmissie’.
“Daarin beschrijf ik het proces van het Talentenspel, zodat je op een andere manier je levensmisse gaat ontdekken. Ik onderscheid in de levensmissie vier koorden. Het eerste is het levenskoord, de missie waarvoor je je talenten hebt gekregen. Het tweede is het pijnkoord of leerkoord. Elke ziel komt met een ander soort opdracht ter wereld. Vaak zie je dat zo’n thema al vroeg in je leven inzet en als iets lastigs alsmaar terugkeert zodat je ervan kan leren. Het derde is het groepskoord, want je bent onderdeel van een zielengroep. Je komt mensen tegen waarmee je gaat samenwerken: je kan je levensmissie niet in je eentje vervullen en je hebt samen ook nog een grotere missie. Het vierde is het zielekoord. Over dit aspect van je missie moet je meerdere levens doen. Dat verklaart voor mij wonderkinderen.”

  Je nieuwste boek, ‘Boek van de Universele Wetten’, heb je net af. Kun je een voorproefje geven?
“De Schepping interesseert me al heel lang. In dit boek heb ik dertien wetten geformuleerd waarin ook de natuurkundige kanten en de kwantumfysica verwerkt zijn, want dat is het gebied waar wetenschap en spiritualiteit elkaar raken. De traditionele mythen doen geen dienst meer, uiteindelijk gaan we toe naar een nieuwe scheppingsmythe waar beide kanten in zitten. Ik pleit voor een universele spiritualiteit die niet aan religies gebonden is, los van oorlogen, dogma’s en instituties.”

 Wat is jouw associatie bij het thema van dit magazine, ‘de plek der moeite’?
“Dan moet ik denken aan mijn werk met teams. Die hebben ook een levensmissie! Ik laat ze het Talentenspel eerst individueel doen, en dan leggen we de borden naast elkaar en gaan een gezamenlijk bord maken. Welk talent van jezelf of een ander wil jij inzetten voor het team? De Leider van de één moet er bijvoorbeeld in. Maar ook de Nar van de ander, die voor een soepel overleg zorgt. En jouw Raadsman, omdat er anders niet voldoende gebruik van je wijsheid gemaakt wordt.

Bij een conflict in een team kan het zijn dat de een zijn Krijger inzet en de ander belerend reageert met zijn Leermeester. Dan vraag ik aan de Leermeester met welk ander talent hij zijn boodschap beter zou kunnen overbrengen, en aan de Krijger naar welk talent van de ander hij zou willen luisteren. Als je vervolgens een Boombord van het team maakt, lukt dat altijd in harmonie! Dat kun je dan weer koppelen aan een missie en hoe je als bedrijf de markt op gaat.

Soms zit de oplossing dan in hele simpele dingen. Een tijdje terug begeleidde ik een team van drie mensen die niet goed met elkaar overweg konden. Ik liet ze naar elkaars borden kijken en vroeg met welk talent van hun eigen bord ze welk talent van de ander zouden willen ontmoeten. Zo kwamen ze erachter dat twee van de drie gitaar speelden! Dat werkte meteen verbindend.”

 Deze hele tijd lijkt wel één grote plek der moeite…
“We zitten in een overgangsperiode. Er is door de geschiedenis heen steeds een afwisseling van chaos en orde. Nu leven we in chaos, bestaande structuren als kerk, politiek en economie vallen uit elkaar. Dat is nodig om het nieuwe geboren te laten worden, dus dat moeten we nog even uithouden. Ik noem het de chaospoort, waar we doorheen moeten naar een nieuwe orde. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, beschrijft in zijn boek ‘Verandering van tijdperk’ deze kantelperiode waarin de gevestigde en de opkomende orde op elkaar botsen.”

 Wat kunnen organisaties bijdragen door hun leiderschap?
“Als de top van een organisatie kan meebewegen met die nieuwe krachten en dat nieuwe bewustzijn, dan gaat het goed. Kijk voor nieuw leiderschap maar naar de huidige paus: zoals de top is, is de organisatie. Hij heeft het lef om tegen de curie te zeggen dat ze spirituele Alzheimer hebben! Die man is echt aangeschakeld aan de nieuwe tijd. Wie dat niet is, krijgt het keihard voor zijn kiezen. Nieuwe leiders leiden niet meer vanuit macht maar vanuit innerlijk gezag, een voorbeeldfunctie en samenwerking. Als je dan zelf niets aan je binnenwereld gedaan hebt, kun je ook niets van je medewerkers verlangen. Het is dus zaak veel meer vanuit intuïtie te gaan werken dan vanuit ratio of angst. Heb vertrouwen in jezelf, in je talenten en in de nieuwetijdskinderen die onherroepelijk instromen. Je bent hier niet voor niets, je leven wordt totaal anders als je het niet meer over het plannen van je loopbaan hebt. Als je je talenten en levensmissie gaat leven, zal je merken dat er een vanzelfsprekende moeiteloosheid en flow in je leven komt.”

          

Meer informatie: 

Boek van de Levensmissie - Een weg naar vervulling
Uitgeverij Ankh Hermes, 2014
ISBN: 9789020210569

www.willemglaudemans.nl
www.talentenspel.nl 
www.levensschouw.nl 

 Meer over ‘Een cursus in wonderen’ vind je op www.miraclesincontact.nl  

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Dagleergang Coaching voor Professionals
Losse dagen
Dagleergang Coaching voor Professionals

Hét fundament voor jouw vakmanschap als coach | Dagvariant

  • Start: 15 september 2023
  • 17 dagen (38 dagdelen)
  • 12 deelnemer(s)
  • 7270,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Impact Maken vanuit je Essentie
Workshop Impact Maken vanuit je Essentie

Weten wat jou wezenlijk te doen staat met Theory U

  • Start: 02 oktober 2023
  • 1 dag (09.30 tot 17.00 uur)
  • 12 deelnemer(s)
  • 315,-