SchoolvoorCoaching in Praktijk

Wij ambieëren een GidsvoorCoaching te zijn in de breedste zin: van de overdracht van kennis en vakmanschap tot het organiseren van een podium om ervaringen en het nieuwste coachinstrumentarium uit te wisselen. Al vele jaren is SchoolvoorCoaching marktleider en vervullen we binnen de sector een voortrekkersrol doordat we onze opleidingen steeds verrijken met de nieuwste inzichten, innovatieve producten ontwikkelen en boeken publiceren. Het bundelen en delen van kennis en expertise staat voor ons centraal. Op alle mogelijke manieren stimuleren we collectieve leerprocessen waarin zingeving, resultaat en vernieuwing samengaan. We sturen op duurzaam resultaat. Dat doen we vanuit een theoretische basis: een combinatie van het systeemdenken en de psychologie van Jung.Vraag ons gratis SVC Magazine aan en overtuig jezelf.

 

Systeemdenken

Systeemdenken betekent het vergroten van het contextbewustzijn. Mensen en organisaties werken als systemen. Veranderingen zijn van invloed op de omgeving en vice versa. In alle leerprocessen leggen onze coaches de nadruk op de interactie tussen individuen, bezien vanuit de bredere context van het team en de organisatie. De principes van het systeemdenken helpen om dit te doorgronden. Het is een bril waardoor je kunt kijken naar de context en vooral naar de onbewuste effecten van gedrag. Het is heel menselijk om schuldigen aan te wijzen als de samenwerking niet goed verloopt, maar wij geloven daar niet in. Het gaat altijd om de kwaliteit van interacties tussen medewerkers. De principes van het systeemdenken helpen om dit te doorgronden. Wij zijn pas tevreden als jouw omgeving merkt dat er echt wat met jou, je team of coachee is gebeurd.

 

De psychologie van Jung: het onbewuste

Werken met de kracht van het onbewuste biedt een rijk instrumentarium om snel resultaten te bereiken. De psychologie van Jung vormt een stevig theoretisch en praktisch kader om de ontwikkeling en levensfasen van mensen te begrijpen en gedrag te voorspellen. We gebruiken psychologische instrumenten en fysieke werkvormen om het bewustzijn over het onbewuste te stimuleren. Door zelfkennis, kennis van het projectiemechanisme en het overstijgen van tegenstellingen ontdek je je eigen antwoorden.

 

Certificering tot Erkend Coach! en Erkend Teamcoach! bij de St!R

Wij vinden coachen een vak. En dat vak verdient een gedegen theoretische onderbouwing. Van mensen die coachen mag en moet gevraagd worden dat zij kunnen reflecteren op hun aanpak en interventies vanuit theorie, praktijk en zelfkennis. Daarin raak je nooit uitgeleerd. Certificering maakt vakmanschap meetbaar. Sinds 2008 is een van onze meest gewaardeerde leergangen, de Leergang Coaching voor Professionals, erkend door St!R. Na succesvolle afronding van deze leergang kun je je laten registreren als Erkend Coach.

En per 1 februari 2014 is het mogelijk na afronding van de Leergang Teamcoaching je te laten registreren als Erkend Teamcoach. Mensen die vanaf 2012 deze leergang met succes hebben afgerond kunnen dit aanvragen bij de St!R. 

 

Een leven lang samen leren

Via ons Alumni Platform SchoolvoorCoaching op LinkedIn en Coach2meet-dagen bieden we je ook na je training een platform om samen te blijven leren en uitwisselen. Ons doel is om hét ontmoetingscentrum te zijn voor iedereen die zich met coaching bezighoudt. Levenslang leren geldt immers bij uitstek voor mensen die coachen. Alleen door continu te vernieuwen, kunnen coaches een constante excellente kwaliteit blijven bieden. Wij begeleiden jou graag in dat leerproces.