SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Ontdek de stille kracht van het verschil
Home/Inspiratie/De ‘lyrische brug tussen verleden, heden en toekomst’.CliptipPersoonlijke groeiPsychologie van Jung

De ‘lyrische brug tussen verleden, heden en toekomst’.

TedTalk van David Whyte

Vierkant hoekje - element voor opmaak website

Door Akke-Jeanne Klerk

David Whyte, een Engelse dichter en filosoof, spreekt in deze TED talk over de ‘lyrische brug tussen verleden, heden en toekomst’. Als poëet houdt hij zich bezig met de ‘conversationele aard van de werkelijkheid’. Deze talk bevat twee gedichten.

Het eerste gedicht ‘Finisterre’ gaat over de plek waar het heden over gaat in de toekomst. Dit punt noemt David Whyte de conversationele grens met de toekomst.

Het tweede gedicht ‘Santiago’ gaat over de conversationele aard van de werkelijkheid. Onbedoeld leven we af en toe in strijd met de werkelijkheid. Die strijd ontstaat als we hopen dat het mogelijk is een leven te leiden waarin we vrij zijn van moeilijkheden en dat we aan onze eigen kwetsbaarheid kunnen ontkomen. Die strijd ontstaat als we doen alsof het mogelijk is te ontkomen aan pijn en verdriet. En die strijd ontstaat als we veronderstellen dat ons leven te plannen is en dat we ons pad kunnen overzien. Hoe graag we dit soms ook willen, het is onmogelijk. Af en toe is ons pad tijdelijk zichtbaar en dan is het weer verborgen. Het erkennen van deze illusies helpt ons een essentieel gesprek met onszelf te voeren.

SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Workshop Waarnemen in de Onderstroom - Leanne Steeghs
Workshop Waarnemen in de Onderstroom - Leanne Steeghs

Ontdek de kracht van het werken met de vier posities

  • Start: 04 oktober 2022
  • 2 dagdelen (09.30 tot 17.00)
  • 10 deelnemer(s)
  • 297,-
SchoolvoorCoaching | Opleidingen | Werkplaats ReflAction voor Coaches
Werkplaats ReflAction voor Coaches

Leren werken met het ReflAction-transformatiemodel

  • Start: 28 september 2022
  • 5 losse dagen
  • 9 deelnemer(s)
  • 1964,-