Home/Inspiratie/De ‘lyrische brug tussen verleden, heden en toekomst’.CliptipPersoonlijke groeiPsychologie van Jung

De ‘lyrische brug tussen verleden, heden en toekomst’.

TedTalk van David Whyte

Door Akke-Jeanne Klerk

David Whyte, een Engelse dichter en filosoof, spreekt in deze TED talk over de ‘lyrische brug tussen verleden, heden en toekomst’. Als poëet houdt hij zich bezig met de ‘conversationele aard van de werkelijkheid’. Deze talk bevat twee gedichten.

Het eerste gedicht ‘Finisterre’ gaat over de plek waar het heden over gaat in de toekomst. Dit punt noemt David Whyte de conversationele grens met de toekomst.

Het tweede gedicht ‘Santiago’ gaat over de conversationele aard van de werkelijkheid. Onbedoeld leven we af en toe in strijd met de werkelijkheid. Die strijd ontstaat als we hopen dat het mogelijk is een leven te leiden waarin we vrij zijn van moeilijkheden en dat we aan onze eigen kwetsbaarheid kunnen ontkomen. Die strijd ontstaat als we doen alsof het mogelijk is te ontkomen aan pijn en verdriet. En die strijd ontstaat als we veronderstellen dat ons leven te plannen is en dat we ons pad kunnen overzien. Hoe graag we dit soms ook willen, het is onmogelijk. Af en toe is ons pad tijdelijk zichtbaar en dan is het weer verborgen. Het erkennen van deze illusies helpt ons een essentieel gesprek met onszelf te voeren.

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Rake Vragen - Siets Bakker
Workshop Rake Vragen - Siets Bakker

Systemisch werk via vragen

  • Start: 10 februari 2021
  • 2 dagdelen (09.30 tot 16.00)
  • 10 deelnemer(s)
  • 349,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Training Coachtechnieken 1-op-1
2-daags blok met vervolgdag
Training Coachtechnieken 1-op-1

Effectiever communiceren door reflectie

  • Start: 25 maart 2021
  • 3 dagen (2-daags blok & vervolgdag)
  • 12 deelnemer(s)
  • 1567,-