Visie op coaching en leiderschap 

Coaching heeft in organisaties een stevige positie ingenomen. 

Coaching zien we nog breder worden. Coaching richt zich ook steeds meer op de hele organisatie.Mensen en organisaties ervaren het als een belangrijk instrument om zich ten volle te kunnen ontplooien mede omdat samenwerken steeds belangrijker wordt. Daarmee ontstaat vanzelf de noodzaak om vakmanschap transparant te maken.

 

Missie 

BewustZijn in SamenWerking leidt tot ongekende resultaten 

Het belang van verbinding is groter dan ooit. Door de kwaliteit van onze verbinding met onze bezieling, ons lichaam en  onze omgeving komen we tot bloei. Verbinding door spiegeling en persoonlijke groei vormt daarom al jaren de rode draad in onze opleidingen.

 

Meer dan een vak 

Coaching is een levenshouding die gericht is op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van BewustZijn in SamenWerking. Coachen geeft inzicht in jouw gedrag en de effecten daarvan op jezelf en je omgeving. En niet onbelangrijk: je leert je eigen gedrag en dat van anderen effectief beïnvloeden. 

 

Bewust en authentiek eigenaarschap
Wij signaleren een behoefte aan mensen die op een authentieke manier hun functionele rol vervullen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen, die eigenaarschap nemen voor de ontwikkeling van hun afdeling, organisatie en zichzelf en zich uitspreken. In al onze activiteiten willen wij bijdragen aan het vergroten van dat BewustZijn op persoonlijk niveau, de organisatie en effecten op de samenleving. 

 

Brein en hart
Er is fascinerende nieuwe informatie over de werking van ons brein. Hoe gebruik je als coach die kennis over de instinctieve, emotionele en cognitieve lagen in het brein? Een top-down verandering in een organisatie roept altijd weerstand op. Dat geldt ook voor ons brein. Als we vanuit onze cognitieve laag bij onszelf een verandering willen doorvoeren, stuit dat net zo goed onmiddellijk op weerstand. Je bereikt een duurzamer resultaat door aan te sluiten op de diepste breinlagen en slimmer te werken met het onbewuste. Als je een veilig leerklimaat creëert, ontspannen mensen zich en stellen ze zich open voor een verandering waar ze bewust voor kiezen. 

 

Herijking van leiderschap
In veel organisaties zien we een crisis rondom leiderschap. Dit vraagt om een herijking van de managers- of leidersrol. Het werken en handelen vanuit macht, controle, hiërarchie of eigenbelang wordt steeds minder getolereerd. Het vraagt kennis van de werking van onze schaduw en daarmee om BewustZijn in SamenWerking. 

 

Acceptatie
Alle systemen (individuen, organisaties en de maatschappij) delen  het verlangen gekend te worden zoals ze zijn, met hun schaduw- en lichtzijden. Door jezelf en anderen werkelijk te accepteren, inclusief de schaduwkanten, ontstaat er ruimte voor die heelheid en verbinding. De kernwoorden daarbij zijn BewustZijn en verantwoordelijkheid. Voor de coach betekent dit dat hij zich bewust mag zijn van zijn eigen onvervulde behoeften aan erkenning of waardering.